Bostadshyresavtal i praktiken; Nils Larsson, Stieg Synnergren, Christina Wahlström; 2010

Bostadshyresavtal i praktiken Upplaga 3

av Nils Larsson, Stieg Synnergren, Christina Wahlström
I boken behandlas bl. a. följande frågor: Vad innebär de nya lagreglerna för hyressättning som träder i kraft 1 januari 2011? Hur är bostadshyresgästens besittningsskydd utformat? Måste hyresgästen flytta när avtalet blir uppsagt? När kan man begära prövning av hyran? När har hyresgästens make eller sambo rätt att överta hyresrätten? När har hyresgästen rätt att överlåta eller byta hyresrätten? Vad bör man tänka på när bostadshyresavtal ska skrivas? Vilket ansvar har hyresgästen respektive hyresvärden för skador på
lägenheten?
Bostadshyresavtal i praktiken är en koncentrerad handledning. Författarnas ambition har varit att beskriva de situationer som en hyresgäst och hyresvärd ställs inför i ett hyresförhållande. Begreppet bostadshyra avser upplåtelse av hus eller del av ett hus för bostad. Antalet upplåtelser liksom variationer på dessa är mycket omfattande och boken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller. Rättsfall och formulär för
avtal och uppsägningar m.m. presenteras. Särskilda avsnitt finns också om blockhyresavtal, störande hyresgäster, kooperativ hyresrätt, underhyresgästens ställning och avtalsrättsliga specialfrågor.
I boken behandlas bl. a. följande frågor: Vad innebär de nya lagreglerna för hyressättning som träder i kraft 1 januari 2011? Hur är bostadshyresgästens besittningsskydd utformat? Måste hyresgästen flytta när avtalet blir uppsagt? När kan man begära prövning av hyran? När har hyresgästens make eller sambo rätt att överta hyresrätten? När har hyresgästen rätt att överlåta eller byta hyresrätten? Vad bör man tänka på när bostadshyresavtal ska skrivas? Vilket ansvar har hyresgästen respektive hyresvärden för skador på
lägenheten?
Bostadshyresavtal i praktiken är en koncentrerad handledning. Författarnas ambition har varit att beskriva de situationer som en hyresgäst och hyresvärd ställs inför i ett hyresförhållande. Begreppet bostadshyra avser upplåtelse av hus eller del av ett hus för bostad. Antalet upplåtelser liksom variationer på dessa är mycket omfattande och boken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller. Rättsfall och formulär för
avtal och uppsägningar m.m. presenteras. Särskilda avsnitt finns också om blockhyresavtal, störande hyresgäster, kooperativ hyresrätt, underhyresgästens ställning och avtalsrättsliga specialfrågor.
Upplaga: 3e upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789139111603
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 309 st
I boken behandlas bl. a. följande frågor: Vad innebär de nya lagreglerna för hyressättning som träder i kraft 1 januari 2011? Hur är bostadshyresgästens besittningsskydd utformat? Måste hyresgästen flytta när avtalet blir uppsagt? När kan man begära prövning av hyran? När har hyresgästens make eller sambo rätt att överta hyresrätten? När har hyresgästen rätt att överlåta eller byta hyresrätten? Vad bör man tänka på när bostadshyresavtal ska skrivas? Vilket ansvar har hyresgästen respektive hyresvärden för skador på
lägenheten?
Bostadshyresavtal i praktiken är en koncentrerad handledning. Författarnas ambition har varit att beskriva de situationer som en hyresgäst och hyresvärd ställs inför i ett hyresförhållande. Begreppet bostadshyra avser upplåtelse av hus eller del av ett hus för bostad. Antalet upplåtelser liksom variationer på dessa är mycket omfattande och boken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller. Rättsfall och formulär för
avtal och uppsägningar m.m. presenteras. Särskilda avsnitt finns också om blockhyresavtal, störande hyresgäster, kooperativ hyresrätt, underhyresgästens ställning och avtalsrättsliga specialfrågor.
I boken behandlas bl. a. följande frågor: Vad innebär de nya lagreglerna för hyressättning som träder i kraft 1 januari 2011? Hur är bostadshyresgästens besittningsskydd utformat? Måste hyresgästen flytta när avtalet blir uppsagt? När kan man begära prövning av hyran? När har hyresgästens make eller sambo rätt att överta hyresrätten? När har hyresgästen rätt att överlåta eller byta hyresrätten? Vad bör man tänka på när bostadshyresavtal ska skrivas? Vilket ansvar har hyresgästen respektive hyresvärden för skador på
lägenheten?
Bostadshyresavtal i praktiken är en koncentrerad handledning. Författarnas ambition har varit att beskriva de situationer som en hyresgäst och hyresvärd ställs inför i ett hyresförhållande. Begreppet bostadshyra avser upplåtelse av hus eller del av ett hus för bostad. Antalet upplåtelser liksom variationer på dessa är mycket omfattande och boken informerar på ett lättillgängligt sätt om de regler som gäller. Rättsfall och formulär för
avtal och uppsägningar m.m. presenteras. Särskilda avsnitt finns också om blockhyresavtal, störande hyresgäster, kooperativ hyresrätt, underhyresgästens ställning och avtalsrättsliga specialfrågor.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)