Blueprint A Version 2.0 Online kod i kuvert 6 mån; Christer Lundfall, Ralf Nyström, Jeanette Clayton, Nadine Röhlk Cotting, Christina McKay, Micke Brodin, Christopher Webster, Monica Möller, Ted Sunhede Fulk, Tim Hume, Anders Lidén, Kjell Nilsson; 2008

Blueprint A Version 2.0 Online kod i kuvert 6 mån Upplaga 1

av Christer Lundfall, Ralf Nyström, Jeanette Clayton, Nadine Röhlk Cotting, Christina McKay
m.fl.
Blueprint Online erbjuder ett arbetssätt och en inlärningsform som inte bara kompletterar läroboken utan förstärker de moment som den fokuserar på. Övningar och uppgifter är interaktiva och självrättande, eleven får direkt återkoppling på sitt arbete.
Till serien Blueprint

Läs mer
Dina elever kan välja att arbeta med det som fungerar bäst för dem själva och avsluta med ett självtest där hon/han kan testa ett urval av ord och grammatik från bokens alla kapitel. Blueprint Online är ett smidigt läromedel som bäddar för variation och individualisering i undervisningen.
Vad innehåller Blueprint Online?
I Blueprint Online finns en mängd ordövningar som bygger på bokens texter liksom allmänna ordövningar. Här finns också grammatikövningar som förstärker de moment som boken tar upp och grundläggande grammatikövningar med regler för de elever som behöver repetera det.
I Blueprint Online finns inspelningar av bokens alla texter och hörövningar: eleven kan alltså när som helst träna såväl hörförståelse som uttalsträning.
Självtest till varje kapitel gör att eleven kan testa ett urval av ord och grammatik från bokens olika kapitel. Eleverna får direkt återkoppling och kan bedöma sina insatser och se vad som behövs repeteras.
I Blueprint Online finns webbprojekt, case, varje projekt har ett tema, eleven får ett uppdrag att lösa och stegvisa instruktioner guidar dem genom uppdraget. Casen mynnar ut i en avslutande större skriftlig eller muntlig uppgift. Casen har flera förtjänster: de ger stöd i hela arbetsprocessen, från första tanke, via utkast till färdig arbete att presentera och de låter eleven fördjupa sig inom ett tema på ett självständigt sätt.
Vad kan man göra i Blueprint Online?
Träna på de moment som tas upp i läroboken
Lyssna på bokens alla texter och hörövningar
Göra frågesport
Testa sina kunskaper
Jobba inom givet tema med stegvis styrda webbprojekt som utmynnar i en presentation efter givet mönster
Träna ett mera självständigt arbetssätt
Var kan eleven arbeta med Blueprint Online?
Med Blueprint Online är inte eleven bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.
Hur köper jag Blueprint Online?
Blueprint Online säljs som enanvändarlicens med 6 eller 12 månaders abonnemang. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens.
Blueprint Online erbjuder ett arbetssätt och en inlärningsform som inte bara kompletterar läroboken utan förstärker de moment som den fokuserar på. Övningar och uppgifter är interaktiva och självrättande, eleven får direkt återkoppling på sitt arbete.
Till serien Blueprint

Läs mer
Dina elever kan välja att arbeta med det som fungerar bäst för dem själva och avsluta med ett självtest där hon/han kan testa ett urval av ord och grammatik från bokens alla kapitel. Blueprint Online är ett smidigt läromedel som bäddar för variation och individualisering i undervisningen.
Vad innehåller Blueprint Online?
I Blueprint Online finns en mängd ordövningar som bygger på bokens texter liksom allmänna ordövningar. Här finns också grammatikövningar som förstärker de moment som boken tar upp och grundläggande grammatikövningar med regler för de elever som behöver repetera det.
I Blueprint Online finns inspelningar av bokens alla texter och hörövningar: eleven kan alltså när som helst träna såväl hörförståelse som uttalsträning.
Självtest till varje kapitel gör att eleven kan testa ett urval av ord och grammatik från bokens olika kapitel. Eleverna får direkt återkoppling och kan bedöma sina insatser och se vad som behövs repeteras.
I Blueprint Online finns webbprojekt, case, varje projekt har ett tema, eleven får ett uppdrag att lösa och stegvisa instruktioner guidar dem genom uppdraget. Casen mynnar ut i en avslutande större skriftlig eller muntlig uppgift. Casen har flera förtjänster: de ger stöd i hela arbetsprocessen, från första tanke, via utkast till färdig arbete att presentera och de låter eleven fördjupa sig inom ett tema på ett självständigt sätt.
Vad kan man göra i Blueprint Online?
Träna på de moment som tas upp i läroboken
Lyssna på bokens alla texter och hörövningar
Göra frågesport
Testa sina kunskaper
Jobba inom givet tema med stegvis styrda webbprojekt som utmynnar i en presentation efter givet mönster
Träna ett mera självständigt arbetssätt
Var kan eleven arbeta med Blueprint Online?
Med Blueprint Online är inte eleven bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.
Hur köper jag Blueprint Online?
Blueprint Online säljs som enanvändarlicens med 6 eller 12 månaders abonnemang. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789147903993
Förlag: Liber
Språk: Svenska
Blueprint Online erbjuder ett arbetssätt och en inlärningsform som inte bara kompletterar läroboken utan förstärker de moment som den fokuserar på. Övningar och uppgifter är interaktiva och självrättande, eleven får direkt återkoppling på sitt arbete.
Till serien Blueprint

Läs mer
Dina elever kan välja att arbeta med det som fungerar bäst för dem själva och avsluta med ett självtest där hon/han kan testa ett urval av ord och grammatik från bokens alla kapitel. Blueprint Online är ett smidigt läromedel som bäddar för variation och individualisering i undervisningen.
Vad innehåller Blueprint Online?
I Blueprint Online finns en mängd ordövningar som bygger på bokens texter liksom allmänna ordövningar. Här finns också grammatikövningar som förstärker de moment som boken tar upp och grundläggande grammatikövningar med regler för de elever som behöver repetera det.
I Blueprint Online finns inspelningar av bokens alla texter och hörövningar: eleven kan alltså när som helst träna såväl hörförståelse som uttalsträning.
Självtest till varje kapitel gör att eleven kan testa ett urval av ord och grammatik från bokens olika kapitel. Eleverna får direkt återkoppling och kan bedöma sina insatser och se vad som behövs repeteras.
I Blueprint Online finns webbprojekt, case, varje projekt har ett tema, eleven får ett uppdrag att lösa och stegvisa instruktioner guidar dem genom uppdraget. Casen mynnar ut i en avslutande större skriftlig eller muntlig uppgift. Casen har flera förtjänster: de ger stöd i hela arbetsprocessen, från första tanke, via utkast till färdig arbete att presentera och de låter eleven fördjupa sig inom ett tema på ett självständigt sätt.
Vad kan man göra i Blueprint Online?
Träna på de moment som tas upp i läroboken
Lyssna på bokens alla texter och hörövningar
Göra frågesport
Testa sina kunskaper
Jobba inom givet tema med stegvis styrda webbprojekt som utmynnar i en presentation efter givet mönster
Träna ett mera självständigt arbetssätt
Var kan eleven arbeta med Blueprint Online?
Med Blueprint Online är inte eleven bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.
Hur köper jag Blueprint Online?
Blueprint Online säljs som enanvändarlicens med 6 eller 12 månaders abonnemang. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens.
Blueprint Online erbjuder ett arbetssätt och en inlärningsform som inte bara kompletterar läroboken utan förstärker de moment som den fokuserar på. Övningar och uppgifter är interaktiva och självrättande, eleven får direkt återkoppling på sitt arbete.
Till serien Blueprint

Läs mer
Dina elever kan välja att arbeta med det som fungerar bäst för dem själva och avsluta med ett självtest där hon/han kan testa ett urval av ord och grammatik från bokens alla kapitel. Blueprint Online är ett smidigt läromedel som bäddar för variation och individualisering i undervisningen.
Vad innehåller Blueprint Online?
I Blueprint Online finns en mängd ordövningar som bygger på bokens texter liksom allmänna ordövningar. Här finns också grammatikövningar som förstärker de moment som boken tar upp och grundläggande grammatikövningar med regler för de elever som behöver repetera det.
I Blueprint Online finns inspelningar av bokens alla texter och hörövningar: eleven kan alltså när som helst träna såväl hörförståelse som uttalsträning.
Självtest till varje kapitel gör att eleven kan testa ett urval av ord och grammatik från bokens olika kapitel. Eleverna får direkt återkoppling och kan bedöma sina insatser och se vad som behövs repeteras.
I Blueprint Online finns webbprojekt, case, varje projekt har ett tema, eleven får ett uppdrag att lösa och stegvisa instruktioner guidar dem genom uppdraget. Casen mynnar ut i en avslutande större skriftlig eller muntlig uppgift. Casen har flera förtjänster: de ger stöd i hela arbetsprocessen, från första tanke, via utkast till färdig arbete att presentera och de låter eleven fördjupa sig inom ett tema på ett självständigt sätt.
Vad kan man göra i Blueprint Online?
Träna på de moment som tas upp i läroboken
Lyssna på bokens alla texter och hörövningar
Göra frågesport
Testa sina kunskaper
Jobba inom givet tema med stegvis styrda webbprojekt som utmynnar i en presentation efter givet mönster
Träna ett mera självständigt arbetssätt
Var kan eleven arbeta med Blueprint Online?
Med Blueprint Online är inte eleven bunden till en viss dator eller ett visst lektionstillfälle. Man kan arbeta med uppgifterna i skolan, hemma, på biblioteket, hos kompisen, ja var som helst. Allt som behövs är ett lösenord och tillgång till Internet.
Hur köper jag Blueprint Online?
Blueprint Online säljs som enanvändarlicens med 6 eller 12 månaders abonnemang. Enanvändarlicens innebär att varje elev som ska ha tillgång till materialet behöver en licens.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)