Barns känslomässiga utveckling; Monica Fahrman; 1996

Barns känslomässiga utveckling Upplaga 1

av Monica Fahrman
Ett barns emotionella utveckling är inte given utan i högsta grad beroende av hur föräldrar och andra vuxna bemöter barnet. Barn som möter empati och förståelse får själva lättare att känna empati och utveckla ett rikt känsloliv. Under förskoleåren är den yttre påverkan från andra vuxna än föräldrarna särskilt stor och för barn som har svårigheter i den egna familjen kan denna påverkan fylla en mycket viktig funktion.
Denna bok skildrar det betydelsefulla samspelet mellan barn, föräldrar och andra vuxna och ger en inblick i de vanligaste känslotillstånden.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Ett barns emotionella utveckling är inte given utan i högsta grad beroende av hur föräldrar och andra vuxna bemöter barnet. Barn som möter empati och förståelse får själva lättare att känna empati och utveckla ett rikt känsloliv. Under förskoleåren är den yttre påverkan från andra vuxna än föräldrarna särskilt stor och för barn som har svårigheter i den egna familjen kan denna påverkan fylla en mycket viktig funktion.
Denna bok skildrar det betydelsefulla samspelet mellan barn, föräldrar och andra vuxna och ger en inblick i de vanligaste känslotillstånden.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1996
ISBN: 9789144476513
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 124 st
Ett barns emotionella utveckling är inte given utan i högsta grad beroende av hur föräldrar och andra vuxna bemöter barnet. Barn som möter empati och förståelse får själva lättare att känna empati och utveckla ett rikt känsloliv. Under förskoleåren är den yttre påverkan från andra vuxna än föräldrarna särskilt stor och för barn som har svårigheter i den egna familjen kan denna påverkan fylla en mycket viktig funktion.
Denna bok skildrar det betydelsefulla samspelet mellan barn, föräldrar och andra vuxna och ger en inblick i de vanligaste känslotillstånden.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Ett barns emotionella utveckling är inte given utan i högsta grad beroende av hur föräldrar och andra vuxna bemöter barnet. Barn som möter empati och förståelse får själva lättare att känna empati och utveckla ett rikt känsloliv. Under förskoleåren är den yttre påverkan från andra vuxna än föräldrarna särskilt stor och för barn som har svårigheter i den egna familjen kan denna påverkan fylla en mycket viktig funktion.
Denna bok skildrar det betydelsefulla samspelet mellan barn, föräldrar och andra vuxna och ger en inblick i de vanligaste känslotillstånden.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)