Den berusade båten : en vänbok till Sune Sunesson; Rosmari Eliasson-Lappalainen, Anna Meeuwisse, Alexandru Panican; 2009
endast ny

Den berusade båten : en vänbok till Sune Sunesson

av Rosmari Eliasson-Lappalainen, Anna Meeuwisse, Alexandru Panican
Den berusade båten är en vänbok till Sune Sunesson. Han blev 1984 den förste professorn i socialt arbete vid Lunds universitet och har haft stor betydelse för ämnets utveckling. Han har också haft en hel del annat för sig, till exempel som politisk aktivist på sin tid och som dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund under senare år. I boken medverkar vänner och kollegor från olika epoker i Sunes liv och verksamhet. Flera kapitel diskuterar socialpolitiska frågor och välfärdsstatens nedmontering. Andra tar upp viktiga och kontroversiella frågor för universitetsämnet socialt arbete, som förhållandet mellan forskning, utbildning och praktik, forskningsanvändning och dagens krav på evidensbasering. Ytterligare andra tar upp ständigt aktuella frågor för samhälls- och humanvetenskapen, några pekar på vikten av att gränser sprängs i vetenskapssamhället. Utöver allt detta kommer några mer personliga texter riktade till vännen Sune, minnen från yngre år och påminnelser om att det finns ett liv också utanför akademin. Medverkande författare: Gunvor Andersson, Anders Bergmark, Thomas Brante, Stefan Böhm, Bengt Börjeson, Alec Carlberg, Anders Carlberg, Verner Denvall, Frank Ebsen, Per Gunnar Edebalk, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Göran Gunér, Erik Hedling, Cecilia Heule, Katarina Hollertz, Håkan Hydén, Tommy Lundström, Lennart Lundquist, Jan Magnusson, Anna Meeuwisse, Norma Montesino, Sven-Axel Månsson, Kjell Nilsson, Lennart Nygren, Birgitta Odén, Gunnar Olofsson, Alexandru Panican, Karl Gunnar Persson, Tiina Rosenberg, Tapio Salonen, Kerstin Svensson, Hans Swärd, Dolf Tops, Per Ole Träskman, Ruth Wächter.
Den berusade båten är en vänbok till Sune Sunesson. Han blev 1984 den förste professorn i socialt arbete vid Lunds universitet och har haft stor betydelse för ämnets utveckling. Han har också haft en hel del annat för sig, till exempel som politisk aktivist på sin tid och som dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund under senare år. I boken medverkar vänner och kollegor från olika epoker i Sunes liv och verksamhet. Flera kapitel diskuterar socialpolitiska frågor och välfärdsstatens nedmontering. Andra tar upp viktiga och kontroversiella frågor för universitetsämnet socialt arbete, som förhållandet mellan forskning, utbildning och praktik, forskningsanvändning och dagens krav på evidensbasering. Ytterligare andra tar upp ständigt aktuella frågor för samhälls- och humanvetenskapen, några pekar på vikten av att gränser sprängs i vetenskapssamhället. Utöver allt detta kommer några mer personliga texter riktade till vännen Sune, minnen från yngre år och påminnelser om att det finns ett liv också utanför akademin. Medverkande författare: Gunvor Andersson, Anders Bergmark, Thomas Brante, Stefan Böhm, Bengt Börjeson, Alec Carlberg, Anders Carlberg, Verner Denvall, Frank Ebsen, Per Gunnar Edebalk, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Göran Gunér, Erik Hedling, Cecilia Heule, Katarina Hollertz, Håkan Hydén, Tommy Lundström, Lennart Lundquist, Jan Magnusson, Anna Meeuwisse, Norma Montesino, Sven-Axel Månsson, Kjell Nilsson, Lennart Nygren, Birgitta Odén, Gunnar Olofsson, Alexandru Panican, Karl Gunnar Persson, Tiina Rosenberg, Tapio Salonen, Kerstin Svensson, Hans Swärd, Dolf Tops, Per Ole Träskman, Ruth Wächter.
Utgiven: 2009
ISBN: 9789179242176
Förlag: Arkiv förlag/A-Z förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 310 st
Den berusade båten är en vänbok till Sune Sunesson. Han blev 1984 den förste professorn i socialt arbete vid Lunds universitet och har haft stor betydelse för ämnets utveckling. Han har också haft en hel del annat för sig, till exempel som politisk aktivist på sin tid och som dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund under senare år. I boken medverkar vänner och kollegor från olika epoker i Sunes liv och verksamhet. Flera kapitel diskuterar socialpolitiska frågor och välfärdsstatens nedmontering. Andra tar upp viktiga och kontroversiella frågor för universitetsämnet socialt arbete, som förhållandet mellan forskning, utbildning och praktik, forskningsanvändning och dagens krav på evidensbasering. Ytterligare andra tar upp ständigt aktuella frågor för samhälls- och humanvetenskapen, några pekar på vikten av att gränser sprängs i vetenskapssamhället. Utöver allt detta kommer några mer personliga texter riktade till vännen Sune, minnen från yngre år och påminnelser om att det finns ett liv också utanför akademin. Medverkande författare: Gunvor Andersson, Anders Bergmark, Thomas Brante, Stefan Böhm, Bengt Börjeson, Alec Carlberg, Anders Carlberg, Verner Denvall, Frank Ebsen, Per Gunnar Edebalk, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Göran Gunér, Erik Hedling, Cecilia Heule, Katarina Hollertz, Håkan Hydén, Tommy Lundström, Lennart Lundquist, Jan Magnusson, Anna Meeuwisse, Norma Montesino, Sven-Axel Månsson, Kjell Nilsson, Lennart Nygren, Birgitta Odén, Gunnar Olofsson, Alexandru Panican, Karl Gunnar Persson, Tiina Rosenberg, Tapio Salonen, Kerstin Svensson, Hans Swärd, Dolf Tops, Per Ole Träskman, Ruth Wächter.
Den berusade båten är en vänbok till Sune Sunesson. Han blev 1984 den förste professorn i socialt arbete vid Lunds universitet och har haft stor betydelse för ämnets utveckling. Han har också haft en hel del annat för sig, till exempel som politisk aktivist på sin tid och som dekan för samhällsvetenskapliga fakulteten i Lund under senare år. I boken medverkar vänner och kollegor från olika epoker i Sunes liv och verksamhet. Flera kapitel diskuterar socialpolitiska frågor och välfärdsstatens nedmontering. Andra tar upp viktiga och kontroversiella frågor för universitetsämnet socialt arbete, som förhållandet mellan forskning, utbildning och praktik, forskningsanvändning och dagens krav på evidensbasering. Ytterligare andra tar upp ständigt aktuella frågor för samhälls- och humanvetenskapen, några pekar på vikten av att gränser sprängs i vetenskapssamhället. Utöver allt detta kommer några mer personliga texter riktade till vännen Sune, minnen från yngre år och påminnelser om att det finns ett liv också utanför akademin. Medverkande författare: Gunvor Andersson, Anders Bergmark, Thomas Brante, Stefan Böhm, Bengt Börjeson, Alec Carlberg, Anders Carlberg, Verner Denvall, Frank Ebsen, Per Gunnar Edebalk, Rosmari Eliasson-Lappalainen, Göran Gunér, Erik Hedling, Cecilia Heule, Katarina Hollertz, Håkan Hydén, Tommy Lundström, Lennart Lundquist, Jan Magnusson, Anna Meeuwisse, Norma Montesino, Sven-Axel Månsson, Kjell Nilsson, Lennart Nygren, Birgitta Odén, Gunnar Olofsson, Alexandru Panican, Karl Gunnar Persson, Tiina Rosenberg, Tapio Salonen, Kerstin Svensson, Hans Swärd, Dolf Tops, Per Ole Träskman, Ruth Wächter.
Ny bok
234 kr246 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
234 kr246 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)