Det globala reseprivilegiet; Mekonnen Tesfahuney, Katarina Schough; 2010

Det globala reseprivilegiet Upplaga 1

av Mekonnen Tesfahuney, Katarina Schough
Söker du en bok om upplevelseindustrin, en handbok i att designa autentiska platser, tips om hur du marknadsför en attraktiv destination, en manual för eventfixare då håller du i fel bok. Om du däremot efterlyser skildringar av turismens grepp över tillvaron, har du hittat rätt. "Det globala reseprivilegiet" bidrar till en växande skolbildning av kritiska studier av turism. Mobilitet handlar om makt och rum. Här ställs en rad frågor om privilegierad rörlighet om vem som reser, varifrån, varthän och varför inte minst utifrån klass, kön, etnicitet och medborgarskap. Författarna framställer turism som en territorialiseringskraft. Turismen erövrar, omkodar och nyttiggör allt mellan havsbotten och yttre rymden: platser, kulturer, livssekvenser. Turism innebär att den naturliga och mänskliga miljön tas i lydrike av kapitalismen, som logiskt utvecklar sig till ett absolut herravälde och som nu både kan och måste stöpa om hela rummet till sin egen dekor, för att parafrasera Guy Debord. I en genomturistifierad värld blir vi alla turister och fostras till att se, uppleva och handla därefter vare sig vi vill eller inte. I den världsordningen som inrättas framstår turisten som den ideala människan; inget är politik, allt är upplevelse. Författare: Richard Ek, Khalid Khayati, Lars Lerin, Katarina Mattsson, Katarina Schough, Josefina Syssner, Mekonnen Tesfahuney
Söker du en bok om upplevelseindustrin, en handbok i att designa autentiska platser, tips om hur du marknadsför en attraktiv destination, en manual för eventfixare då håller du i fel bok. Om du däremot efterlyser skildringar av turismens grepp över tillvaron, har du hittat rätt. "Det globala reseprivilegiet" bidrar till en växande skolbildning av kritiska studier av turism. Mobilitet handlar om makt och rum. Här ställs en rad frågor om privilegierad rörlighet om vem som reser, varifrån, varthän och varför inte minst utifrån klass, kön, etnicitet och medborgarskap. Författarna framställer turism som en territorialiseringskraft. Turismen erövrar, omkodar och nyttiggör allt mellan havsbotten och yttre rymden: platser, kulturer, livssekvenser. Turism innebär att den naturliga och mänskliga miljön tas i lydrike av kapitalismen, som logiskt utvecklar sig till ett absolut herravälde och som nu både kan och måste stöpa om hela rummet till sin egen dekor, för att parafrasera Guy Debord. I en genomturistifierad värld blir vi alla turister och fostras till att se, uppleva och handla därefter vare sig vi vill eller inte. I den världsordningen som inrättas framstår turisten som den ideala människan; inget är politik, allt är upplevelse. Författare: Richard Ek, Khalid Khayati, Lars Lerin, Katarina Mattsson, Katarina Schough, Josefina Syssner, Mekonnen Tesfahuney
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789185767632
Förlag: Sekel Bokförlag/Isell & Jinert
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 135 st
Söker du en bok om upplevelseindustrin, en handbok i att designa autentiska platser, tips om hur du marknadsför en attraktiv destination, en manual för eventfixare då håller du i fel bok. Om du däremot efterlyser skildringar av turismens grepp över tillvaron, har du hittat rätt. "Det globala reseprivilegiet" bidrar till en växande skolbildning av kritiska studier av turism. Mobilitet handlar om makt och rum. Här ställs en rad frågor om privilegierad rörlighet om vem som reser, varifrån, varthän och varför inte minst utifrån klass, kön, etnicitet och medborgarskap. Författarna framställer turism som en territorialiseringskraft. Turismen erövrar, omkodar och nyttiggör allt mellan havsbotten och yttre rymden: platser, kulturer, livssekvenser. Turism innebär att den naturliga och mänskliga miljön tas i lydrike av kapitalismen, som logiskt utvecklar sig till ett absolut herravälde och som nu både kan och måste stöpa om hela rummet till sin egen dekor, för att parafrasera Guy Debord. I en genomturistifierad värld blir vi alla turister och fostras till att se, uppleva och handla därefter vare sig vi vill eller inte. I den världsordningen som inrättas framstår turisten som den ideala människan; inget är politik, allt är upplevelse. Författare: Richard Ek, Khalid Khayati, Lars Lerin, Katarina Mattsson, Katarina Schough, Josefina Syssner, Mekonnen Tesfahuney
Söker du en bok om upplevelseindustrin, en handbok i att designa autentiska platser, tips om hur du marknadsför en attraktiv destination, en manual för eventfixare då håller du i fel bok. Om du däremot efterlyser skildringar av turismens grepp över tillvaron, har du hittat rätt. "Det globala reseprivilegiet" bidrar till en växande skolbildning av kritiska studier av turism. Mobilitet handlar om makt och rum. Här ställs en rad frågor om privilegierad rörlighet om vem som reser, varifrån, varthän och varför inte minst utifrån klass, kön, etnicitet och medborgarskap. Författarna framställer turism som en territorialiseringskraft. Turismen erövrar, omkodar och nyttiggör allt mellan havsbotten och yttre rymden: platser, kulturer, livssekvenser. Turism innebär att den naturliga och mänskliga miljön tas i lydrike av kapitalismen, som logiskt utvecklar sig till ett absolut herravälde och som nu både kan och måste stöpa om hela rummet till sin egen dekor, för att parafrasera Guy Debord. I en genomturistifierad värld blir vi alla turister och fostras till att se, uppleva och handla därefter vare sig vi vill eller inte. I den världsordningen som inrättas framstår turisten som den ideala människan; inget är politik, allt är upplevelse. Författare: Richard Ek, Khalid Khayati, Lars Lerin, Katarina Mattsson, Katarina Schough, Josefina Syssner, Mekonnen Tesfahuney
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)