Det sociala livets emotionella grunder; Åsa Wettergren, Bengt Starrin, Gred Lindgren; 2008
5+ säljare

Det sociala livets emotionella grunder Upplaga 1

av Åsa Wettergren, Bengt Starrin, Gred Lindgren
Vilken betydelse har känslor när vi ska förstå och förklara samspelet mellan människor? Intresset för denna klassiska sociologiska fråga har ökat kraftigt på senare tid, efter att länge ha fått stå tillbaka för kognitiva och rationella förklaringsaspekter. I den här antologin ger några av den moderna emotionssociologins internationellt mest framstående forskare sina perspektiv på olika aktuella fenomen.

Läs mer
Förutom att för första gången på svenska introducera den internationella emotionssociologins ledande namn, syftar boken till att presentera inspirerande exempel på tillämpningar av ett emotionsperspektiv i den samhällsvetenskapliga forskningen. Emotionsforskningen fyller ett tomrum såväl i förståelsen av människors hälsa och välfärd som i analyser av socialt kapital, status- och maktrelationer, liksom i motstånd och social förändring. Texterna i boken behandlar alla dessa områden och belyser situationer både på arbetsplatsen och i privatlivet samt inte minst där dessa sfärer överlappar varandra. De riktar sig till studenter, lärare och forskare inom hela det samhällsvetenskapliga området, men kan också med fördel läsas av yrkesutövare inom socialt arbete, psykiatri, omsorg och omvårdnad, utbildning och personaladministration.

Om författarna
Bokens redaktörer Åsa Wettergren, Bengt Starrin och Gerd Lindgren är verksamma vid Karlstads universitet. Övriga författare: Arlie Hochschild, Thomas Scheff, Randall Collins, Jack Barbalet, Charlotte Bloch, Helena Flam, Brigitte Beauzamy, Mary Holmes, Odd Lindberg, Björn Johansson, Erik Flygare och Eva Olsson.
Vilken betydelse har känslor när vi ska förstå och förklara samspelet mellan människor? Intresset för denna klassiska sociologiska fråga har ökat kraftigt på senare tid, efter att länge ha fått stå tillbaka för kognitiva och rationella förklaringsaspekter. I den här antologin ger några av den moderna emotionssociologins internationellt mest framstående forskare sina perspektiv på olika aktuella fenomen.

Läs mer
Förutom att för första gången på svenska introducera den internationella emotionssociologins ledande namn, syftar boken till att presentera inspirerande exempel på tillämpningar av ett emotionsperspektiv i den samhällsvetenskapliga forskningen. Emotionsforskningen fyller ett tomrum såväl i förståelsen av människors hälsa och välfärd som i analyser av socialt kapital, status- och maktrelationer, liksom i motstånd och social förändring. Texterna i boken behandlar alla dessa områden och belyser situationer både på arbetsplatsen och i privatlivet samt inte minst där dessa sfärer överlappar varandra. De riktar sig till studenter, lärare och forskare inom hela det samhällsvetenskapliga området, men kan också med fördel läsas av yrkesutövare inom socialt arbete, psykiatri, omsorg och omvårdnad, utbildning och personaladministration.

Om författarna
Bokens redaktörer Åsa Wettergren, Bengt Starrin och Gerd Lindgren är verksamma vid Karlstads universitet. Övriga författare: Arlie Hochschild, Thomas Scheff, Randall Collins, Jack Barbalet, Charlotte Bloch, Helena Flam, Brigitte Beauzamy, Mary Holmes, Odd Lindberg, Björn Johansson, Erik Flygare och Eva Olsson.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789147087136
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 296 st
Vilken betydelse har känslor när vi ska förstå och förklara samspelet mellan människor? Intresset för denna klassiska sociologiska fråga har ökat kraftigt på senare tid, efter att länge ha fått stå tillbaka för kognitiva och rationella förklaringsaspekter. I den här antologin ger några av den moderna emotionssociologins internationellt mest framstående forskare sina perspektiv på olika aktuella fenomen.

Läs mer
Förutom att för första gången på svenska introducera den internationella emotionssociologins ledande namn, syftar boken till att presentera inspirerande exempel på tillämpningar av ett emotionsperspektiv i den samhällsvetenskapliga forskningen. Emotionsforskningen fyller ett tomrum såväl i förståelsen av människors hälsa och välfärd som i analyser av socialt kapital, status- och maktrelationer, liksom i motstånd och social förändring. Texterna i boken behandlar alla dessa områden och belyser situationer både på arbetsplatsen och i privatlivet samt inte minst där dessa sfärer överlappar varandra. De riktar sig till studenter, lärare och forskare inom hela det samhällsvetenskapliga området, men kan också med fördel läsas av yrkesutövare inom socialt arbete, psykiatri, omsorg och omvårdnad, utbildning och personaladministration.

Om författarna
Bokens redaktörer Åsa Wettergren, Bengt Starrin och Gerd Lindgren är verksamma vid Karlstads universitet. Övriga författare: Arlie Hochschild, Thomas Scheff, Randall Collins, Jack Barbalet, Charlotte Bloch, Helena Flam, Brigitte Beauzamy, Mary Holmes, Odd Lindberg, Björn Johansson, Erik Flygare och Eva Olsson.
Vilken betydelse har känslor när vi ska förstå och förklara samspelet mellan människor? Intresset för denna klassiska sociologiska fråga har ökat kraftigt på senare tid, efter att länge ha fått stå tillbaka för kognitiva och rationella förklaringsaspekter. I den här antologin ger några av den moderna emotionssociologins internationellt mest framstående forskare sina perspektiv på olika aktuella fenomen.

Läs mer
Förutom att för första gången på svenska introducera den internationella emotionssociologins ledande namn, syftar boken till att presentera inspirerande exempel på tillämpningar av ett emotionsperspektiv i den samhällsvetenskapliga forskningen. Emotionsforskningen fyller ett tomrum såväl i förståelsen av människors hälsa och välfärd som i analyser av socialt kapital, status- och maktrelationer, liksom i motstånd och social förändring. Texterna i boken behandlar alla dessa områden och belyser situationer både på arbetsplatsen och i privatlivet samt inte minst där dessa sfärer överlappar varandra. De riktar sig till studenter, lärare och forskare inom hela det samhällsvetenskapliga området, men kan också med fördel läsas av yrkesutövare inom socialt arbete, psykiatri, omsorg och omvårdnad, utbildning och personaladministration.

Om författarna
Bokens redaktörer Åsa Wettergren, Bengt Starrin och Gerd Lindgren är verksamma vid Karlstads universitet. Övriga författare: Arlie Hochschild, Thomas Scheff, Randall Collins, Jack Barbalet, Charlotte Bloch, Helena Flam, Brigitte Beauzamy, Mary Holmes, Odd Lindberg, Björn Johansson, Erik Flygare och Eva Olsson.
Begagnad bok
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar