Design och produktutveckling - - metoder och begrepp; Jerker Lundequist; 1995

Design och produktutveckling - - metoder och begrepp Upplaga 1

av Jerker Lundequist
Denna bok är en introduktion till design- och produktutvecklingsmetodiken. Syftet är emellertid inte att redovisa ett antal metoder i detalj, utan att försöka klargöra några begrepp med giltighet för teori- och metodfrågorna inom design och produktutveckling, samt att visa på det som dessa verksamheter har gemensamt med forskning. Kunskapsbildningen inom design och produktutveckling förutsätter en växelverkan mellan teori och praktik. Ett viktigt mål för det teoretiska arbetet på detta område är därför att utveckla den begreppsapparat som används av både dess praktiker och teoretiker, dels när de arbetar med verksamhetens praktiska sida, dels när de talar och skriver om verksamhetens villkor. Därför har begreppsfrågorna ställts i centrum. Villkoren för design och produktutveckling bestäms också av att man oftast arbetar i projekt, i grupper av aktörer med olika men kompletterande kompetenser. Frågorna om koordination, samordning och kommunikation inom en projektorganisation för ett design- eller produktutvecklingsprojekt har därför fått en central roll. Boken är främst tänkt för doktorander och juniorforskare inom ämnen där design och produktutveckling är av betydelse, men bör också vara av intresse för teoretiskt intresserade praktiker inom dessa områden.
Denna bok är en introduktion till design- och produktutvecklingsmetodiken. Syftet är emellertid inte att redovisa ett antal metoder i detalj, utan att försöka klargöra några begrepp med giltighet för teori- och metodfrågorna inom design och produktutveckling, samt att visa på det som dessa verksamheter har gemensamt med forskning. Kunskapsbildningen inom design och produktutveckling förutsätter en växelverkan mellan teori och praktik. Ett viktigt mål för det teoretiska arbetet på detta område är därför att utveckla den begreppsapparat som används av både dess praktiker och teoretiker, dels när de arbetar med verksamhetens praktiska sida, dels när de talar och skriver om verksamhetens villkor. Därför har begreppsfrågorna ställts i centrum. Villkoren för design och produktutveckling bestäms också av att man oftast arbetar i projekt, i grupper av aktörer med olika men kompletterande kompetenser. Frågorna om koordination, samordning och kommunikation inom en projektorganisation för ett design- eller produktutvecklingsprojekt har därför fått en central roll. Boken är främst tänkt för doktorander och juniorforskare inom ämnen där design och produktutveckling är av betydelse, men bör också vara av intresse för teoretiskt intresserade praktiker inom dessa områden.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 1995
ISBN: 9789144492513
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 135 st
Denna bok är en introduktion till design- och produktutvecklingsmetodiken. Syftet är emellertid inte att redovisa ett antal metoder i detalj, utan att försöka klargöra några begrepp med giltighet för teori- och metodfrågorna inom design och produktutveckling, samt att visa på det som dessa verksamheter har gemensamt med forskning. Kunskapsbildningen inom design och produktutveckling förutsätter en växelverkan mellan teori och praktik. Ett viktigt mål för det teoretiska arbetet på detta område är därför att utveckla den begreppsapparat som används av både dess praktiker och teoretiker, dels när de arbetar med verksamhetens praktiska sida, dels när de talar och skriver om verksamhetens villkor. Därför har begreppsfrågorna ställts i centrum. Villkoren för design och produktutveckling bestäms också av att man oftast arbetar i projekt, i grupper av aktörer med olika men kompletterande kompetenser. Frågorna om koordination, samordning och kommunikation inom en projektorganisation för ett design- eller produktutvecklingsprojekt har därför fått en central roll. Boken är främst tänkt för doktorander och juniorforskare inom ämnen där design och produktutveckling är av betydelse, men bör också vara av intresse för teoretiskt intresserade praktiker inom dessa områden.
Denna bok är en introduktion till design- och produktutvecklingsmetodiken. Syftet är emellertid inte att redovisa ett antal metoder i detalj, utan att försöka klargöra några begrepp med giltighet för teori- och metodfrågorna inom design och produktutveckling, samt att visa på det som dessa verksamheter har gemensamt med forskning. Kunskapsbildningen inom design och produktutveckling förutsätter en växelverkan mellan teori och praktik. Ett viktigt mål för det teoretiska arbetet på detta område är därför att utveckla den begreppsapparat som används av både dess praktiker och teoretiker, dels när de arbetar med verksamhetens praktiska sida, dels när de talar och skriver om verksamhetens villkor. Därför har begreppsfrågorna ställts i centrum. Villkoren för design och produktutveckling bestäms också av att man oftast arbetar i projekt, i grupper av aktörer med olika men kompletterande kompetenser. Frågorna om koordination, samordning och kommunikation inom en projektorganisation för ett design- eller produktutvecklingsprojekt har därför fått en central roll. Boken är främst tänkt för doktorander och juniorforskare inom ämnen där design och produktutveckling är av betydelse, men bör också vara av intresse för teoretiskt intresserade praktiker inom dessa områden.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)