Den fängslande verkligheten; Patricia Tudor-Sandahl; 1992

Den fängslande verkligheten

av Patricia Tudor-Sandahl
OBJEKTSRELATIONSTEORI I PRAKTIKENDet behövs nya metoder och angreppssätt. Det är det behovet som är grunden till denna bok: tankar kring en förutsättningslös diskussion av olika psykoterapeutiska begrepp. Den handlar huvudsakligen om de terapeutiska konsekvenserna av den brittiska objektrelationsteorin, där bl a Fairbairn, Guntrip och Winnicott hör hemma. Den fängslande verkligheten är av stort intresse både för alla som kommer i kontakt med terapisökande människor och för dem som själva går eller har gått i någon form av terapi, liksom för alla som är intresserade av psykologi i allmänhet.
OBJEKTSRELATIONSTEORI I PRAKTIKENDet behövs nya metoder och angreppssätt. Det är det behovet som är grunden till denna bok: tankar kring en förutsättningslös diskussion av olika psykoterapeutiska begrepp. Den handlar huvudsakligen om de terapeutiska konsekvenserna av den brittiska objektrelationsteorin, där bl a Fairbairn, Guntrip och Winnicott hör hemma. Den fängslande verkligheten är av stort intresse både för alla som kommer i kontakt med terapisökande människor och för dem som själva går eller har gått i någon form av terapi, liksom för alla som är intresserade av psykologi i allmänhet.
Utgiven: 1992
ISBN: 9789146161585
Format: Häftad
Språk: Svenska
OBJEKTSRELATIONSTEORI I PRAKTIKENDet behövs nya metoder och angreppssätt. Det är det behovet som är grunden till denna bok: tankar kring en förutsättningslös diskussion av olika psykoterapeutiska begrepp. Den handlar huvudsakligen om de terapeutiska konsekvenserna av den brittiska objektrelationsteorin, där bl a Fairbairn, Guntrip och Winnicott hör hemma. Den fängslande verkligheten är av stort intresse både för alla som kommer i kontakt med terapisökande människor och för dem som själva går eller har gått i någon form av terapi, liksom för alla som är intresserade av psykologi i allmänhet.
OBJEKTSRELATIONSTEORI I PRAKTIKENDet behövs nya metoder och angreppssätt. Det är det behovet som är grunden till denna bok: tankar kring en förutsättningslös diskussion av olika psykoterapeutiska begrepp. Den handlar huvudsakligen om de terapeutiska konsekvenserna av den brittiska objektrelationsteorin, där bl a Fairbairn, Guntrip och Winnicott hör hemma. Den fängslande verkligheten är av stort intresse både för alla som kommer i kontakt med terapisökande människor och för dem som själva går eller har gått i någon form av terapi, liksom för alla som är intresserade av psykologi i allmänhet.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)