Hälso- och sjukvård 1, elevbok; Maria Bengtsson, Maria Christidis, Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund; 2021
spara 49%
5+ säljare

Hälso- och sjukvård 1, elevbok Upplaga 1

av Maria Bengtsson, Maria Christidis, Ulla Lundström, Anna-Lena Stenlund

"Hälso- och sjukvård 1" är en omfattande guide som täcker hela kursen med samma namn.

I denna elevbok fokuserar vi på de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskapen och de praktiska kompetenser som är nödvändiga inom sjukvården. Vårt mål med "Hälso- och sjukvård 1" är att ge eleverna en heltäckande syn på den vårdade individen och en förståelse för de komplexa uppgifter som vård- och omsorgsarbete innefattar.

Eleverna kommer att utforska frågor som:

Hur kan vi bedriva folkhälsoarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå?

Vilken inverkan har frisk- och riskfaktorer på människors hälsa?

Hur utförs hälso- och sjukvård i vårdinrättningar eller i hemmet?

Vilka etiska överväganden finns inom hälso- och sjukvården?

Hur hanterar vi människor i kris?

Hur utför vi medicinsktekniska uppgifter utan formell kompetens?

Hur minimerar vi risken för trycksår?

Hur fungerar rehabilitering, habilitering och självvård i vårdinrättningar eller i hemmet?

Hur uppmärksammas förändringar i människors hälsotillstånd?

Hur ser rapporteringssystem och rutiner för dokumentation ut?

Vilken funktion fyller vårdplanering?

Hur används IT-verktyg inom hälso- och sjukvård?

Hur används medicinsktekniska och andra typer av utrustning?

Hur kommunicerar vi med respekt för individ och kultur?

Hur fungerar personcentrerad vård och interprofessionellt samarbete?

Hur utförs första hjälpen och HLR för vuxna?

"Hälso- och sjukvård 1", elevbok utmärker sig genom att vara:

• lättillgänglig tack vare ett enkelt språk

• ett modern och aktuellt läromedel

• ett läromedel som stimulerar elevernas intresse och gör dem delaktiga i sin egen inlärningsprocess.

"Hälso- och sjukvård 1" är en omfattande guide som täcker hela kursen med samma namn.

I denna elevbok fokuserar vi på de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskapen och de praktiska kompetenser som är nödvändiga inom sjukvården. Vårt mål med "Hälso- och sjukvård 1" är att ge eleverna en heltäckande syn på den vårdade individen och en förståelse för de komplexa uppgifter som vård- och omsorgsarbete innefattar.

Eleverna kommer att utforska frågor som:

Hur kan vi bedriva folkhälsoarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå?

Vilken inverkan har frisk- och riskfaktorer på människors hälsa?

Hur utförs hälso- och sjukvård i vårdinrättningar eller i hemmet?

Vilka etiska överväganden finns inom hälso- och sjukvården?

Hur hanterar vi människor i kris?

Hur utför vi medicinsktekniska uppgifter utan formell kompetens?

Hur minimerar vi risken för trycksår?

Hur fungerar rehabilitering, habilitering och självvård i vårdinrättningar eller i hemmet?

Hur uppmärksammas förändringar i människors hälsotillstånd?

Hur ser rapporteringssystem och rutiner för dokumentation ut?

Vilken funktion fyller vårdplanering?

Hur används IT-verktyg inom hälso- och sjukvård?

Hur används medicinsktekniska och andra typer av utrustning?

Hur kommunicerar vi med respekt för individ och kultur?

Hur fungerar personcentrerad vård och interprofessionellt samarbete?

Hur utförs första hjälpen och HLR för vuxna?

"Hälso- och sjukvård 1", elevbok utmärker sig genom att vara:

• lättillgänglig tack vare ett enkelt språk

• ett modern och aktuellt läromedel

• ett läromedel som stimulerar elevernas intresse och gör dem delaktiga i sin egen inlärningsprocess.

Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2021
ISBN: 9789151106458
Förlag: Gleerups Utbildning AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 240 st

"Hälso- och sjukvård 1" är en omfattande guide som täcker hela kursen med samma namn.

I denna elevbok fokuserar vi på de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskapen och de praktiska kompetenser som är nödvändiga inom sjukvården. Vårt mål med "Hälso- och sjukvård 1" är att ge eleverna en heltäckande syn på den vårdade individen och en förståelse för de komplexa uppgifter som vård- och omsorgsarbete innefattar.

Eleverna kommer att utforska frågor som:

Hur kan vi bedriva folkhälsoarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå?

Vilken inverkan har frisk- och riskfaktorer på människors hälsa?

Hur utförs hälso- och sjukvård i vårdinrättningar eller i hemmet?

Vilka etiska överväganden finns inom hälso- och sjukvården?

Hur hanterar vi människor i kris?

Hur utför vi medicinsktekniska uppgifter utan formell kompetens?

Hur minimerar vi risken för trycksår?

Hur fungerar rehabilitering, habilitering och självvård i vårdinrättningar eller i hemmet?

Hur uppmärksammas förändringar i människors hälsotillstånd?

Hur ser rapporteringssystem och rutiner för dokumentation ut?

Vilken funktion fyller vårdplanering?

Hur används IT-verktyg inom hälso- och sjukvård?

Hur används medicinsktekniska och andra typer av utrustning?

Hur kommunicerar vi med respekt för individ och kultur?

Hur fungerar personcentrerad vård och interprofessionellt samarbete?

Hur utförs första hjälpen och HLR för vuxna?

"Hälso- och sjukvård 1", elevbok utmärker sig genom att vara:

• lättillgänglig tack vare ett enkelt språk

• ett modern och aktuellt läromedel

• ett läromedel som stimulerar elevernas intresse och gör dem delaktiga i sin egen inlärningsprocess.

"Hälso- och sjukvård 1" är en omfattande guide som täcker hela kursen med samma namn.

I denna elevbok fokuserar vi på de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskapen och de praktiska kompetenser som är nödvändiga inom sjukvården. Vårt mål med "Hälso- och sjukvård 1" är att ge eleverna en heltäckande syn på den vårdade individen och en förståelse för de komplexa uppgifter som vård- och omsorgsarbete innefattar.

Eleverna kommer att utforska frågor som:

Hur kan vi bedriva folkhälsoarbete på individ-, grupp- och samhällsnivå?

Vilken inverkan har frisk- och riskfaktorer på människors hälsa?

Hur utförs hälso- och sjukvård i vårdinrättningar eller i hemmet?

Vilka etiska överväganden finns inom hälso- och sjukvården?

Hur hanterar vi människor i kris?

Hur utför vi medicinsktekniska uppgifter utan formell kompetens?

Hur minimerar vi risken för trycksår?

Hur fungerar rehabilitering, habilitering och självvård i vårdinrättningar eller i hemmet?

Hur uppmärksammas förändringar i människors hälsotillstånd?

Hur ser rapporteringssystem och rutiner för dokumentation ut?

Vilken funktion fyller vårdplanering?

Hur används IT-verktyg inom hälso- och sjukvård?

Hur används medicinsktekniska och andra typer av utrustning?

Hur kommunicerar vi med respekt för individ och kultur?

Hur fungerar personcentrerad vård och interprofessionellt samarbete?

Hur utförs första hjälpen och HLR för vuxna?

"Hälso- och sjukvård 1", elevbok utmärker sig genom att vara:

• lättillgänglig tack vare ett enkelt språk

• ett modern och aktuellt läromedel

• ett läromedel som stimulerar elevernas intresse och gör dem delaktiga i sin egen inlärningsprocess.

Begagnad bok
305 kr589 krSpara 284 kr (49%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
305 kr589 krSpara 284 kr (49%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar