Den kapitalistiska välfärdsstaten; Andreas Bergh; 2022
endast ny

Den kapitalistiska välfärdsstaten Upplaga 5

av Andreas Bergh

Hur lyckades Sverige transformera från att vara ett av de fattigaste länderna i Europa till att bli det fjärde rikaste globalt? Hur kunde det samtidigt uppnå en position som ett av de mest jämlika länderna i världen? Har den svenska välfärdsstaten en hållbar framtid?

Denna bok ger en förklaring till Sveriges framgångar. Genom att luta sig mot ny forskning, illustrerar författaren hur den kapitalistiska välfärdsstaten kunde sammankoppla en effektiv kapitalism med omfattande sociala reformer, genom stabila regelverk och en rationell arbetsfördelning mellan marknaden och den politiska sfären.

Förståelsen av vad som bidrog till Sveriges framgångar underlättar även tolkningen av varför landet upplevde en minskning i tillväxten och en ökning i ojämlikhet runt 1970-talet. Boken ger nya vinklar på de reformer som markant förändrat karaktären av den svenska välfärdsstaten jämfört med de sista decennierna av 1900-talet. Boken avslutas med en övervägning av de utmaningar som den svenska välfärdsstaten möter under 2020-talet.

Denna reviderade upplaga är uppdaterad med aktuella diskussioner om vinster inom välfärdssektorn, hyresbestämning, teknologisk arbetslöshet, invandrares utmaningar på arbetsmarknaden och en åldrande befolkning. Den inkluderar också ny forskning om kopplingen mellan institutioner och välstånd samt betydelsen av tillit för ekonomisk utveckling.

“För den som snabbt vill sätta sig in i den svenska kapitalistiska välfärdsmodellens bakgrund, framväxt och utmaningar erbjuder Berghs bok en mycket god introduktion.”

Patrik Öhberg, forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

“Oerhört intresseväckande. Man blev glad när man läste den.”

“Har bett alla mina släktingar/vänner att läsa den.”

“Läste mer av rent intresse än som kurslitteratur.”

Studenter som haft Den kapitalistiska välfärdsstaten som kurslitteratur

Hur lyckades Sverige transformera från att vara ett av de fattigaste länderna i Europa till att bli det fjärde rikaste globalt? Hur kunde det samtidigt uppnå en position som ett av de mest jämlika länderna i världen? Har den svenska välfärdsstaten en hållbar framtid?

Denna bok ger en förklaring till Sveriges framgångar. Genom att luta sig mot ny forskning, illustrerar författaren hur den kapitalistiska välfärdsstaten kunde sammankoppla en effektiv kapitalism med omfattande sociala reformer, genom stabila regelverk och en rationell arbetsfördelning mellan marknaden och den politiska sfären.

Förståelsen av vad som bidrog till Sveriges framgångar underlättar även tolkningen av varför landet upplevde en minskning i tillväxten och en ökning i ojämlikhet runt 1970-talet. Boken ger nya vinklar på de reformer som markant förändrat karaktären av den svenska välfärdsstaten jämfört med de sista decennierna av 1900-talet. Boken avslutas med en övervägning av de utmaningar som den svenska välfärdsstaten möter under 2020-talet.

Denna reviderade upplaga är uppdaterad med aktuella diskussioner om vinster inom välfärdssektorn, hyresbestämning, teknologisk arbetslöshet, invandrares utmaningar på arbetsmarknaden och en åldrande befolkning. Den inkluderar också ny forskning om kopplingen mellan institutioner och välstånd samt betydelsen av tillit för ekonomisk utveckling.

“För den som snabbt vill sätta sig in i den svenska kapitalistiska välfärdsmodellens bakgrund, framväxt och utmaningar erbjuder Berghs bok en mycket god introduktion.”

Patrik Öhberg, forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

“Oerhört intresseväckande. Man blev glad när man läste den.”

“Har bett alla mina släktingar/vänner att läsa den.”

“Läste mer av rent intresse än som kurslitteratur.”

Studenter som haft Den kapitalistiska välfärdsstaten som kurslitteratur

Upplaga: 5e upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789144151649
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 206 st
5 upplagor
Upplaga 4 (2015)
från 159 kr
Upplaga 3 (2013)
från 85 kr
Upplaga 2 (2013)
från 89 kr
Upplaga 1 (2008)
från 89 kr
Visa alla upplagor

Hur lyckades Sverige transformera från att vara ett av de fattigaste länderna i Europa till att bli det fjärde rikaste globalt? Hur kunde det samtidigt uppnå en position som ett av de mest jämlika länderna i världen? Har den svenska välfärdsstaten en hållbar framtid?

Denna bok ger en förklaring till Sveriges framgångar. Genom att luta sig mot ny forskning, illustrerar författaren hur den kapitalistiska välfärdsstaten kunde sammankoppla en effektiv kapitalism med omfattande sociala reformer, genom stabila regelverk och en rationell arbetsfördelning mellan marknaden och den politiska sfären.

Förståelsen av vad som bidrog till Sveriges framgångar underlättar även tolkningen av varför landet upplevde en minskning i tillväxten och en ökning i ojämlikhet runt 1970-talet. Boken ger nya vinklar på de reformer som markant förändrat karaktären av den svenska välfärdsstaten jämfört med de sista decennierna av 1900-talet. Boken avslutas med en övervägning av de utmaningar som den svenska välfärdsstaten möter under 2020-talet.

Denna reviderade upplaga är uppdaterad med aktuella diskussioner om vinster inom välfärdssektorn, hyresbestämning, teknologisk arbetslöshet, invandrares utmaningar på arbetsmarknaden och en åldrande befolkning. Den inkluderar också ny forskning om kopplingen mellan institutioner och välstånd samt betydelsen av tillit för ekonomisk utveckling.

“För den som snabbt vill sätta sig in i den svenska kapitalistiska välfärdsmodellens bakgrund, framväxt och utmaningar erbjuder Berghs bok en mycket god introduktion.”

Patrik Öhberg, forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

“Oerhört intresseväckande. Man blev glad när man läste den.”

“Har bett alla mina släktingar/vänner att läsa den.”

“Läste mer av rent intresse än som kurslitteratur.”

Studenter som haft Den kapitalistiska välfärdsstaten som kurslitteratur

Hur lyckades Sverige transformera från att vara ett av de fattigaste länderna i Europa till att bli det fjärde rikaste globalt? Hur kunde det samtidigt uppnå en position som ett av de mest jämlika länderna i världen? Har den svenska välfärdsstaten en hållbar framtid?

Denna bok ger en förklaring till Sveriges framgångar. Genom att luta sig mot ny forskning, illustrerar författaren hur den kapitalistiska välfärdsstaten kunde sammankoppla en effektiv kapitalism med omfattande sociala reformer, genom stabila regelverk och en rationell arbetsfördelning mellan marknaden och den politiska sfären.

Förståelsen av vad som bidrog till Sveriges framgångar underlättar även tolkningen av varför landet upplevde en minskning i tillväxten och en ökning i ojämlikhet runt 1970-talet. Boken ger nya vinklar på de reformer som markant förändrat karaktären av den svenska välfärdsstaten jämfört med de sista decennierna av 1900-talet. Boken avslutas med en övervägning av de utmaningar som den svenska välfärdsstaten möter under 2020-talet.

Denna reviderade upplaga är uppdaterad med aktuella diskussioner om vinster inom välfärdssektorn, hyresbestämning, teknologisk arbetslöshet, invandrares utmaningar på arbetsmarknaden och en åldrande befolkning. Den inkluderar också ny forskning om kopplingen mellan institutioner och välstånd samt betydelsen av tillit för ekonomisk utveckling.

“För den som snabbt vill sätta sig in i den svenska kapitalistiska välfärdsmodellens bakgrund, framväxt och utmaningar erbjuder Berghs bok en mycket god introduktion.”

Patrik Öhberg, forskare och lärare vid Statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet

“Oerhört intresseväckande. Man blev glad när man läste den.”

“Har bett alla mina släktingar/vänner att läsa den.”

“Läste mer av rent intresse än som kurslitteratur.”

Studenter som haft Den kapitalistiska välfärdsstaten som kurslitteratur

Ny bok
278 kr292 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
278 kr292 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)