Barnhälsovård - att främja barns hälsa; Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabeth Hagelin, Claes Sundelin (red.); 2009

Barnhälsovård - att främja barns hälsa Upplaga 5

av Margaretha Magnusson, Margareta Blennow, Elisabeth Hagelin, Claes Sundelin (red.)
I denna helt omarbetade upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuell forskning och nya rön inom modern barnhälsovård. Boken har fått en delvis ny struktur och vissa kapitel är helt omarbetade eller har tillkommit. Denna upplaga har även ett stort antal färgbilder som visar vanliga kroppsliga problem hos barn.

Boken är en grundläggande lärobok i barnhälsovård för sjuksköterske- och läkarutbildningar. Den ger en heltäckande belysning av barnhälsovårdens arbete och utgör ett viktigt stöd i arbetet för primärvårdens sjuksköterskor och för läkare vid barnavårdscentraler.

Om författarna
Huvudredaktörer är Margaretha Magnusson, med. dr, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, Elisabet Hagelin, distriktsjuksköterska och barnsjuksköterska samt Clas Sundelin, tidigare barnhälsovårdsöverläkare och professor emeritus i socialpediatrik, samtliga knutna till Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, och Margareta Blennov, med. dr och barnhälsovårdsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.
I denna helt omarbetade upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuell forskning och nya rön inom modern barnhälsovård. Boken har fått en delvis ny struktur och vissa kapitel är helt omarbetade eller har tillkommit. Denna upplaga har även ett stort antal färgbilder som visar vanliga kroppsliga problem hos barn.

Boken är en grundläggande lärobok i barnhälsovård för sjuksköterske- och läkarutbildningar. Den ger en heltäckande belysning av barnhälsovårdens arbete och utgör ett viktigt stöd i arbetet för primärvårdens sjuksköterskor och för läkare vid barnavårdscentraler.

Om författarna
Huvudredaktörer är Margaretha Magnusson, med. dr, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, Elisabet Hagelin, distriktsjuksköterska och barnsjuksköterska samt Clas Sundelin, tidigare barnhälsovårdsöverläkare och professor emeritus i socialpediatrik, samtliga knutna till Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, och Margareta Blennov, med. dr och barnhälsovårdsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.
Upplaga: 5e upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789147015634
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 288 st
I denna helt omarbetade upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuell forskning och nya rön inom modern barnhälsovård. Boken har fått en delvis ny struktur och vissa kapitel är helt omarbetade eller har tillkommit. Denna upplaga har även ett stort antal färgbilder som visar vanliga kroppsliga problem hos barn.

Boken är en grundläggande lärobok i barnhälsovård för sjuksköterske- och läkarutbildningar. Den ger en heltäckande belysning av barnhälsovårdens arbete och utgör ett viktigt stöd i arbetet för primärvårdens sjuksköterskor och för läkare vid barnavårdscentraler.

Om författarna
Huvudredaktörer är Margaretha Magnusson, med. dr, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, Elisabet Hagelin, distriktsjuksköterska och barnsjuksköterska samt Clas Sundelin, tidigare barnhälsovårdsöverläkare och professor emeritus i socialpediatrik, samtliga knutna till Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, och Margareta Blennov, med. dr och barnhälsovårdsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.
I denna helt omarbetade upplaga av Barnhälsovård redovisas aktuell forskning och nya rön inom modern barnhälsovård. Boken har fått en delvis ny struktur och vissa kapitel är helt omarbetade eller har tillkommit. Denna upplaga har även ett stort antal färgbilder som visar vanliga kroppsliga problem hos barn.

Boken är en grundläggande lärobok i barnhälsovård för sjuksköterske- och läkarutbildningar. Den ger en heltäckande belysning av barnhälsovårdens arbete och utgör ett viktigt stöd i arbetet för primärvårdens sjuksköterskor och för läkare vid barnavårdscentraler.

Om författarna
Huvudredaktörer är Margaretha Magnusson, med. dr, barnsjuksköterska och vårdutvecklare, Elisabet Hagelin, distriktsjuksköterska och barnsjuksköterska samt Clas Sundelin, tidigare barnhälsovårdsöverläkare och professor emeritus i socialpediatrik, samtliga knutna till Akademiska barnsjukhuset i Uppsala, och Margareta Blennov, med. dr och barnhälsovårdsöverläkare vid Södersjukhuset i Stockholm.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)