Blueprint B, Version 2.0 Lärar-cd 1-4; Christer Lundfall, Ralf Nyström, Nadine Röhlk Cotting, Jeanette Clayton; 2008

Blueprint B, Version 2.0 Lärar-cd 1-4 Upplaga 1

av Christer Lundfall, Ralf Nyström, Nadine Röhlk Cotting, Jeanette Clayton
Blueprint är vårt läromedel för Engelska 5, 6 och 7. Blueprint-serien är uppskattad för sina blå sidor, Writer's Workshop och Speaker's Corner, där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. Det engelska språket blir elevernas verktyg och de känner igen arbetssättet från svenskundervisningen.Läs merBlueprint - Engelska 5, 6 och 7Den nya ämnesplanen har äntligen kommit i kapp Blueprint. Ett av de övergripande målen för läromedlet Blueprint har från första början varit det som nu står i den nya ämnesplanen för engelska, nämligen att "kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och yrkesliv". Texterna i Blueprint är valda med syftet att ge eleverna nya perspektiv på omvärlden och en större förståelse för olika sätt att leva - ett högaktuellt ämne i dagens samhälle. Blueprint tänjer på gränserna. Och eleverna gillar det.Serien Blueprint ger dig det stöd du behöver för att engagera eleverna i engelskundervisningen. Eleverna får gång på gång testa sina attityder och värderingar i sammanhang som utvecklar dem såväl språkligt som personligt. Film, reklam, musik och populärkultur hör till elevernas vardag och utgör också en stor del i Blueprint.Blueprint ger dig frihetLärare som använder Blueprint gillar att den är så öppen att arbeta med. Du kan välja och vraka bland kapitlen, här finns många öppningar att arbeta vidare med, till exempel film. Grammatiken ligger separat, så den tar du in när det passar. Ordkunskapsövningarna är relevanta och utmanande, inte minst avsnitten med ordbildning. Eleverna får många goda råd om hur man skriver olika texttyper och fördjupningsuppgifter får eleverna att tänka till, både inför muntliga och skriftliga presentationer. Elever som väljer att läsa Engelska 7 står väl rustade med Blueprint 5 och 6 i bagaget.Blueprint PluswebbBlueprint Pluswebbarna täcker in kurserna engelska 5 och 6, de följer bokens upplägg och struktur. Läs mer om vad Pluswebb är!Blueprint Pluswebbarna innehåller: - Ordövningar- Läsförståelseövningar- Hörförståelseövningar- Projektarbeten- Grammatika och grammatikövningar- Bokens ljudfiler, videofilmer, webblänkar ?Övningarna i Pluswebben kompletterar lärobokens mer litterära och analyserande upplägg med en mängd extra vokabulärövningar, grammatikövningar och projekt. Blueprint Pluswebb motiverar och engagerar.Elever på yrkesprogrammen får sin egen Blueprint. Äntligen!Blivande professionella yrkesarbetare har nu en egen Blueprint, anpassad efter dem och det nya centrala innehållet för GY 2011. Jobb och egen försörjning lockar många av de yrkesstuderande eleverna. Oavsett om de får arbete i Sverige eller utomlands behöver eleverna en bra bas i engelska, anpassad efter samhällets krav och deras arbetsinriktning. Då behövs en tydlig Blueprint.Blueprint Vocational följer tydligt ämnesplanen för GY 2011. Texttyperna består av skönlitteratur och sakprosa och omfattar bland andra instruerande, berättande, sammanfattande och argumenterande texter.Eleverna tränar sin muntliga och skriftliga förmåga i uppgifter som kräver refl ektion och diskussion, ofta kopplade till elevens egna erfarenheter.At WorkKopplingen till yrkesutbildning och framtida yrkesliv får eleverna i avsnitten At Work. Genom texter som tar upp olika arbetsförhållanden, etiska frågeställningar och kundkonfrontationer får eleverna läsa om och träna på autentiska arbetssituationer.Blue PagesBlue Pages erbjuder Speaker's Corner och Writer's Workshop. Här får eleverna hjälp att utveckla sin skriftliga och muntliga förmåga utifrån enkla modeller som ger säkerhet och struktur. Mönstertexter och anvisningar för kamratrespons ger extra stöd och motivation. Grammatiken ligger separat och övas i varierad svårighetsgrad.Blueprint Vocational Pluswebb - för ditt yrkesval!Blueprint Vocational Pluswebb riktar sig till dem som läser yrk engelska 5, den följer bokens upplägg och struktur. Läs mer om vad Pluswebb är!Blueprint Vocational Pluswebben innehåller:- Övningar kopplade till boken- Olika ingångar för olika yrkesinriktningar- Ämnesövergripande projektarbeten där kärnämnen möter karaktärsämnen- Grammatika och grammatikövningarElever som behöver extra stöd, motivation och tydlig koppling mellan sitt yrkesval och ämnet engelska, ska använda Blueprint Vocational Pluswebb. Här får eleverna använda engelskan i verklighetsanpassade situationer och de lär sig ett funktionellt språk för sitt yrkesliv.Om författarnaBlueprint Vocational ska säga "VILL!"Blueprint Vocational är en bok som vi skräddarsytt för det nya yrkesförberedande GY 2011. Den ska framkalla vetgirighet hos eleverna, utan att stryka medhårs.Vi författare ställde oss frågan: Varför är det ibland så svårt att engagera och utveckla yrkeselevers engelska? Vi kom fram till att det krävs så mycket mer av en bok för yrkeselever. Det krävs kreativitet i hållbara texter som sätts i relation till elevernas egna erfarenheter. Men, vi anser också att eleverna behöver möta det främmande, så att de lär känna sig själva och världen bättre.Enkla strukturer, steg för steginstruktioner, grammatikregler de missat, mönstertexter och enkla mallar som visar eleverna hur man konkret ska göra, finns självklart på plats. Liksom vokabulärövningar som sträcker sig över ordklasser, och mynnar ut i fraser, argumenterande dialoger och diskussioner.Med Blueprint Vocational vill vi ge eleverna möjlighet till ögonbrynshöjande och övertygande prestationer. Och trygghet.Christer Lundfall, författare till Blueprint Vocational
Blueprint är vårt läromedel för Engelska 5, 6 och 7. Blueprint-serien är uppskattad för sina blå sidor, Writer's Workshop och Speaker's Corner, där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. Det engelska språket blir elevernas verktyg och de känner igen arbetssättet från svenskundervisningen.Läs merBlueprint - Engelska 5, 6 och 7Den nya ämnesplanen har äntligen kommit i kapp Blueprint. Ett av de övergripande målen för läromedlet Blueprint har från första början varit det som nu står i den nya ämnesplanen för engelska, nämligen att "kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och yrkesliv". Texterna i Blueprint är valda med syftet att ge eleverna nya perspektiv på omvärlden och en större förståelse för olika sätt att leva - ett högaktuellt ämne i dagens samhälle. Blueprint tänjer på gränserna. Och eleverna gillar det.Serien Blueprint ger dig det stöd du behöver för att engagera eleverna i engelskundervisningen. Eleverna får gång på gång testa sina attityder och värderingar i sammanhang som utvecklar dem såväl språkligt som personligt. Film, reklam, musik och populärkultur hör till elevernas vardag och utgör också en stor del i Blueprint.Blueprint ger dig frihetLärare som använder Blueprint gillar att den är så öppen att arbeta med. Du kan välja och vraka bland kapitlen, här finns många öppningar att arbeta vidare med, till exempel film. Grammatiken ligger separat, så den tar du in när det passar. Ordkunskapsövningarna är relevanta och utmanande, inte minst avsnitten med ordbildning. Eleverna får många goda råd om hur man skriver olika texttyper och fördjupningsuppgifter får eleverna att tänka till, både inför muntliga och skriftliga presentationer. Elever som väljer att läsa Engelska 7 står väl rustade med Blueprint 5 och 6 i bagaget.Blueprint PluswebbBlueprint Pluswebbarna täcker in kurserna engelska 5 och 6, de följer bokens upplägg och struktur. Läs mer om vad Pluswebb är!Blueprint Pluswebbarna innehåller: - Ordövningar- Läsförståelseövningar- Hörförståelseövningar- Projektarbeten- Grammatika och grammatikövningar- Bokens ljudfiler, videofilmer, webblänkar ?Övningarna i Pluswebben kompletterar lärobokens mer litterära och analyserande upplägg med en mängd extra vokabulärövningar, grammatikövningar och projekt. Blueprint Pluswebb motiverar och engagerar.Elever på yrkesprogrammen får sin egen Blueprint. Äntligen!Blivande professionella yrkesarbetare har nu en egen Blueprint, anpassad efter dem och det nya centrala innehållet för GY 2011. Jobb och egen försörjning lockar många av de yrkesstuderande eleverna. Oavsett om de får arbete i Sverige eller utomlands behöver eleverna en bra bas i engelska, anpassad efter samhällets krav och deras arbetsinriktning. Då behövs en tydlig Blueprint.Blueprint Vocational följer tydligt ämnesplanen för GY 2011. Texttyperna består av skönlitteratur och sakprosa och omfattar bland andra instruerande, berättande, sammanfattande och argumenterande texter.Eleverna tränar sin muntliga och skriftliga förmåga i uppgifter som kräver refl ektion och diskussion, ofta kopplade till elevens egna erfarenheter.At WorkKopplingen till yrkesutbildning och framtida yrkesliv får eleverna i avsnitten At Work. Genom texter som tar upp olika arbetsförhållanden, etiska frågeställningar och kundkonfrontationer får eleverna läsa om och träna på autentiska arbetssituationer.Blue PagesBlue Pages erbjuder Speaker's Corner och Writer's Workshop. Här får eleverna hjälp att utveckla sin skriftliga och muntliga förmåga utifrån enkla modeller som ger säkerhet och struktur. Mönstertexter och anvisningar för kamratrespons ger extra stöd och motivation. Grammatiken ligger separat och övas i varierad svårighetsgrad.Blueprint Vocational Pluswebb - för ditt yrkesval!Blueprint Vocational Pluswebb riktar sig till dem som läser yrk engelska 5, den följer bokens upplägg och struktur. Läs mer om vad Pluswebb är!Blueprint Vocational Pluswebben innehåller:- Övningar kopplade till boken- Olika ingångar för olika yrkesinriktningar- Ämnesövergripande projektarbeten där kärnämnen möter karaktärsämnen- Grammatika och grammatikövningarElever som behöver extra stöd, motivation och tydlig koppling mellan sitt yrkesval och ämnet engelska, ska använda Blueprint Vocational Pluswebb. Här får eleverna använda engelskan i verklighetsanpassade situationer och de lär sig ett funktionellt språk för sitt yrkesliv.Om författarnaBlueprint Vocational ska säga "VILL!"Blueprint Vocational är en bok som vi skräddarsytt för det nya yrkesförberedande GY 2011. Den ska framkalla vetgirighet hos eleverna, utan att stryka medhårs.Vi författare ställde oss frågan: Varför är det ibland så svårt att engagera och utveckla yrkeselevers engelska? Vi kom fram till att det krävs så mycket mer av en bok för yrkeselever. Det krävs kreativitet i hållbara texter som sätts i relation till elevernas egna erfarenheter. Men, vi anser också att eleverna behöver möta det främmande, så att de lär känna sig själva och världen bättre.Enkla strukturer, steg för steginstruktioner, grammatikregler de missat, mönstertexter och enkla mallar som visar eleverna hur man konkret ska göra, finns självklart på plats. Liksom vokabulärövningar som sträcker sig över ordklasser, och mynnar ut i fraser, argumenterande dialoger och diskussioner.Med Blueprint Vocational vill vi ge eleverna möjlighet till ögonbrynshöjande och övertygande prestationer. Och trygghet.Christer Lundfall, författare till Blueprint Vocational
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789147903153
Förlag: Liber
Språk: Engelska
Sidor: 1 st
Blueprint är vårt läromedel för Engelska 5, 6 och 7. Blueprint-serien är uppskattad för sina blå sidor, Writer's Workshop och Speaker's Corner, där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. Det engelska språket blir elevernas verktyg och de känner igen arbetssättet från svenskundervisningen.Läs merBlueprint - Engelska 5, 6 och 7Den nya ämnesplanen har äntligen kommit i kapp Blueprint. Ett av de övergripande målen för läromedlet Blueprint har från första början varit det som nu står i den nya ämnesplanen för engelska, nämligen att "kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och yrkesliv". Texterna i Blueprint är valda med syftet att ge eleverna nya perspektiv på omvärlden och en större förståelse för olika sätt att leva - ett högaktuellt ämne i dagens samhälle. Blueprint tänjer på gränserna. Och eleverna gillar det.Serien Blueprint ger dig det stöd du behöver för att engagera eleverna i engelskundervisningen. Eleverna får gång på gång testa sina attityder och värderingar i sammanhang som utvecklar dem såväl språkligt som personligt. Film, reklam, musik och populärkultur hör till elevernas vardag och utgör också en stor del i Blueprint.Blueprint ger dig frihetLärare som använder Blueprint gillar att den är så öppen att arbeta med. Du kan välja och vraka bland kapitlen, här finns många öppningar att arbeta vidare med, till exempel film. Grammatiken ligger separat, så den tar du in när det passar. Ordkunskapsövningarna är relevanta och utmanande, inte minst avsnitten med ordbildning. Eleverna får många goda råd om hur man skriver olika texttyper och fördjupningsuppgifter får eleverna att tänka till, både inför muntliga och skriftliga presentationer. Elever som väljer att läsa Engelska 7 står väl rustade med Blueprint 5 och 6 i bagaget.Blueprint PluswebbBlueprint Pluswebbarna täcker in kurserna engelska 5 och 6, de följer bokens upplägg och struktur. Läs mer om vad Pluswebb är!Blueprint Pluswebbarna innehåller: - Ordövningar- Läsförståelseövningar- Hörförståelseövningar- Projektarbeten- Grammatika och grammatikövningar- Bokens ljudfiler, videofilmer, webblänkar ?Övningarna i Pluswebben kompletterar lärobokens mer litterära och analyserande upplägg med en mängd extra vokabulärövningar, grammatikövningar och projekt. Blueprint Pluswebb motiverar och engagerar.Elever på yrkesprogrammen får sin egen Blueprint. Äntligen!Blivande professionella yrkesarbetare har nu en egen Blueprint, anpassad efter dem och det nya centrala innehållet för GY 2011. Jobb och egen försörjning lockar många av de yrkesstuderande eleverna. Oavsett om de får arbete i Sverige eller utomlands behöver eleverna en bra bas i engelska, anpassad efter samhällets krav och deras arbetsinriktning. Då behövs en tydlig Blueprint.Blueprint Vocational följer tydligt ämnesplanen för GY 2011. Texttyperna består av skönlitteratur och sakprosa och omfattar bland andra instruerande, berättande, sammanfattande och argumenterande texter.Eleverna tränar sin muntliga och skriftliga förmåga i uppgifter som kräver refl ektion och diskussion, ofta kopplade till elevens egna erfarenheter.At WorkKopplingen till yrkesutbildning och framtida yrkesliv får eleverna i avsnitten At Work. Genom texter som tar upp olika arbetsförhållanden, etiska frågeställningar och kundkonfrontationer får eleverna läsa om och träna på autentiska arbetssituationer.Blue PagesBlue Pages erbjuder Speaker's Corner och Writer's Workshop. Här får eleverna hjälp att utveckla sin skriftliga och muntliga förmåga utifrån enkla modeller som ger säkerhet och struktur. Mönstertexter och anvisningar för kamratrespons ger extra stöd och motivation. Grammatiken ligger separat och övas i varierad svårighetsgrad.Blueprint Vocational Pluswebb - för ditt yrkesval!Blueprint Vocational Pluswebb riktar sig till dem som läser yrk engelska 5, den följer bokens upplägg och struktur. Läs mer om vad Pluswebb är!Blueprint Vocational Pluswebben innehåller:- Övningar kopplade till boken- Olika ingångar för olika yrkesinriktningar- Ämnesövergripande projektarbeten där kärnämnen möter karaktärsämnen- Grammatika och grammatikövningarElever som behöver extra stöd, motivation och tydlig koppling mellan sitt yrkesval och ämnet engelska, ska använda Blueprint Vocational Pluswebb. Här får eleverna använda engelskan i verklighetsanpassade situationer och de lär sig ett funktionellt språk för sitt yrkesliv.Om författarnaBlueprint Vocational ska säga "VILL!"Blueprint Vocational är en bok som vi skräddarsytt för det nya yrkesförberedande GY 2011. Den ska framkalla vetgirighet hos eleverna, utan att stryka medhårs.Vi författare ställde oss frågan: Varför är det ibland så svårt att engagera och utveckla yrkeselevers engelska? Vi kom fram till att det krävs så mycket mer av en bok för yrkeselever. Det krävs kreativitet i hållbara texter som sätts i relation till elevernas egna erfarenheter. Men, vi anser också att eleverna behöver möta det främmande, så att de lär känna sig själva och världen bättre.Enkla strukturer, steg för steginstruktioner, grammatikregler de missat, mönstertexter och enkla mallar som visar eleverna hur man konkret ska göra, finns självklart på plats. Liksom vokabulärövningar som sträcker sig över ordklasser, och mynnar ut i fraser, argumenterande dialoger och diskussioner.Med Blueprint Vocational vill vi ge eleverna möjlighet till ögonbrynshöjande och övertygande prestationer. Och trygghet.Christer Lundfall, författare till Blueprint Vocational
Blueprint är vårt läromedel för Engelska 5, 6 och 7. Blueprint-serien är uppskattad för sina blå sidor, Writer's Workshop och Speaker's Corner, där eleverna får handfast stöd vid muntlig och skriftlig produktion. Det engelska språket blir elevernas verktyg och de känner igen arbetssättet från svenskundervisningen.Läs merBlueprint - Engelska 5, 6 och 7Den nya ämnesplanen har äntligen kommit i kapp Blueprint. Ett av de övergripande målen för läromedlet Blueprint har från första början varit det som nu står i den nya ämnesplanen för engelska, nämligen att "kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och yrkesliv". Texterna i Blueprint är valda med syftet att ge eleverna nya perspektiv på omvärlden och en större förståelse för olika sätt att leva - ett högaktuellt ämne i dagens samhälle. Blueprint tänjer på gränserna. Och eleverna gillar det.Serien Blueprint ger dig det stöd du behöver för att engagera eleverna i engelskundervisningen. Eleverna får gång på gång testa sina attityder och värderingar i sammanhang som utvecklar dem såväl språkligt som personligt. Film, reklam, musik och populärkultur hör till elevernas vardag och utgör också en stor del i Blueprint.Blueprint ger dig frihetLärare som använder Blueprint gillar att den är så öppen att arbeta med. Du kan välja och vraka bland kapitlen, här finns många öppningar att arbeta vidare med, till exempel film. Grammatiken ligger separat, så den tar du in när det passar. Ordkunskapsövningarna är relevanta och utmanande, inte minst avsnitten med ordbildning. Eleverna får många goda råd om hur man skriver olika texttyper och fördjupningsuppgifter får eleverna att tänka till, både inför muntliga och skriftliga presentationer. Elever som väljer att läsa Engelska 7 står väl rustade med Blueprint 5 och 6 i bagaget.Blueprint PluswebbBlueprint Pluswebbarna täcker in kurserna engelska 5 och 6, de följer bokens upplägg och struktur. Läs mer om vad Pluswebb är!Blueprint Pluswebbarna innehåller: - Ordövningar- Läsförståelseövningar- Hörförståelseövningar- Projektarbeten- Grammatika och grammatikövningar- Bokens ljudfiler, videofilmer, webblänkar ?Övningarna i Pluswebben kompletterar lärobokens mer litterära och analyserande upplägg med en mängd extra vokabulärövningar, grammatikövningar och projekt. Blueprint Pluswebb motiverar och engagerar.Elever på yrkesprogrammen får sin egen Blueprint. Äntligen!Blivande professionella yrkesarbetare har nu en egen Blueprint, anpassad efter dem och det nya centrala innehållet för GY 2011. Jobb och egen försörjning lockar många av de yrkesstuderande eleverna. Oavsett om de får arbete i Sverige eller utomlands behöver eleverna en bra bas i engelska, anpassad efter samhällets krav och deras arbetsinriktning. Då behövs en tydlig Blueprint.Blueprint Vocational följer tydligt ämnesplanen för GY 2011. Texttyperna består av skönlitteratur och sakprosa och omfattar bland andra instruerande, berättande, sammanfattande och argumenterande texter.Eleverna tränar sin muntliga och skriftliga förmåga i uppgifter som kräver refl ektion och diskussion, ofta kopplade till elevens egna erfarenheter.At WorkKopplingen till yrkesutbildning och framtida yrkesliv får eleverna i avsnitten At Work. Genom texter som tar upp olika arbetsförhållanden, etiska frågeställningar och kundkonfrontationer får eleverna läsa om och träna på autentiska arbetssituationer.Blue PagesBlue Pages erbjuder Speaker's Corner och Writer's Workshop. Här får eleverna hjälp att utveckla sin skriftliga och muntliga förmåga utifrån enkla modeller som ger säkerhet och struktur. Mönstertexter och anvisningar för kamratrespons ger extra stöd och motivation. Grammatiken ligger separat och övas i varierad svårighetsgrad.Blueprint Vocational Pluswebb - för ditt yrkesval!Blueprint Vocational Pluswebb riktar sig till dem som läser yrk engelska 5, den följer bokens upplägg och struktur. Läs mer om vad Pluswebb är!Blueprint Vocational Pluswebben innehåller:- Övningar kopplade till boken- Olika ingångar för olika yrkesinriktningar- Ämnesövergripande projektarbeten där kärnämnen möter karaktärsämnen- Grammatika och grammatikövningarElever som behöver extra stöd, motivation och tydlig koppling mellan sitt yrkesval och ämnet engelska, ska använda Blueprint Vocational Pluswebb. Här får eleverna använda engelskan i verklighetsanpassade situationer och de lär sig ett funktionellt språk för sitt yrkesliv.Om författarnaBlueprint Vocational ska säga "VILL!"Blueprint Vocational är en bok som vi skräddarsytt för det nya yrkesförberedande GY 2011. Den ska framkalla vetgirighet hos eleverna, utan att stryka medhårs.Vi författare ställde oss frågan: Varför är det ibland så svårt att engagera och utveckla yrkeselevers engelska? Vi kom fram till att det krävs så mycket mer av en bok för yrkeselever. Det krävs kreativitet i hållbara texter som sätts i relation till elevernas egna erfarenheter. Men, vi anser också att eleverna behöver möta det främmande, så att de lär känna sig själva och världen bättre.Enkla strukturer, steg för steginstruktioner, grammatikregler de missat, mönstertexter och enkla mallar som visar eleverna hur man konkret ska göra, finns självklart på plats. Liksom vokabulärövningar som sträcker sig över ordklasser, och mynnar ut i fraser, argumenterande dialoger och diskussioner.Med Blueprint Vocational vill vi ge eleverna möjlighet till ögonbrynshöjande och övertygande prestationer. Och trygghet.Christer Lundfall, författare till Blueprint Vocational
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)