Nätverksboken - om mötets möjligheter; Johan Wallmark, Gunnar Forsberg (red.); 1998

Nätverksboken - om mötets möjligheter Upplaga 1

av Johan Wallmark, Gunnar Forsberg (red.)
Nätverksboken är en unik handbok i konsten att bedriva nätverksarbete. Den är värdefull både som lärobok för metoden och som introduktion för den som med hjälp av nätverk önskar hitta lösningar på mellanmänskliga problem.

Läs mer
Boken ger en bred beskrivning av de olika sätt nätverksperspektivet tillämpas i vård och behandling i Sverige. De två dominerande skolorna när det gäller processorienterade nätverksmöten, ”spiralistiska” respektive ”dialogiska” möten, beskrivs liksom de nya metoder som språksystemiska förståelsesätt medfört. Nätverksmöten i psykiatriska sammanhang och familjerådslag behandlas också.

Om författarna
Huvudredaktörer för boken är Gunnar Forsberg och Johan Wallmark. Båda är familje- och nätverksterapeuter med lång erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete i sociala nätverk.
Nätverksboken är en unik handbok i konsten att bedriva nätverksarbete. Den är värdefull både som lärobok för metoden och som introduktion för den som med hjälp av nätverk önskar hitta lösningar på mellanmänskliga problem.

Läs mer
Boken ger en bred beskrivning av de olika sätt nätverksperspektivet tillämpas i vård och behandling i Sverige. De två dominerande skolorna när det gäller processorienterade nätverksmöten, ”spiralistiska” respektive ”dialogiska” möten, beskrivs liksom de nya metoder som språksystemiska förståelsesätt medfört. Nätverksmöten i psykiatriska sammanhang och familjerådslag behandlas också.

Om författarna
Huvudredaktörer för boken är Gunnar Forsberg och Johan Wallmark. Båda är familje- och nätverksterapeuter med lång erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete i sociala nätverk.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1998
ISBN: 9789147048908
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 288 st
Nätverksboken är en unik handbok i konsten att bedriva nätverksarbete. Den är värdefull både som lärobok för metoden och som introduktion för den som med hjälp av nätverk önskar hitta lösningar på mellanmänskliga problem.

Läs mer
Boken ger en bred beskrivning av de olika sätt nätverksperspektivet tillämpas i vård och behandling i Sverige. De två dominerande skolorna när det gäller processorienterade nätverksmöten, ”spiralistiska” respektive ”dialogiska” möten, beskrivs liksom de nya metoder som språksystemiska förståelsesätt medfört. Nätverksmöten i psykiatriska sammanhang och familjerådslag behandlas också.

Om författarna
Huvudredaktörer för boken är Gunnar Forsberg och Johan Wallmark. Båda är familje- och nätverksterapeuter med lång erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete i sociala nätverk.
Nätverksboken är en unik handbok i konsten att bedriva nätverksarbete. Den är värdefull både som lärobok för metoden och som introduktion för den som med hjälp av nätverk önskar hitta lösningar på mellanmänskliga problem.

Läs mer
Boken ger en bred beskrivning av de olika sätt nätverksperspektivet tillämpas i vård och behandling i Sverige. De två dominerande skolorna när det gäller processorienterade nätverksmöten, ”spiralistiska” respektive ”dialogiska” möten, beskrivs liksom de nya metoder som språksystemiska förståelsesätt medfört. Nätverksmöten i psykiatriska sammanhang och familjerådslag behandlas också.

Om författarna
Huvudredaktörer för boken är Gunnar Forsberg och Johan Wallmark. Båda är familje- och nätverksterapeuter med lång erfarenhet av psykosocialt förändringsarbete i sociala nätverk.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)