Brottsligheten i Europa; Ingrid Sahlin, Bo Nilsson, Karin Fossum, Stefan Kronqvist, Jan Malmstedt, Ferdinand von Schirach, Anders Dereborg, Ann-Christine Lindeblad, Oisin Cantwell, Tore Samuelsson; 1997

Brottsligheten i Europa Upplaga 1

av Ingrid Sahlin, Bo Nilsson, Karin Fossum, Stefan Kronqvist, Jan Malmstedt
m.fl.
I den offentliga debatten utgör brott och straff ett mycket uppmärksammat område. Det hävdas bland annat att brottsutvecklingen i Sverige är illavarslande, att våldet blir allt grövre, att ungdomsbrottsligheten ökar och att invandrares brottslighet är tecken på en tickande bomb. Dessa och andra påståenden i den kriminalpolitiska debatten bildar bakgrunden till denna bok.Orsakerna till brottsutvecklingen diskuteras ofta i termer av nationell politik. En viktig fråga i detta sammanhang är i vilken mån brottsligheten utvecklas på ett likartat sätt i länder med delvis annan politik. De jämförelser mellan Sverige och andra europeiska länder som görs i denna bok erbjuder ett nödvändigt perspektiv till den inhemska debatten om brott och straff.Boken behandlar såväl den allmänna brottsutvecklingen som ungdomsbrottslighetens utveckling under efterkrigstiden. Därutöver görs specialgranskningar av tre kriminalpolitiska nyckelområden och invandrares brottslighet, narkotikabruk och dess kontroll samt politiskt våld. Slutligen presenteras två detaljerade jämförelser av brott och ojämlikhet i England och Sverige respektive av fängelsepolitiken i Holland och Sverige.Boken vänder sig till alla med intresse för kriminalpolitiska frågor. (Studentlitteratur)
I den offentliga debatten utgör brott och straff ett mycket uppmärksammat område. Det hävdas bland annat att brottsutvecklingen i Sverige är illavarslande, att våldet blir allt grövre, att ungdomsbrottsligheten ökar och att invandrares brottslighet är tecken på en tickande bomb. Dessa och andra påståenden i den kriminalpolitiska debatten bildar bakgrunden till denna bok.Orsakerna till brottsutvecklingen diskuteras ofta i termer av nationell politik. En viktig fråga i detta sammanhang är i vilken mån brottsligheten utvecklas på ett likartat sätt i länder med delvis annan politik. De jämförelser mellan Sverige och andra europeiska länder som görs i denna bok erbjuder ett nödvändigt perspektiv till den inhemska debatten om brott och straff.Boken behandlar såväl den allmänna brottsutvecklingen som ungdomsbrottslighetens utveckling under efterkrigstiden. Därutöver görs specialgranskningar av tre kriminalpolitiska nyckelområden och invandrares brottslighet, narkotikabruk och dess kontroll samt politiskt våld. Slutligen presenteras två detaljerade jämförelser av brott och ojämlikhet i England och Sverige respektive av fängelsepolitiken i Holland och Sverige.Boken vänder sig till alla med intresse för kriminalpolitiska frågor. (Studentlitteratur)
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1997
ISBN: 9789144003948
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 177 st
I den offentliga debatten utgör brott och straff ett mycket uppmärksammat område. Det hävdas bland annat att brottsutvecklingen i Sverige är illavarslande, att våldet blir allt grövre, att ungdomsbrottsligheten ökar och att invandrares brottslighet är tecken på en tickande bomb. Dessa och andra påståenden i den kriminalpolitiska debatten bildar bakgrunden till denna bok.Orsakerna till brottsutvecklingen diskuteras ofta i termer av nationell politik. En viktig fråga i detta sammanhang är i vilken mån brottsligheten utvecklas på ett likartat sätt i länder med delvis annan politik. De jämförelser mellan Sverige och andra europeiska länder som görs i denna bok erbjuder ett nödvändigt perspektiv till den inhemska debatten om brott och straff.Boken behandlar såväl den allmänna brottsutvecklingen som ungdomsbrottslighetens utveckling under efterkrigstiden. Därutöver görs specialgranskningar av tre kriminalpolitiska nyckelområden och invandrares brottslighet, narkotikabruk och dess kontroll samt politiskt våld. Slutligen presenteras två detaljerade jämförelser av brott och ojämlikhet i England och Sverige respektive av fängelsepolitiken i Holland och Sverige.Boken vänder sig till alla med intresse för kriminalpolitiska frågor. (Studentlitteratur)
I den offentliga debatten utgör brott och straff ett mycket uppmärksammat område. Det hävdas bland annat att brottsutvecklingen i Sverige är illavarslande, att våldet blir allt grövre, att ungdomsbrottsligheten ökar och att invandrares brottslighet är tecken på en tickande bomb. Dessa och andra påståenden i den kriminalpolitiska debatten bildar bakgrunden till denna bok.Orsakerna till brottsutvecklingen diskuteras ofta i termer av nationell politik. En viktig fråga i detta sammanhang är i vilken mån brottsligheten utvecklas på ett likartat sätt i länder med delvis annan politik. De jämförelser mellan Sverige och andra europeiska länder som görs i denna bok erbjuder ett nödvändigt perspektiv till den inhemska debatten om brott och straff.Boken behandlar såväl den allmänna brottsutvecklingen som ungdomsbrottslighetens utveckling under efterkrigstiden. Därutöver görs specialgranskningar av tre kriminalpolitiska nyckelområden och invandrares brottslighet, narkotikabruk och dess kontroll samt politiskt våld. Slutligen presenteras två detaljerade jämförelser av brott och ojämlikhet i England och Sverige respektive av fängelsepolitiken i Holland och Sverige.Boken vänder sig till alla med intresse för kriminalpolitiska frågor. (Studentlitteratur)
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)