Den där marknaden - Om utbyten, normer och bilder; Claes-Fredrik Helgesson, Karin Fernler, Anders Forssell, Peter Hägglund, Hans Kjellberg, Anders Liljenberg, Lars Norén, Karin Winroth; 2004

Den där marknaden - Om utbyten, normer och bilder Upplaga 1

av Claes-Fredrik Helgesson, Karin Fernler, Anders Forssell, Peter Hägglund, Hans Kjellberg
m.fl.
Få företeelser har varit så framträdande i ekonomisk och politisk debatt under de senaste 20 åren som just marknaden. En våg av politiska beslut har haft till uttalat syfte att skapa, avreglera eller stimulera marknader. Marknaden har gjort sig påmind inom nya områden samtidigt som dess närvaro har blivit mer påtaglig inom andra. Vi möter alla dagligen marknader i någon form, dels genom de konkreta utbyten vi själva är delaktiga i, dels genom de bilder som andra skapar av olika marknader i vårt samhälle. Vi påverkas också av normer för hur vi bör bete oss i våra kontakter med dessa marknader.
Här presenterar en grupp forskare i företagsekonomi ett perspektiv som särskilt fokuserar på hur marknader utvecklas genom ett samspel mellan utbyten, normer och bilder. Med detta perspektiv undersöker de i flera studier bland annat den centrala frågan om hur idéer och teorier om marknader samspelar med och bidrar till att forma verklighetens marknader.
Boken avslutas med två fristående kommentarer av Nils Brunsson och Barbara Czarniawska.
Juryns motivering lyder:
Utifrån utgångspunkten att marknaden är ett resultat, en skapelse visar författarna ytterst förtjänstfullt i boken "Den där marknaden" hur olika skepnader samspelar - det görs såväl teoretiskt som med praktiska exempel.E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2004.
Få företeelser har varit så framträdande i ekonomisk och politisk debatt under de senaste 20 åren som just marknaden. En våg av politiska beslut har haft till uttalat syfte att skapa, avreglera eller stimulera marknader. Marknaden har gjort sig påmind inom nya områden samtidigt som dess närvaro har blivit mer påtaglig inom andra. Vi möter alla dagligen marknader i någon form, dels genom de konkreta utbyten vi själva är delaktiga i, dels genom de bilder som andra skapar av olika marknader i vårt samhälle. Vi påverkas också av normer för hur vi bör bete oss i våra kontakter med dessa marknader.
Här presenterar en grupp forskare i företagsekonomi ett perspektiv som särskilt fokuserar på hur marknader utvecklas genom ett samspel mellan utbyten, normer och bilder. Med detta perspektiv undersöker de i flera studier bland annat den centrala frågan om hur idéer och teorier om marknader samspelar med och bidrar till att forma verklighetens marknader.
Boken avslutas med två fristående kommentarer av Nils Brunsson och Barbara Czarniawska.
Juryns motivering lyder:
Utifrån utgångspunkten att marknaden är ett resultat, en skapelse visar författarna ytterst förtjänstfullt i boken "Den där marknaden" hur olika skepnader samspelar - det görs såväl teoretiskt som med praktiska exempel.E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2004.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2004
ISBN: 9789144064222
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 295 st
Få företeelser har varit så framträdande i ekonomisk och politisk debatt under de senaste 20 åren som just marknaden. En våg av politiska beslut har haft till uttalat syfte att skapa, avreglera eller stimulera marknader. Marknaden har gjort sig påmind inom nya områden samtidigt som dess närvaro har blivit mer påtaglig inom andra. Vi möter alla dagligen marknader i någon form, dels genom de konkreta utbyten vi själva är delaktiga i, dels genom de bilder som andra skapar av olika marknader i vårt samhälle. Vi påverkas också av normer för hur vi bör bete oss i våra kontakter med dessa marknader.
Här presenterar en grupp forskare i företagsekonomi ett perspektiv som särskilt fokuserar på hur marknader utvecklas genom ett samspel mellan utbyten, normer och bilder. Med detta perspektiv undersöker de i flera studier bland annat den centrala frågan om hur idéer och teorier om marknader samspelar med och bidrar till att forma verklighetens marknader.
Boken avslutas med två fristående kommentarer av Nils Brunsson och Barbara Czarniawska.
Juryns motivering lyder:
Utifrån utgångspunkten att marknaden är ett resultat, en skapelse visar författarna ytterst förtjänstfullt i boken "Den där marknaden" hur olika skepnader samspelar - det görs såväl teoretiskt som med praktiska exempel.E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2004.
Få företeelser har varit så framträdande i ekonomisk och politisk debatt under de senaste 20 åren som just marknaden. En våg av politiska beslut har haft till uttalat syfte att skapa, avreglera eller stimulera marknader. Marknaden har gjort sig påmind inom nya områden samtidigt som dess närvaro har blivit mer påtaglig inom andra. Vi möter alla dagligen marknader i någon form, dels genom de konkreta utbyten vi själva är delaktiga i, dels genom de bilder som andra skapar av olika marknader i vårt samhälle. Vi påverkas också av normer för hur vi bör bete oss i våra kontakter med dessa marknader.
Här presenterar en grupp forskare i företagsekonomi ett perspektiv som särskilt fokuserar på hur marknader utvecklas genom ett samspel mellan utbyten, normer och bilder. Med detta perspektiv undersöker de i flera studier bland annat den centrala frågan om hur idéer och teorier om marknader samspelar med och bidrar till att forma verklighetens marknader.
Boken avslutas med två fristående kommentarer av Nils Brunsson och Barbara Czarniawska.
Juryns motivering lyder:
Utifrån utgångspunkten att marknaden är ett resultat, en skapelse visar författarna ytterst förtjänstfullt i boken "Den där marknaden" hur olika skepnader samspelar - det görs såväl teoretiskt som med praktiska exempel.E-boken baseras på den tryckta utgåvan från 2004.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)