Diagnoser som diskuteras : uppmärksammade medicinska kontroverser; Jörgen Malmquist; 2016
endast ny

Diagnoser som diskuteras : uppmärksammade medicinska kontroverser

av Jörgen Malmquist
Bokens två huvudlinjer:

• Medicinska grundbegrepp om sjukdomar, deras orsaker och diagnostik beskrivs och förklaras.

• Sjukdomsbilder som är medicinskt svårtolkade och diskuteras livligt av dem som är verksamma inom sjukvården, av forskare och av allmänheten. Sådana sjukdomar får stor uppmärksamhet i massmedierna. Motsättningarna mellan olika åsiktsriktningar blir ibland mycket starka när det gäller sjukdomsorsak, diagnosmetoder och behandling. Boken redogör för kunskaperna – som är mer eller mindre säkra – om var och en av ett antal sådana sjukdomar eller diagnoser. Debattens utveckling och de aktuella positionerna beskrivs. Elöverkänslighet, kronisk borrelios och ADHD är exempel på diagnoser som tas upp.

Boken vill ge läsaren ökad möjlighet att tolka vad som förs fram i debatten och att delta i den. En viktig punkt är att oenigheten ofta gäller följande: Vad kan anses vara fakta? Vad är osäkert och vad är felaktigt? Hur ska fakta tolkas? Boken vill belysa detta.

Boken är skriven för att vara läsbar och intressant för alla. Den vill ge både överblick och inblick. Den kan vara av särskilt stort intresse för dem som lider av de beskrivna sjukdomarna och för deras anhöriga. Den har också relevans för personer inom sjukvården, socialtjänsten och skolan, för journalister och sjukvårdspolitiker, för dem som är verksamma inom rättsväsendet och för dem som är administrativt verksamma inom hälso- och sjukvården och dess tillsynsmyndigheter samt Försäkringskassan.

Jörgen Malmquist är docent i internmedicin. Han har varit verksam som sjukhusläkare i många år. Därefter har han arbetat som redaktör och skribent i flera uppslagsverk, bland annat i Nationalencyklopedin 1995–2011.

Svenska Läkaresällskapet utdelar vartannat år Bengt I. Lindskogs språkpris till en nordisk person eller organisation som främjat den medicinska språkvården, det vill säga har gjort insatser för att medicinska termer och begrepp ska förnyas och preciseras så att de blir tydliga för hälso- och sjukvårdspersonalen och även lättillgängliga för allmänheten. Jörgen Malmquist tilldelades detta pris år 2009.
Bokens två huvudlinjer:

• Medicinska grundbegrepp om sjukdomar, deras orsaker och diagnostik beskrivs och förklaras.

• Sjukdomsbilder som är medicinskt svårtolkade och diskuteras livligt av dem som är verksamma inom sjukvården, av forskare och av allmänheten. Sådana sjukdomar får stor uppmärksamhet i massmedierna. Motsättningarna mellan olika åsiktsriktningar blir ibland mycket starka när det gäller sjukdomsorsak, diagnosmetoder och behandling. Boken redogör för kunskaperna – som är mer eller mindre säkra – om var och en av ett antal sådana sjukdomar eller diagnoser. Debattens utveckling och de aktuella positionerna beskrivs. Elöverkänslighet, kronisk borrelios och ADHD är exempel på diagnoser som tas upp.

Boken vill ge läsaren ökad möjlighet att tolka vad som förs fram i debatten och att delta i den. En viktig punkt är att oenigheten ofta gäller följande: Vad kan anses vara fakta? Vad är osäkert och vad är felaktigt? Hur ska fakta tolkas? Boken vill belysa detta.

Boken är skriven för att vara läsbar och intressant för alla. Den vill ge både överblick och inblick. Den kan vara av särskilt stort intresse för dem som lider av de beskrivna sjukdomarna och för deras anhöriga. Den har också relevans för personer inom sjukvården, socialtjänsten och skolan, för journalister och sjukvårdspolitiker, för dem som är verksamma inom rättsväsendet och för dem som är administrativt verksamma inom hälso- och sjukvården och dess tillsynsmyndigheter samt Försäkringskassan.

Jörgen Malmquist är docent i internmedicin. Han har varit verksam som sjukhusläkare i många år. Därefter har han arbetat som redaktör och skribent i flera uppslagsverk, bland annat i Nationalencyklopedin 1995–2011.

Svenska Läkaresällskapet utdelar vartannat år Bengt I. Lindskogs språkpris till en nordisk person eller organisation som främjat den medicinska språkvården, det vill säga har gjort insatser för att medicinska termer och begrepp ska förnyas och preciseras så att de blir tydliga för hälso- och sjukvårdspersonalen och även lättillgängliga för allmänheten. Jörgen Malmquist tilldelades detta pris år 2009.
Utgiven: 2016
ISBN: 9789185421268
Förlag: Krilon Förlag
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 474 st
Bokens två huvudlinjer:

• Medicinska grundbegrepp om sjukdomar, deras orsaker och diagnostik beskrivs och förklaras.

• Sjukdomsbilder som är medicinskt svårtolkade och diskuteras livligt av dem som är verksamma inom sjukvården, av forskare och av allmänheten. Sådana sjukdomar får stor uppmärksamhet i massmedierna. Motsättningarna mellan olika åsiktsriktningar blir ibland mycket starka när det gäller sjukdomsorsak, diagnosmetoder och behandling. Boken redogör för kunskaperna – som är mer eller mindre säkra – om var och en av ett antal sådana sjukdomar eller diagnoser. Debattens utveckling och de aktuella positionerna beskrivs. Elöverkänslighet, kronisk borrelios och ADHD är exempel på diagnoser som tas upp.

Boken vill ge läsaren ökad möjlighet att tolka vad som förs fram i debatten och att delta i den. En viktig punkt är att oenigheten ofta gäller följande: Vad kan anses vara fakta? Vad är osäkert och vad är felaktigt? Hur ska fakta tolkas? Boken vill belysa detta.

Boken är skriven för att vara läsbar och intressant för alla. Den vill ge både överblick och inblick. Den kan vara av särskilt stort intresse för dem som lider av de beskrivna sjukdomarna och för deras anhöriga. Den har också relevans för personer inom sjukvården, socialtjänsten och skolan, för journalister och sjukvårdspolitiker, för dem som är verksamma inom rättsväsendet och för dem som är administrativt verksamma inom hälso- och sjukvården och dess tillsynsmyndigheter samt Försäkringskassan.

Jörgen Malmquist är docent i internmedicin. Han har varit verksam som sjukhusläkare i många år. Därefter har han arbetat som redaktör och skribent i flera uppslagsverk, bland annat i Nationalencyklopedin 1995–2011.

Svenska Läkaresällskapet utdelar vartannat år Bengt I. Lindskogs språkpris till en nordisk person eller organisation som främjat den medicinska språkvården, det vill säga har gjort insatser för att medicinska termer och begrepp ska förnyas och preciseras så att de blir tydliga för hälso- och sjukvårdspersonalen och även lättillgängliga för allmänheten. Jörgen Malmquist tilldelades detta pris år 2009.
Bokens två huvudlinjer:

• Medicinska grundbegrepp om sjukdomar, deras orsaker och diagnostik beskrivs och förklaras.

• Sjukdomsbilder som är medicinskt svårtolkade och diskuteras livligt av dem som är verksamma inom sjukvården, av forskare och av allmänheten. Sådana sjukdomar får stor uppmärksamhet i massmedierna. Motsättningarna mellan olika åsiktsriktningar blir ibland mycket starka när det gäller sjukdomsorsak, diagnosmetoder och behandling. Boken redogör för kunskaperna – som är mer eller mindre säkra – om var och en av ett antal sådana sjukdomar eller diagnoser. Debattens utveckling och de aktuella positionerna beskrivs. Elöverkänslighet, kronisk borrelios och ADHD är exempel på diagnoser som tas upp.

Boken vill ge läsaren ökad möjlighet att tolka vad som förs fram i debatten och att delta i den. En viktig punkt är att oenigheten ofta gäller följande: Vad kan anses vara fakta? Vad är osäkert och vad är felaktigt? Hur ska fakta tolkas? Boken vill belysa detta.

Boken är skriven för att vara läsbar och intressant för alla. Den vill ge både överblick och inblick. Den kan vara av särskilt stort intresse för dem som lider av de beskrivna sjukdomarna och för deras anhöriga. Den har också relevans för personer inom sjukvården, socialtjänsten och skolan, för journalister och sjukvårdspolitiker, för dem som är verksamma inom rättsväsendet och för dem som är administrativt verksamma inom hälso- och sjukvården och dess tillsynsmyndigheter samt Försäkringskassan.

Jörgen Malmquist är docent i internmedicin. Han har varit verksam som sjukhusläkare i många år. Därefter har han arbetat som redaktör och skribent i flera uppslagsverk, bland annat i Nationalencyklopedin 1995–2011.

Svenska Läkaresällskapet utdelar vartannat år Bengt I. Lindskogs språkpris till en nordisk person eller organisation som främjat den medicinska språkvården, det vill säga har gjort insatser för att medicinska termer och begrepp ska förnyas och preciseras så att de blir tydliga för hälso- och sjukvårdspersonalen och även lättillgängliga för allmänheten. Jörgen Malmquist tilldelades detta pris år 2009.
Ny bok
114 kr119 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
114 kr119 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)