Controlling for competitiveness : strategy formulation and implementation through management control; Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Anders Parment; 2011
5+ säljare

Controlling for competitiveness : strategy formulation and implementation through management control Upplaga 1

av Fredrik Nilsson, Nils-Göran Olve, Anders Parment
Att strategi är viktigt i dagens konkurrensintensiva samhälle är uppenbart för allt fler företag och offentliga verksamheter. Men inte hur ekonomistyrningen kan bli ett centralt verktyg för att utveckla de resurser som krävs för att konkurrera framgångsrikt.
Den här boken vill öka kunskapen om hur ekonomistyrningens utformning och användning påverkar chefers och medarbetares agerande och därmed organisationers konkurrenskraft. Boken bygger på övertygelsen att controllern bör få en allt viktigare roll i utvecklandet av de nya affärssystemen. Controllern har en nyckelposition när det gäller såväl att kommunicera ledningens strategi som att mobilisera medarbetarnas kunskaper och göra dem delaktiga i organisationens utveckling.

Läs mer
Författarna understryker behovet av en genomtänkt styrmix och ger en mängd praktiska exempel på strategisk ekonomistyrning samt på controllerns och affärssystemets roll i styrningens genomförande. Boken baseras på intervjuer i ett femtontal stora, komplexa organisationer, en omfattande genomgång av aktuell forskningslitteratur samt författarnas erfarenheter som forskare och konsulter.

Om författarna
Fredrik Nilsson tillträder i mars 2010 en professur i företagsekonomi, särskilt redovisning, vid Uppsala universitet. Han var tidigare professor i ekonomiska informationssystem, Linköpings universitet. Nils-Göran Olve är adjungerad professor i ekonomiska informationssystem, Uppsala universitet. Anders Parment är lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.
Att strategi är viktigt i dagens konkurrensintensiva samhälle är uppenbart för allt fler företag och offentliga verksamheter. Men inte hur ekonomistyrningen kan bli ett centralt verktyg för att utveckla de resurser som krävs för att konkurrera framgångsrikt.
Den här boken vill öka kunskapen om hur ekonomistyrningens utformning och användning påverkar chefers och medarbetares agerande och därmed organisationers konkurrenskraft. Boken bygger på övertygelsen att controllern bör få en allt viktigare roll i utvecklandet av de nya affärssystemen. Controllern har en nyckelposition när det gäller såväl att kommunicera ledningens strategi som att mobilisera medarbetarnas kunskaper och göra dem delaktiga i organisationens utveckling.

Läs mer
Författarna understryker behovet av en genomtänkt styrmix och ger en mängd praktiska exempel på strategisk ekonomistyrning samt på controllerns och affärssystemets roll i styrningens genomförande. Boken baseras på intervjuer i ett femtontal stora, komplexa organisationer, en omfattande genomgång av aktuell forskningslitteratur samt författarnas erfarenheter som forskare och konsulter.

Om författarna
Fredrik Nilsson tillträder i mars 2010 en professur i företagsekonomi, särskilt redovisning, vid Uppsala universitet. Han var tidigare professor i ekonomiska informationssystem, Linköpings universitet. Nils-Göran Olve är adjungerad professor i ekonomiska informationssystem, Uppsala universitet. Anders Parment är lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789147090105
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Engelska
Sidor: 318 st
Att strategi är viktigt i dagens konkurrensintensiva samhälle är uppenbart för allt fler företag och offentliga verksamheter. Men inte hur ekonomistyrningen kan bli ett centralt verktyg för att utveckla de resurser som krävs för att konkurrera framgångsrikt.
Den här boken vill öka kunskapen om hur ekonomistyrningens utformning och användning påverkar chefers och medarbetares agerande och därmed organisationers konkurrenskraft. Boken bygger på övertygelsen att controllern bör få en allt viktigare roll i utvecklandet av de nya affärssystemen. Controllern har en nyckelposition när det gäller såväl att kommunicera ledningens strategi som att mobilisera medarbetarnas kunskaper och göra dem delaktiga i organisationens utveckling.

Läs mer
Författarna understryker behovet av en genomtänkt styrmix och ger en mängd praktiska exempel på strategisk ekonomistyrning samt på controllerns och affärssystemets roll i styrningens genomförande. Boken baseras på intervjuer i ett femtontal stora, komplexa organisationer, en omfattande genomgång av aktuell forskningslitteratur samt författarnas erfarenheter som forskare och konsulter.

Om författarna
Fredrik Nilsson tillträder i mars 2010 en professur i företagsekonomi, särskilt redovisning, vid Uppsala universitet. Han var tidigare professor i ekonomiska informationssystem, Linköpings universitet. Nils-Göran Olve är adjungerad professor i ekonomiska informationssystem, Uppsala universitet. Anders Parment är lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.
Att strategi är viktigt i dagens konkurrensintensiva samhälle är uppenbart för allt fler företag och offentliga verksamheter. Men inte hur ekonomistyrningen kan bli ett centralt verktyg för att utveckla de resurser som krävs för att konkurrera framgångsrikt.
Den här boken vill öka kunskapen om hur ekonomistyrningens utformning och användning påverkar chefers och medarbetares agerande och därmed organisationers konkurrenskraft. Boken bygger på övertygelsen att controllern bör få en allt viktigare roll i utvecklandet av de nya affärssystemen. Controllern har en nyckelposition när det gäller såväl att kommunicera ledningens strategi som att mobilisera medarbetarnas kunskaper och göra dem delaktiga i organisationens utveckling.

Läs mer
Författarna understryker behovet av en genomtänkt styrmix och ger en mängd praktiska exempel på strategisk ekonomistyrning samt på controllerns och affärssystemets roll i styrningens genomförande. Boken baseras på intervjuer i ett femtontal stora, komplexa organisationer, en omfattande genomgång av aktuell forskningslitteratur samt författarnas erfarenheter som forskare och konsulter.

Om författarna
Fredrik Nilsson tillträder i mars 2010 en professur i företagsekonomi, särskilt redovisning, vid Uppsala universitet. Han var tidigare professor i ekonomiska informationssystem, Linköpings universitet. Nils-Göran Olve är adjungerad professor i ekonomiska informationssystem, Uppsala universitet. Anders Parment är lektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet.
Begagnad bok
155 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
155 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar