Den nya nordiska floran; Lennart Stenberg; 2006

Den nya nordiska floran Upplaga 2

av Lennart Stenberg
2000-talets flora är här - vackrare och utförligare än någonsin

Den nya nordiska floran är ett oundgängligt standardverk som vänder sig till såväl nybörjaren, amatören och växtjägaren som till lärare oh studenter eller fackbotanister som till taxonomer, växtgeografer, naturvårdare och ekologer. 3250 olika växter beskrivs utförligt i mycket levande bilder och med utförlig text samt med utbredningskartor. Läsaren får upplysningar om växternas variation, blomningstid, frekvens, ekologi, typiska växtplatser, viktiga kännetecken och variationer i utseende avseende stammar, blad, blommor och frukter. Kartor visar växternas aktuella utbredningar.

-         3250 växter

-         800 nya arter

-         med Spetsbergen och Svalbard

-         928 sidor

-         nytt större format (160x245)

-         grundligt reviderad text

-         ny lättläst typografi

reviderade utbredningskartor
2000-talets flora är här - vackrare och utförligare än någonsin

Den nya nordiska floran är ett oundgängligt standardverk som vänder sig till såväl nybörjaren, amatören och växtjägaren som till lärare oh studenter eller fackbotanister som till taxonomer, växtgeografer, naturvårdare och ekologer. 3250 olika växter beskrivs utförligt i mycket levande bilder och med utförlig text samt med utbredningskartor. Läsaren får upplysningar om växternas variation, blomningstid, frekvens, ekologi, typiska växtplatser, viktiga kännetecken och variationer i utseende avseende stammar, blad, blommor och frukter. Kartor visar växternas aktuella utbredningar.

-         3250 växter

-         800 nya arter

-         med Spetsbergen och Svalbard

-         928 sidor

-         nytt större format (160x245)

-         grundligt reviderad text

-         ny lättläst typografi

reviderade utbredningskartor
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2006
ISBN: 9789146213192
Förlag: Wahlström & Widstrand
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 928 st
2000-talets flora är här - vackrare och utförligare än någonsin

Den nya nordiska floran är ett oundgängligt standardverk som vänder sig till såväl nybörjaren, amatören och växtjägaren som till lärare oh studenter eller fackbotanister som till taxonomer, växtgeografer, naturvårdare och ekologer. 3250 olika växter beskrivs utförligt i mycket levande bilder och med utförlig text samt med utbredningskartor. Läsaren får upplysningar om växternas variation, blomningstid, frekvens, ekologi, typiska växtplatser, viktiga kännetecken och variationer i utseende avseende stammar, blad, blommor och frukter. Kartor visar växternas aktuella utbredningar.

-         3250 växter

-         800 nya arter

-         med Spetsbergen och Svalbard

-         928 sidor

-         nytt större format (160x245)

-         grundligt reviderad text

-         ny lättläst typografi

reviderade utbredningskartor
2000-talets flora är här - vackrare och utförligare än någonsin

Den nya nordiska floran är ett oundgängligt standardverk som vänder sig till såväl nybörjaren, amatören och växtjägaren som till lärare oh studenter eller fackbotanister som till taxonomer, växtgeografer, naturvårdare och ekologer. 3250 olika växter beskrivs utförligt i mycket levande bilder och med utförlig text samt med utbredningskartor. Läsaren får upplysningar om växternas variation, blomningstid, frekvens, ekologi, typiska växtplatser, viktiga kännetecken och variationer i utseende avseende stammar, blad, blommor och frukter. Kartor visar växternas aktuella utbredningar.

-         3250 växter

-         800 nya arter

-         med Spetsbergen och Svalbard

-         928 sidor

-         nytt större format (160x245)

-         grundligt reviderad text

-         ny lättläst typografi

reviderade utbredningskartor
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)