Behandling av alkoholproblem - En kunskapsöversikt; CUS; 2000

Behandling av alkoholproblem - En kunskapsöversikt Upplaga 2

av CUS
Behandling av alkoholproblem - en kunskapsöversikt ger läsarna tillgång till det aktuella kunskapsläget när det gäller alkoholvårdens behandlingseffekter.

Läs mer
Boken är en uppdaterad och utökad version av en tidigare skrift med samma namn. Här presenteras olika behandlingsmetoder och skilda synsätt på alkoholproblematiken, baserat på den senaste forskningen. Utgiven i samarbete med CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete.

Om författarna
Skriften har utarbetats av en expertgrupp inom CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete, vid Socialstyrelsen. De medverkande är Sven Andreasson, Mats Berglund, Anders Bergmark, Jan Blomqvist, Lars Oscarsson, Lars Lindström, Gunnar Ågren och Agneta Öjehagen. Alla har under lång tid ägnat sig åt forskning om alkoholvård. Flera är praktiskt verksamma inom området.
Behandling av alkoholproblem - en kunskapsöversikt ger läsarna tillgång till det aktuella kunskapsläget när det gäller alkoholvårdens behandlingseffekter.

Läs mer
Boken är en uppdaterad och utökad version av en tidigare skrift med samma namn. Här presenteras olika behandlingsmetoder och skilda synsätt på alkoholproblematiken, baserat på den senaste forskningen. Utgiven i samarbete med CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete.

Om författarna
Skriften har utarbetats av en expertgrupp inom CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete, vid Socialstyrelsen. De medverkande är Sven Andreasson, Mats Berglund, Anders Bergmark, Jan Blomqvist, Lars Oscarsson, Lars Lindström, Gunnar Ågren och Agneta Öjehagen. Alla har under lång tid ägnat sig åt forskning om alkoholvård. Flera är praktiskt verksamma inom området.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2000
ISBN: 9789147049882
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 264 st
Behandling av alkoholproblem - en kunskapsöversikt ger läsarna tillgång till det aktuella kunskapsläget när det gäller alkoholvårdens behandlingseffekter.

Läs mer
Boken är en uppdaterad och utökad version av en tidigare skrift med samma namn. Här presenteras olika behandlingsmetoder och skilda synsätt på alkoholproblematiken, baserat på den senaste forskningen. Utgiven i samarbete med CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete.

Om författarna
Skriften har utarbetats av en expertgrupp inom CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete, vid Socialstyrelsen. De medverkande är Sven Andreasson, Mats Berglund, Anders Bergmark, Jan Blomqvist, Lars Oscarsson, Lars Lindström, Gunnar Ågren och Agneta Öjehagen. Alla har under lång tid ägnat sig åt forskning om alkoholvård. Flera är praktiskt verksamma inom området.
Behandling av alkoholproblem - en kunskapsöversikt ger läsarna tillgång till det aktuella kunskapsläget när det gäller alkoholvårdens behandlingseffekter.

Läs mer
Boken är en uppdaterad och utökad version av en tidigare skrift med samma namn. Här presenteras olika behandlingsmetoder och skilda synsätt på alkoholproblematiken, baserat på den senaste forskningen. Utgiven i samarbete med CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete.

Om författarna
Skriften har utarbetats av en expertgrupp inom CUS, Centrum för utvärdering av socialt arbete, vid Socialstyrelsen. De medverkande är Sven Andreasson, Mats Berglund, Anders Bergmark, Jan Blomqvist, Lars Oscarsson, Lars Lindström, Gunnar Ågren och Agneta Öjehagen. Alla har under lång tid ägnat sig åt forskning om alkoholvård. Flera är praktiskt verksamma inom området.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)