Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder; Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen; 2010
5+ säljare

Statistisk verktygslåda 1 : samhällsvetenskaplig orsaksanalys med kvantitativa metoder Upplaga 2

av Göran Djurfeldt, Rolf Larsson, Ola Stjärnhagen
Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys samt hur man med hjälp av dessa tekniker kan uttala sig om den ofta komplicerade orsaksbilden bakom samhälleliga fenomen. Bl.a. redogörs för central- och spridningsmått, olika typer av diagram, korstabellanalys, medelvärdesanalys, sambandsmått, Chi 2-test, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Dessutom diskuteras normalfördelningen och olika typer av urvalsmetoder.
Boken innehåller en introduktion till statistikpaketet SPSS. Varje kapitel avslutas med anvisningar för hur de genomgångna momenten genomförs i SPSS 17, samt övningsuppgifter kopplade till autentiska forskningsdatabaser. Boken behandlar såväl den konkreta och hantverksorienterade empiriska analysen som den teoretiska förståelsen för de kvantitativa metoderna.
Från och med den femte tryckningen av den andra upplagan finns det kompletterande materialet på bokens webbplats. I boken finns då aktiveringskod som ger tillgång till detta.
Boken är i första hand avsedd för studenter i samhällsvetenskapliga ämnen vid högskola och universitet, men kan användas av alla med intresse för kvantitativa metoder.
Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys samt hur man med hjälp av dessa tekniker kan uttala sig om den ofta komplicerade orsaksbilden bakom samhälleliga fenomen. Bl.a. redogörs för central- och spridningsmått, olika typer av diagram, korstabellanalys, medelvärdesanalys, sambandsmått, Chi 2-test, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Dessutom diskuteras normalfördelningen och olika typer av urvalsmetoder.
Boken innehåller en introduktion till statistikpaketet SPSS. Varje kapitel avslutas med anvisningar för hur de genomgångna momenten genomförs i SPSS 17, samt övningsuppgifter kopplade till autentiska forskningsdatabaser. Boken behandlar såväl den konkreta och hantverksorienterade empiriska analysen som den teoretiska förståelsen för de kvantitativa metoderna.
Från och med den femte tryckningen av den andra upplagan finns det kompletterande materialet på bokens webbplats. I boken finns då aktiveringskod som ger tillgång till detta.
Boken är i första hand avsedd för studenter i samhällsvetenskapliga ämnen vid högskola och universitet, men kan användas av alla med intresse för kvantitativa metoder.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789144048963
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 480 st
3 upplagor
Upplaga 3 (2018)
från 299 kr
Upplaga 1 (2003)
från 85 kr
Upplaga 2 (2010)
från 85 kr
Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys samt hur man med hjälp av dessa tekniker kan uttala sig om den ofta komplicerade orsaksbilden bakom samhälleliga fenomen. Bl.a. redogörs för central- och spridningsmått, olika typer av diagram, korstabellanalys, medelvärdesanalys, sambandsmått, Chi 2-test, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Dessutom diskuteras normalfördelningen och olika typer av urvalsmetoder.
Boken innehåller en introduktion till statistikpaketet SPSS. Varje kapitel avslutas med anvisningar för hur de genomgångna momenten genomförs i SPSS 17, samt övningsuppgifter kopplade till autentiska forskningsdatabaser. Boken behandlar såväl den konkreta och hantverksorienterade empiriska analysen som den teoretiska förståelsen för de kvantitativa metoderna.
Från och med den femte tryckningen av den andra upplagan finns det kompletterande materialet på bokens webbplats. I boken finns då aktiveringskod som ger tillgång till detta.
Boken är i första hand avsedd för studenter i samhällsvetenskapliga ämnen vid högskola och universitet, men kan användas av alla med intresse för kvantitativa metoder.
Med avstamp i den realistiska orsaksteorin ges en systematisk genomgång av de vanligaste teknikerna inom kvantitativ metod, inkluderande statistiska test vid univariat, bivariat och multivariat analys samt hur man med hjälp av dessa tekniker kan uttala sig om den ofta komplicerade orsaksbilden bakom samhälleliga fenomen. Bl.a. redogörs för central- och spridningsmått, olika typer av diagram, korstabellanalys, medelvärdesanalys, sambandsmått, Chi 2-test, t-test, variansanalys och regressionsanalys. Dessutom diskuteras normalfördelningen och olika typer av urvalsmetoder.
Boken innehåller en introduktion till statistikpaketet SPSS. Varje kapitel avslutas med anvisningar för hur de genomgångna momenten genomförs i SPSS 17, samt övningsuppgifter kopplade till autentiska forskningsdatabaser. Boken behandlar såväl den konkreta och hantverksorienterade empiriska analysen som den teoretiska förståelsen för de kvantitativa metoderna.
Från och med den femte tryckningen av den andra upplagan finns det kompletterande materialet på bokens webbplats. I boken finns då aktiveringskod som ger tillgång till detta.
Boken är i första hand avsedd för studenter i samhällsvetenskapliga ämnen vid högskola och universitet, men kan användas av alla med intresse för kvantitativa metoder.
Begagnad bok
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
85 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar