Det svenska statsskicket; Torbjörn Larsson; 1997

Det svenska statsskicket Upplaga 2

av Torbjörn Larsson
Denna bok ger en grundläggande översikt över det svenska statsskickets uppbyggnad och funktion. Framställningen är uppbyggd kring tre teman. För det första görs i varje kapitel en kritisk granskning av hur den svenska demokratin i teorin är tänkt att fungera och hur den i praktiken utövas. För det andra anläggs genomgående ett historiskt perspektiv för att öka förståelsen för det svenska statsskickets nuvarande utformning och särdrag.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna bok ger en grundläggande översikt över det svenska statsskickets uppbyggnad och funktion. Framställningen är uppbyggd kring tre teman. För det första görs i varje kapitel en kritisk granskning av hur den svenska demokratin i teorin är tänkt att fungera och hur den i praktiken utövas. För det andra anläggs genomgående ett historiskt perspektiv för att öka förståelsen för det svenska statsskickets nuvarande utformning och särdrag.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 1997
ISBN: 9789144340821
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 432 st
Denna bok ger en grundläggande översikt över det svenska statsskickets uppbyggnad och funktion. Framställningen är uppbyggd kring tre teman. För det första görs i varje kapitel en kritisk granskning av hur den svenska demokratin i teorin är tänkt att fungera och hur den i praktiken utövas. För det andra anläggs genomgående ett historiskt perspektiv för att öka förståelsen för det svenska statsskickets nuvarande utformning och särdrag.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Denna bok ger en grundläggande översikt över det svenska statsskickets uppbyggnad och funktion. Framställningen är uppbyggd kring tre teman. För det första görs i varje kapitel en kritisk granskning av hur den svenska demokratin i teorin är tänkt att fungera och hur den i praktiken utövas. För det andra anläggs genomgående ett historiskt perspektiv för att öka förståelsen för det svenska statsskickets nuvarande utformning och särdrag.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)