Det talande offret. Journalistik vid olyckor och katastrofer; Jörgen Lundälv; 2001

Det talande offret. Journalistik vid olyckor och katastrofer Upplaga 2

av Jörgen Lundälv
Boken tar upp hur väl förberedda journalister och fotografer är i kontakterna med den sårade och lidande människan. Den andra upplagan har utökats med flera nordiska exempel samt avsnitt om bl.a. katastof-journalistik på Internet och socialt och psykosocialt krisstöd. Det är den första läroboken i ämnet katastrofjournalistik, och den har blivit ett standardverk som kan användas inom journalist-, medicin-, vård-, socionom- , polis- och räddningstjänstutbildningar. Boken ger även råd om hur läkare, räddningspersonal m.fl. i sin yrkesroll bör bemöta press, radio och TV när en olycka eller katastrof inträffat.
Boken tar upp hur väl förberedda journalister och fotografer är i kontakterna med den sårade och lidande människan. Den andra upplagan har utökats med flera nordiska exempel samt avsnitt om bl.a. katastof-journalistik på Internet och socialt och psykosocialt krisstöd. Det är den första läroboken i ämnet katastrofjournalistik, och den har blivit ett standardverk som kan användas inom journalist-, medicin-, vård-, socionom- , polis- och räddningstjänstutbildningar. Boken ger även råd om hur läkare, räddningspersonal m.fl. i sin yrkesroll bör bemöta press, radio och TV när en olycka eller katastrof inträffat.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789171111272
Förlag: Meyers/Meyer Information och förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 194 st
Boken tar upp hur väl förberedda journalister och fotografer är i kontakterna med den sårade och lidande människan. Den andra upplagan har utökats med flera nordiska exempel samt avsnitt om bl.a. katastof-journalistik på Internet och socialt och psykosocialt krisstöd. Det är den första läroboken i ämnet katastrofjournalistik, och den har blivit ett standardverk som kan användas inom journalist-, medicin-, vård-, socionom- , polis- och räddningstjänstutbildningar. Boken ger även råd om hur läkare, räddningspersonal m.fl. i sin yrkesroll bör bemöta press, radio och TV när en olycka eller katastrof inträffat.
Boken tar upp hur väl förberedda journalister och fotografer är i kontakterna med den sårade och lidande människan. Den andra upplagan har utökats med flera nordiska exempel samt avsnitt om bl.a. katastof-journalistik på Internet och socialt och psykosocialt krisstöd. Det är den första läroboken i ämnet katastrofjournalistik, och den har blivit ett standardverk som kan användas inom journalist-, medicin-, vård-, socionom- , polis- och räddningstjänstutbildningar. Boken ger även råd om hur läkare, räddningspersonal m.fl. i sin yrkesroll bör bemöta press, radio och TV när en olycka eller katastrof inträffat.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)