Därför demokrati : om kunskapen och folkstyret; Åsa Wikforss, Mårten Wikforss; 2021
endast ny

Därför demokrati : om kunskapen och folkstyret

av Åsa Wikforss, Mårten Wikforss
Demokratin är hotad. Efter en kvartssekellång positiv utveckling befinner den sig på tydlig reträtt världen över, även i Europa. Trots att demokratin skapat några av de mest framgångsrika samhällena i världshistorien, ökar stödet för auktoritära idéer även i länder med en lång historia av demokrati och frihet.

Bakom utvecklingen ligger nya politiska rörelser men också allt mer aggressiva diktaturer som på olika sätt försöker främja det auktoritära statsskickets utbredning. I kristider, med pandemier och flyktingströmmar, vädrar auktoritära ledare morgonluft. Till sin hjälp tar de den nya tidens propaganda skeva berättelser och påhittade nyheter, utformade för att exploatera vår rädsla och inbilla oss att det finns andra och bättre alternativ.

Demokratins tillbakagång är inte ödesbestämd men för att skydda den behöver vi påminna oss om dess fördelar och bli klara över hur hoten och alternativen ser ut. Utvecklingen visar att vi inte kan ta den för given - dess öde ligger i våra händer.

I en serie korta kapitel diskuterar filosofen Åsa Wikforss och hennes bror Mårten Wikforss demokratins särart, värde och sårbarheter. Boken syftar till att sprida kunskap om en av vår tids mest avgörande politiska frågor och ge oss de redskap som krävs för att skydda demokratin i post-sanningens tid.
Demokratin är hotad. Efter en kvartssekellång positiv utveckling befinner den sig på tydlig reträtt världen över, även i Europa. Trots att demokratin skapat några av de mest framgångsrika samhällena i världshistorien, ökar stödet för auktoritära idéer även i länder med en lång historia av demokrati och frihet.

Bakom utvecklingen ligger nya politiska rörelser men också allt mer aggressiva diktaturer som på olika sätt försöker främja det auktoritära statsskickets utbredning. I kristider, med pandemier och flyktingströmmar, vädrar auktoritära ledare morgonluft. Till sin hjälp tar de den nya tidens propaganda skeva berättelser och påhittade nyheter, utformade för att exploatera vår rädsla och inbilla oss att det finns andra och bättre alternativ.

Demokratins tillbakagång är inte ödesbestämd men för att skydda den behöver vi påminna oss om dess fördelar och bli klara över hur hoten och alternativen ser ut. Utvecklingen visar att vi inte kan ta den för given - dess öde ligger i våra händer.

I en serie korta kapitel diskuterar filosofen Åsa Wikforss och hennes bror Mårten Wikforss demokratins särart, värde och sårbarheter. Boken syftar till att sprida kunskap om en av vår tids mest avgörande politiska frågor och ge oss de redskap som krävs för att skydda demokratin i post-sanningens tid.
Utgiven: 2021
ISBN: 9789178198023
Förlag: Fri Tanke förlag
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 341 st
Demokratin är hotad. Efter en kvartssekellång positiv utveckling befinner den sig på tydlig reträtt världen över, även i Europa. Trots att demokratin skapat några av de mest framgångsrika samhällena i världshistorien, ökar stödet för auktoritära idéer även i länder med en lång historia av demokrati och frihet.

Bakom utvecklingen ligger nya politiska rörelser men också allt mer aggressiva diktaturer som på olika sätt försöker främja det auktoritära statsskickets utbredning. I kristider, med pandemier och flyktingströmmar, vädrar auktoritära ledare morgonluft. Till sin hjälp tar de den nya tidens propaganda skeva berättelser och påhittade nyheter, utformade för att exploatera vår rädsla och inbilla oss att det finns andra och bättre alternativ.

Demokratins tillbakagång är inte ödesbestämd men för att skydda den behöver vi påminna oss om dess fördelar och bli klara över hur hoten och alternativen ser ut. Utvecklingen visar att vi inte kan ta den för given - dess öde ligger i våra händer.

I en serie korta kapitel diskuterar filosofen Åsa Wikforss och hennes bror Mårten Wikforss demokratins särart, värde och sårbarheter. Boken syftar till att sprida kunskap om en av vår tids mest avgörande politiska frågor och ge oss de redskap som krävs för att skydda demokratin i post-sanningens tid.
Demokratin är hotad. Efter en kvartssekellång positiv utveckling befinner den sig på tydlig reträtt världen över, även i Europa. Trots att demokratin skapat några av de mest framgångsrika samhällena i världshistorien, ökar stödet för auktoritära idéer även i länder med en lång historia av demokrati och frihet.

Bakom utvecklingen ligger nya politiska rörelser men också allt mer aggressiva diktaturer som på olika sätt försöker främja det auktoritära statsskickets utbredning. I kristider, med pandemier och flyktingströmmar, vädrar auktoritära ledare morgonluft. Till sin hjälp tar de den nya tidens propaganda skeva berättelser och påhittade nyheter, utformade för att exploatera vår rädsla och inbilla oss att det finns andra och bättre alternativ.

Demokratins tillbakagång är inte ödesbestämd men för att skydda den behöver vi påminna oss om dess fördelar och bli klara över hur hoten och alternativen ser ut. Utvecklingen visar att vi inte kan ta den för given - dess öde ligger i våra händer.

I en serie korta kapitel diskuterar filosofen Åsa Wikforss och hennes bror Mårten Wikforss demokratins särart, värde och sårbarheter. Boken syftar till att sprida kunskap om en av vår tids mest avgörande politiska frågor och ge oss de redskap som krävs för att skydda demokratin i post-sanningens tid.
Ny bok
91 kr95 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
91 kr95 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)