Att utveckla den goda, nära, personcentrerade vården; Hans-Inge Persson; 2020

Att utveckla den goda, nära, personcentrerade vården Upplaga 1

av Hans-Inge Persson
Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Är du bekant med begreppet personcentrerad vård, och vill fördjupa dina kunskaper? Eller har din verksamhet beslutat att genomföra personcentrerad vård, men inte kommit igång med implementeringen? Då är detta boken för dig! Boken ger dig inspiration och motivation till att påbörja ett utvecklingsarbete lokalt på din enhet. Den är fullmatad med konkreta hands-on tips och råd för hur förändringsarbetet kommer igång och blir framgångsrikt. Och allt förmedlas ur ett patient- och anhörigperspektiv – och det är ju för dem verksamheten finns till, eller hur? Boken kommer i en tid då vi står mitt i en mycket viktig omställning av svensk hälso- och sjukvård. En omställning till en personcentrerad nära vård, där varje persons unika behov och förmågor är utgångspunkten. Utifrån sin egen erfarenhet som anhörig hjälper Hans-Inge Persson oss att ta den personcentrerade värdegrunden till praktiskt handling. Han har en särskild förmåga att koppla samman de större förändringar som pågår i omvärlden med nära skildringar av mötet med den enskilda människan. Han ger fakta och berör på samma gång. Boken bjuder på inspiration och kunskap om hur vi i praktiken utvecklar en nära vård med patient- och närståendeperspektivet i blickfånget.” Lisbeth Löpare-Johansson, SKR. Samordnare Nära vård, Sveriges kommuner och regioner och Utvecklingsdirektör Region Norrbotten
Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Är du bekant med begreppet personcentrerad vård, och vill fördjupa dina kunskaper? Eller har din verksamhet beslutat att genomföra personcentrerad vård, men inte kommit igång med implementeringen? Då är detta boken för dig! Boken ger dig inspiration och motivation till att påbörja ett utvecklingsarbete lokalt på din enhet. Den är fullmatad med konkreta hands-on tips och råd för hur förändringsarbetet kommer igång och blir framgångsrikt. Och allt förmedlas ur ett patient- och anhörigperspektiv – och det är ju för dem verksamheten finns till, eller hur? Boken kommer i en tid då vi står mitt i en mycket viktig omställning av svensk hälso- och sjukvård. En omställning till en personcentrerad nära vård, där varje persons unika behov och förmågor är utgångspunkten. Utifrån sin egen erfarenhet som anhörig hjälper Hans-Inge Persson oss att ta den personcentrerade värdegrunden till praktiskt handling. Han har en särskild förmåga att koppla samman de större förändringar som pågår i omvärlden med nära skildringar av mötet med den enskilda människan. Han ger fakta och berör på samma gång. Boken bjuder på inspiration och kunskap om hur vi i praktiken utvecklar en nära vård med patient- och närståendeperspektivet i blickfånget.” Lisbeth Löpare-Johansson, SKR. Samordnare Nära vård, Sveriges kommuner och regioner och Utvecklingsdirektör Region Norrbotten
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2020
ISBN: 9789172512306
Förlag: Komlitt
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 102 st
Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Är du bekant med begreppet personcentrerad vård, och vill fördjupa dina kunskaper? Eller har din verksamhet beslutat att genomföra personcentrerad vård, men inte kommit igång med implementeringen? Då är detta boken för dig! Boken ger dig inspiration och motivation till att påbörja ett utvecklingsarbete lokalt på din enhet. Den är fullmatad med konkreta hands-on tips och råd för hur förändringsarbetet kommer igång och blir framgångsrikt. Och allt förmedlas ur ett patient- och anhörigperspektiv – och det är ju för dem verksamheten finns till, eller hur? Boken kommer i en tid då vi står mitt i en mycket viktig omställning av svensk hälso- och sjukvård. En omställning till en personcentrerad nära vård, där varje persons unika behov och förmågor är utgångspunkten. Utifrån sin egen erfarenhet som anhörig hjälper Hans-Inge Persson oss att ta den personcentrerade värdegrunden till praktiskt handling. Han har en särskild förmåga att koppla samman de större förändringar som pågår i omvärlden med nära skildringar av mötet med den enskilda människan. Han ger fakta och berör på samma gång. Boken bjuder på inspiration och kunskap om hur vi i praktiken utvecklar en nära vård med patient- och närståendeperspektivet i blickfånget.” Lisbeth Löpare-Johansson, SKR. Samordnare Nära vård, Sveriges kommuner och regioner och Utvecklingsdirektör Region Norrbotten
Arbetar du inom hälso- och sjukvården? Är du bekant med begreppet personcentrerad vård, och vill fördjupa dina kunskaper? Eller har din verksamhet beslutat att genomföra personcentrerad vård, men inte kommit igång med implementeringen? Då är detta boken för dig! Boken ger dig inspiration och motivation till att påbörja ett utvecklingsarbete lokalt på din enhet. Den är fullmatad med konkreta hands-on tips och råd för hur förändringsarbetet kommer igång och blir framgångsrikt. Och allt förmedlas ur ett patient- och anhörigperspektiv – och det är ju för dem verksamheten finns till, eller hur? Boken kommer i en tid då vi står mitt i en mycket viktig omställning av svensk hälso- och sjukvård. En omställning till en personcentrerad nära vård, där varje persons unika behov och förmågor är utgångspunkten. Utifrån sin egen erfarenhet som anhörig hjälper Hans-Inge Persson oss att ta den personcentrerade värdegrunden till praktiskt handling. Han har en särskild förmåga att koppla samman de större förändringar som pågår i omvärlden med nära skildringar av mötet med den enskilda människan. Han ger fakta och berör på samma gång. Boken bjuder på inspiration och kunskap om hur vi i praktiken utvecklar en nära vård med patient- och närståendeperspektivet i blickfånget.” Lisbeth Löpare-Johansson, SKR. Samordnare Nära vård, Sveriges kommuner och regioner och Utvecklingsdirektör Region Norrbotten
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)