Den svenska litteraturhistorien; Göran Hägg; 2001

Den svenska litteraturhistorien

av Göran Hägg
Den svenska litteraturhistorien är en modern introduktion till vårt gemensamma arv av berättelser, dikter, dramer, sånger, historier, humoresker, minnen och myter. Den är personlig och lättöverskådlig och bygger på författarens egen läsning, dagsaktuell forskning, vetenskaplig noggrannhet och en tidsenlig syn på litteraturen som uttrycksform för konst och kommunikation.   Göran Häggs framställning präglas av ett mycket personligt förhållande till texterna, vilket inte utesluter en respektlös hållning till etablerade storheter och ett livfullt engagemang för förbisedda eller ringaktade författarskap och genrer.   Göran Hägg är docent i litteraturvetenskap och verksam som författare, kritiker och debattör.
Den svenska litteraturhistorien är en modern introduktion till vårt gemensamma arv av berättelser, dikter, dramer, sånger, historier, humoresker, minnen och myter. Den är personlig och lättöverskådlig och bygger på författarens egen läsning, dagsaktuell forskning, vetenskaplig noggrannhet och en tidsenlig syn på litteraturen som uttrycksform för konst och kommunikation.   Göran Häggs framställning präglas av ett mycket personligt förhållande till texterna, vilket inte utesluter en respektlös hållning till etablerade storheter och ett livfullt engagemang för förbisedda eller ringaktade författarskap och genrer.   Göran Hägg är docent i litteraturvetenskap och verksam som författare, kritiker och debattör.
Utgiven: 2001
ISBN: 9789146176367
Förlag: Wahlström & Widstrand
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 692 st
Den svenska litteraturhistorien är en modern introduktion till vårt gemensamma arv av berättelser, dikter, dramer, sånger, historier, humoresker, minnen och myter. Den är personlig och lättöverskådlig och bygger på författarens egen läsning, dagsaktuell forskning, vetenskaplig noggrannhet och en tidsenlig syn på litteraturen som uttrycksform för konst och kommunikation.   Göran Häggs framställning präglas av ett mycket personligt förhållande till texterna, vilket inte utesluter en respektlös hållning till etablerade storheter och ett livfullt engagemang för förbisedda eller ringaktade författarskap och genrer.   Göran Hägg är docent i litteraturvetenskap och verksam som författare, kritiker och debattör.
Den svenska litteraturhistorien är en modern introduktion till vårt gemensamma arv av berättelser, dikter, dramer, sånger, historier, humoresker, minnen och myter. Den är personlig och lättöverskådlig och bygger på författarens egen läsning, dagsaktuell forskning, vetenskaplig noggrannhet och en tidsenlig syn på litteraturen som uttrycksform för konst och kommunikation.   Göran Häggs framställning präglas av ett mycket personligt förhållande till texterna, vilket inte utesluter en respektlös hållning till etablerade storheter och ett livfullt engagemang för förbisedda eller ringaktade författarskap och genrer.   Göran Hägg är docent i litteraturvetenskap och verksam som författare, kritiker och debattör.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)