Den frivilliga döden; Birgitta m.fl. Odén; 1997

Den frivilliga döden Upplaga 1

av Birgitta m.fl. Odén
Få fenomen har utsatts för en så skiftande bedömning genom historien som självmordet. Människans fria vilja begränsas av restriktioner i samhället i form av normer, attityder, trosföreställningar, lagar, förbud samt prevention. I boken belyses självmordsproblematiken i ett historiskt perspektiv. En spännande bok som börjar med Ofelias gravsättning i Shakespeares pjäs och skildrar sedan framförallt det svenska samhällets syn på självmord i historisk tid. Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Få fenomen har utsatts för en så skiftande bedömning genom historien som självmordet. Människans fria vilja begränsas av restriktioner i samhället i form av normer, attityder, trosföreställningar, lagar, förbud samt prevention. I boken belyses självmordsproblematiken i ett historiskt perspektiv. En spännande bok som börjar med Ofelias gravsättning i Shakespeares pjäs och skildrar sedan framförallt det svenska samhällets syn på självmord i historisk tid. Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1997
ISBN: 9789189091092
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 298 st
Få fenomen har utsatts för en så skiftande bedömning genom historien som självmordet. Människans fria vilja begränsas av restriktioner i samhället i form av normer, attityder, trosföreställningar, lagar, förbud samt prevention. I boken belyses självmordsproblematiken i ett historiskt perspektiv. En spännande bok som börjar med Ofelias gravsättning i Shakespeares pjäs och skildrar sedan framförallt det svenska samhällets syn på självmord i historisk tid. Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Få fenomen har utsatts för en så skiftande bedömning genom historien som självmordet. Människans fria vilja begränsas av restriktioner i samhället i form av normer, attityder, trosföreställningar, lagar, förbud samt prevention. I boken belyses självmordsproblematiken i ett historiskt perspektiv. En spännande bok som börjar med Ofelias gravsättning i Shakespeares pjäs och skildrar sedan framförallt det svenska samhällets syn på självmord i historisk tid. Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)