Coaching och handledning av grupper - - inom universitets- och högskoleutbildning; Gunnar Andersson, Anders Persson; 2002

Coaching och handledning av grupper - - inom universitets- och högskoleutbildning Upplaga 1

av Gunnar Andersson, Anders Persson
Hur gör man som handledare för att skapa och upprätthålla ett konstruktivt gruppklimat som befrämjar goda studentprestationer?

"Coaching och handledning av grupper" visar på en framkomlig väg. Vid sociologiska institutionen i Lund genomfördes uppsatshandledning i smågrupper samtidigt som coaching infördes för handledarna. Andelen studenter som klarade av att färdigställa uppsatsen ökade dramatiskt, utan förluster i kvalitet!

Sökarljuset är således riktat mot hur studenter ska komma ut ur, och inte endast in i, högskolan. Den har skrivits för att komma universitetslärare till undsättning i massutbildningens tidevarv; för alla som, liksom författarna, har uppfattningen att fungerande universitets- och högskoleutbildning bör vara något omvälvande.

Boken är lämplig för utbildningar av handledare, men också för kurser i anslutning till uppsatsarbeten och andra former av självständigt arbete.
Hur gör man som handledare för att skapa och upprätthålla ett konstruktivt gruppklimat som befrämjar goda studentprestationer?

"Coaching och handledning av grupper" visar på en framkomlig väg. Vid sociologiska institutionen i Lund genomfördes uppsatshandledning i smågrupper samtidigt som coaching infördes för handledarna. Andelen studenter som klarade av att färdigställa uppsatsen ökade dramatiskt, utan förluster i kvalitet!

Sökarljuset är således riktat mot hur studenter ska komma ut ur, och inte endast in i, högskolan. Den har skrivits för att komma universitetslärare till undsättning i massutbildningens tidevarv; för alla som, liksom författarna, har uppfattningen att fungerande universitets- och högskoleutbildning bör vara något omvälvande.

Boken är lämplig för utbildningar av handledare, men också för kurser i anslutning till uppsatsarbeten och andra former av självständigt arbete.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2002
ISBN: 9789144063850
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 138 st
Hur gör man som handledare för att skapa och upprätthålla ett konstruktivt gruppklimat som befrämjar goda studentprestationer?

"Coaching och handledning av grupper" visar på en framkomlig väg. Vid sociologiska institutionen i Lund genomfördes uppsatshandledning i smågrupper samtidigt som coaching infördes för handledarna. Andelen studenter som klarade av att färdigställa uppsatsen ökade dramatiskt, utan förluster i kvalitet!

Sökarljuset är således riktat mot hur studenter ska komma ut ur, och inte endast in i, högskolan. Den har skrivits för att komma universitetslärare till undsättning i massutbildningens tidevarv; för alla som, liksom författarna, har uppfattningen att fungerande universitets- och högskoleutbildning bör vara något omvälvande.

Boken är lämplig för utbildningar av handledare, men också för kurser i anslutning till uppsatsarbeten och andra former av självständigt arbete.
Hur gör man som handledare för att skapa och upprätthålla ett konstruktivt gruppklimat som befrämjar goda studentprestationer?

"Coaching och handledning av grupper" visar på en framkomlig väg. Vid sociologiska institutionen i Lund genomfördes uppsatshandledning i smågrupper samtidigt som coaching infördes för handledarna. Andelen studenter som klarade av att färdigställa uppsatsen ökade dramatiskt, utan förluster i kvalitet!

Sökarljuset är således riktat mot hur studenter ska komma ut ur, och inte endast in i, högskolan. Den har skrivits för att komma universitetslärare till undsättning i massutbildningens tidevarv; för alla som, liksom författarna, har uppfattningen att fungerande universitets- och högskoleutbildning bör vara något omvälvande.

Boken är lämplig för utbildningar av handledare, men också för kurser i anslutning till uppsatsarbeten och andra former av självständigt arbete.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)