Barns psykiska utveckling; Peter Mitchell; 1993

Barns psykiska utveckling Upplaga 1

av Peter Mitchell
Denna bok sammanfattar den moderna forskningen om barns psykiska utveckling från spädbarnsåren till de tidiga tonåren. Författaren ger en grundlig översikt över Jean Piagets inflytelserika teori om hur barn tänker och lär, och redovisar därefter kritiken mot denna. Boken är tematiskt organiserad snarare än indelad efter barnets åldrar. De olika kapitlen ger en översikt över centrala områden inom utvecklingspsykologin såsom anknytning, perception, personlighet, intelligens, språkutveckling, kommunikationsförmåga, kreativitet, moral, könsidentitet och aggression.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna bok sammanfattar den moderna forskningen om barns psykiska utveckling från spädbarnsåren till de tidiga tonåren. Författaren ger en grundlig översikt över Jean Piagets inflytelserika teori om hur barn tänker och lär, och redovisar därefter kritiken mot denna. Boken är tematiskt organiserad snarare än indelad efter barnets åldrar. De olika kapitlen ger en översikt över centrala områden inom utvecklingspsykologin såsom anknytning, perception, personlighet, intelligens, språkutveckling, kommunikationsförmåga, kreativitet, moral, könsidentitet och aggression.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1993
ISBN: 9789144383118
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 229 st
Denna bok sammanfattar den moderna forskningen om barns psykiska utveckling från spädbarnsåren till de tidiga tonåren. Författaren ger en grundlig översikt över Jean Piagets inflytelserika teori om hur barn tänker och lär, och redovisar därefter kritiken mot denna. Boken är tematiskt organiserad snarare än indelad efter barnets åldrar. De olika kapitlen ger en översikt över centrala områden inom utvecklingspsykologin såsom anknytning, perception, personlighet, intelligens, språkutveckling, kommunikationsförmåga, kreativitet, moral, könsidentitet och aggression.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna bok sammanfattar den moderna forskningen om barns psykiska utveckling från spädbarnsåren till de tidiga tonåren. Författaren ger en grundlig översikt över Jean Piagets inflytelserika teori om hur barn tänker och lär, och redovisar därefter kritiken mot denna. Boken är tematiskt organiserad snarare än indelad efter barnets åldrar. De olika kapitlen ger en översikt över centrala områden inom utvecklingspsykologin såsom anknytning, perception, personlighet, intelligens, språkutveckling, kommunikationsförmåga, kreativitet, moral, könsidentitet och aggression.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)