Bildens kraft - Religion och samtida utmaningar; Marie Fahlén, Clemens Cavallin, Torsten Janson, Jonas Otterbeck, Katarina Plank; 2014

Bildens kraft - Religion och samtida utmaningar Upplaga 1

av Marie Fahlén, Clemens Cavallin, Torsten Janson, Jonas Otterbeck, Katarina Plank
Den här boken handlar om bilders betydelse inom religiösa traditioner och hur dessa utmanas i samtiden. När religiös symbolik används på ett nytt sätt i konst och medier följer ofta debatt och häftiga reaktioner. Detta har vi sett många exempel på under senare år. Samtidigt existerar de religiösa bildtraditionerna i ett kulturellt och historiskt sammanhang. Här finns ett dynamiskt samspel, men också en utmaning: hur ska den religiösa symboliken och de traditionella bildmotiven framställas i en samtid som tydligt skiljer sig från den historiska och kulturella kontext där de ursprungligen växte fram?

Med utgångspunkt i de fyra världsreligionerna kristendom, islam, hinduism och buddhism vill författarna i denna antologi ge en ökad förståelse för bilders betydelse inom religiösa traditioner, och belysa den inbegripna problematiken. I ett inledande kapitel ges också en översiktlig beskrivning av religiös bildpraktik och religiösa visuella kulturer. Bildens kraft – religion och samtida utmaningar är främst avsedd för studenter vid universitet och högskolor i religionsvetenskap och angränsande ämnen, i synnerhet konst- och bildvetenskap.
Den här boken handlar om bilders betydelse inom religiösa traditioner och hur dessa utmanas i samtiden. När religiös symbolik används på ett nytt sätt i konst och medier följer ofta debatt och häftiga reaktioner. Detta har vi sett många exempel på under senare år. Samtidigt existerar de religiösa bildtraditionerna i ett kulturellt och historiskt sammanhang. Här finns ett dynamiskt samspel, men också en utmaning: hur ska den religiösa symboliken och de traditionella bildmotiven framställas i en samtid som tydligt skiljer sig från den historiska och kulturella kontext där de ursprungligen växte fram?

Med utgångspunkt i de fyra världsreligionerna kristendom, islam, hinduism och buddhism vill författarna i denna antologi ge en ökad förståelse för bilders betydelse inom religiösa traditioner, och belysa den inbegripna problematiken. I ett inledande kapitel ges också en översiktlig beskrivning av religiös bildpraktik och religiösa visuella kulturer. Bildens kraft – religion och samtida utmaningar är främst avsedd för studenter vid universitet och högskolor i religionsvetenskap och angränsande ämnen, i synnerhet konst- och bildvetenskap.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2014
ISBN: 9789144094793
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 145 st
Den här boken handlar om bilders betydelse inom religiösa traditioner och hur dessa utmanas i samtiden. När religiös symbolik används på ett nytt sätt i konst och medier följer ofta debatt och häftiga reaktioner. Detta har vi sett många exempel på under senare år. Samtidigt existerar de religiösa bildtraditionerna i ett kulturellt och historiskt sammanhang. Här finns ett dynamiskt samspel, men också en utmaning: hur ska den religiösa symboliken och de traditionella bildmotiven framställas i en samtid som tydligt skiljer sig från den historiska och kulturella kontext där de ursprungligen växte fram?

Med utgångspunkt i de fyra världsreligionerna kristendom, islam, hinduism och buddhism vill författarna i denna antologi ge en ökad förståelse för bilders betydelse inom religiösa traditioner, och belysa den inbegripna problematiken. I ett inledande kapitel ges också en översiktlig beskrivning av religiös bildpraktik och religiösa visuella kulturer. Bildens kraft – religion och samtida utmaningar är främst avsedd för studenter vid universitet och högskolor i religionsvetenskap och angränsande ämnen, i synnerhet konst- och bildvetenskap.
Den här boken handlar om bilders betydelse inom religiösa traditioner och hur dessa utmanas i samtiden. När religiös symbolik används på ett nytt sätt i konst och medier följer ofta debatt och häftiga reaktioner. Detta har vi sett många exempel på under senare år. Samtidigt existerar de religiösa bildtraditionerna i ett kulturellt och historiskt sammanhang. Här finns ett dynamiskt samspel, men också en utmaning: hur ska den religiösa symboliken och de traditionella bildmotiven framställas i en samtid som tydligt skiljer sig från den historiska och kulturella kontext där de ursprungligen växte fram?

Med utgångspunkt i de fyra världsreligionerna kristendom, islam, hinduism och buddhism vill författarna i denna antologi ge en ökad förståelse för bilders betydelse inom religiösa traditioner, och belysa den inbegripna problematiken. I ett inledande kapitel ges också en översiktlig beskrivning av religiös bildpraktik och religiösa visuella kulturer. Bildens kraft – religion och samtida utmaningar är främst avsedd för studenter vid universitet och högskolor i religionsvetenskap och angränsande ämnen, i synnerhet konst- och bildvetenskap.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)