Bära eller brista; Per-Halvard Hanssen, Odd Harald Røkenes; 2007
5+ säljare

Bära eller brista Upplaga 1

av Per-Halvard Hanssen, Odd Harald Røkenes
Kommunikation är grundläggande i arbetet med människor. Att ge förutsättningar för ett gott möte och en god, bärande relation är ofta den viktigaste delen av jobbet. Hur skapar man då goda möten?

I den här boken poängterar författarna att kommunikation handlar om mycket mer än att göra sig förstådd. Det är viktigt att lära känna sig själv och utveckla en personlig professionalitet.

Boken ger en introduktion till kommunikations- och relationsteori och tar upp centrala begrepp och problem kopplade till samarbete i olika situationer i arbetslivet. Genom uppgifter och övningar konkretiseras teori och problemställningar. Läsaren inbjuds att samarbeta med andra, att aktivt utforska de teman som behandlas och att reflektera över sig själv och sin egen bakgrund.

I boken behandlas nyare forskning om hjärnan, bland annat vilken betydelse kroppsuppfattning, känslor och det undermedvetna har för tänkande och kommunikation människor emellan.

Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor. Den är av intresse för alla som utbildar sig till ett arbete med människor, framför allt inom vård, socialt arbete och pedagogik.

Odd Harald Røkenes är psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han arbetar som lektor vid högskolan i Sør-Trøndelag och som privatpraktiserande psykolog.

Per-Halvard Hanssen är psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han arbetar vid barn- och familjeenheten i Trondheims kommun och som privatpraktiserande psykolog.
Kommunikation är grundläggande i arbetet med människor. Att ge förutsättningar för ett gott möte och en god, bärande relation är ofta den viktigaste delen av jobbet. Hur skapar man då goda möten?

I den här boken poängterar författarna att kommunikation handlar om mycket mer än att göra sig förstådd. Det är viktigt att lära känna sig själv och utveckla en personlig professionalitet.

Boken ger en introduktion till kommunikations- och relationsteori och tar upp centrala begrepp och problem kopplade till samarbete i olika situationer i arbetslivet. Genom uppgifter och övningar konkretiseras teori och problemställningar. Läsaren inbjuds att samarbeta med andra, att aktivt utforska de teman som behandlas och att reflektera över sig själv och sin egen bakgrund.

I boken behandlas nyare forskning om hjärnan, bland annat vilken betydelse kroppsuppfattning, känslor och det undermedvetna har för tänkande och kommunikation människor emellan.

Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor. Den är av intresse för alla som utbildar sig till ett arbete med människor, framför allt inom vård, socialt arbete och pedagogik.

Odd Harald Røkenes är psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han arbetar som lektor vid högskolan i Sør-Trøndelag och som privatpraktiserande psykolog.

Per-Halvard Hanssen är psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han arbetar vid barn- och familjeenheten i Trondheims kommun och som privatpraktiserande psykolog.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2007
ISBN: 9789140650849
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 316 st
Kommunikation är grundläggande i arbetet med människor. Att ge förutsättningar för ett gott möte och en god, bärande relation är ofta den viktigaste delen av jobbet. Hur skapar man då goda möten?

I den här boken poängterar författarna att kommunikation handlar om mycket mer än att göra sig förstådd. Det är viktigt att lära känna sig själv och utveckla en personlig professionalitet.

Boken ger en introduktion till kommunikations- och relationsteori och tar upp centrala begrepp och problem kopplade till samarbete i olika situationer i arbetslivet. Genom uppgifter och övningar konkretiseras teori och problemställningar. Läsaren inbjuds att samarbeta med andra, att aktivt utforska de teman som behandlas och att reflektera över sig själv och sin egen bakgrund.

I boken behandlas nyare forskning om hjärnan, bland annat vilken betydelse kroppsuppfattning, känslor och det undermedvetna har för tänkande och kommunikation människor emellan.

Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor. Den är av intresse för alla som utbildar sig till ett arbete med människor, framför allt inom vård, socialt arbete och pedagogik.

Odd Harald Røkenes är psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han arbetar som lektor vid högskolan i Sør-Trøndelag och som privatpraktiserande psykolog.

Per-Halvard Hanssen är psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han arbetar vid barn- och familjeenheten i Trondheims kommun och som privatpraktiserande psykolog.
Kommunikation är grundläggande i arbetet med människor. Att ge förutsättningar för ett gott möte och en god, bärande relation är ofta den viktigaste delen av jobbet. Hur skapar man då goda möten?

I den här boken poängterar författarna att kommunikation handlar om mycket mer än att göra sig förstådd. Det är viktigt att lära känna sig själv och utveckla en personlig professionalitet.

Boken ger en introduktion till kommunikations- och relationsteori och tar upp centrala begrepp och problem kopplade till samarbete i olika situationer i arbetslivet. Genom uppgifter och övningar konkretiseras teori och problemställningar. Läsaren inbjuds att samarbeta med andra, att aktivt utforska de teman som behandlas och att reflektera över sig själv och sin egen bakgrund.

I boken behandlas nyare forskning om hjärnan, bland annat vilken betydelse kroppsuppfattning, känslor och det undermedvetna har för tänkande och kommunikation människor emellan.

Boken vänder sig till studerande vid universitet och högskolor. Den är av intresse för alla som utbildar sig till ett arbete med människor, framför allt inom vård, socialt arbete och pedagogik.

Odd Harald Røkenes är psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han arbetar som lektor vid högskolan i Sør-Trøndelag och som privatpraktiserande psykolog.

Per-Halvard Hanssen är psykolog och specialist i klinisk psykologi. Han arbetar vid barn- och familjeenheten i Trondheims kommun och som privatpraktiserande psykolog.
Begagnad bok
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar