E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok; Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Rolf Jansson, Jöran Enqvist; 2016
5+ säljare

E3000 Företagsekonomi 1 Faktabok Upplaga 1

av Jan-Olof Andersson, Cege Ekström, Rolf Jansson, Jöran Enqvist
E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och företagsekonomi 1 och 2 kursernas centrala innehåll. Precis som sina föregångare E2000 Classic och E2000 Combi innehåller läromedlet ett gediget "smörgåsbord". Målet är ett läromedel som är flexibelt för dig som lärare och som engagerar och utvecklar dina elever. Förklarande texter och många tydliga exempel och reportage från företagsvärlden. Allt paketerat i en form som stödjer det pedagogiska innehållet.E3000 Företagsekonomi är en läromedelsserie i företagsekonomi för gymnasieskolan och Komvux/vuxenutbildningen.Läs merUtmärkande drag- Ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och centralt innehåll- Ett flexibelt läromedel med många exempel och företagsreportage från olika branscher- Ett rikt utbud av övningar och projektuppgifter - Nivågrupperade uppgifter som testar alla betygsnivåer i kunskapskraven- Bedömningsstöd i lärarhandledningen - Interaktiva övningar- Elevlicens till Visma Spcs ekonomiprogramE3000 Företagsekonomi består av:FaktabokI faktaboken kopplas det centrala innehållet till de olika blocken i boken. På så sätt vet eleverna hela tiden vilken punkt i ämnesplanen som de arbetar med. Texterna är informativa och illustreras med tydliga exempel och reportage från företagsvärlden. Svåra ord förklaras i marginalen och det finns även en omfattande ordlista som stöd.ÖvningsbokI övningsboken finns det ett rikt utbud av övningar och projektuppgifter att välja bland. Uppgifterna är indelade så att eleverna kan träna på sin nivå:- Beskriv och redogör- Tillämpa och genomför- Nyansera och reflekteraÖvningsboken innehåller även repetitionsavsnitt, matematik för ekonomer, kortfacit, formelsamling med mera.Lärarhandledning (nedladdningsbar)I den fylliga lärarhandledningen finns bedömningsstöd, lektionstips och prov-/extrauppgifter med lösningar för varje kapitel. Här finns även extra material som underlättar planering av undervisningen och powerpointbilder för visuellt stöd.Kommentarer och lösningarI kommentarer och lösningar finns utförliga lösningsförslag som både du och eleverna har stor hjälp av.Digitalt stöd- Självrättande interaktiva övningar i bokföring och bokslut samt repetitionsövningar.- Digitalt elevmaterial med en introduktionsfilm till varje block, repetitionsuppgifter och övningar som befäster begreppen.- Tydliga instruktioner för att komma igång och använda kalkylprogram och bokföringsprogram Visma eEkonomi eller Visma Administration i undervisningen.- Tillgång till Visma Spcs bokföringsprogram med elevlicens.InnehållE3000 1- Sveriges Näringsliv historisk utveckling med innovationer- Ekonomi och marknad: konsumenter, företag och samhälle i samverkan- Företagande och projekt: grunden för entreprenörskap- Kalkyl, budget och prissättning, även med Excel- Analys och uppföljning, reflektioner- Break-even-kalkyler och likviditetsplanering, två sidor av företaget- Marknadsföring med varumärken och digital kommunikation- Bokföring och bokslut i praktiken, manuellt och digitalt- Manuella, digitala och interaktiva övningar- Övningar och provuppgifter graderade efter kunskapskravenE3000 2- Sveriges internationella affärer och inköp- Lagar och avtal i affärslivet- Affärsutveckling och affärsplaner med varumärkesplattform- Budgetering och bidragskalkylering med bidragsredovisning- Investeringskalkylering och leasing- Organisation och ledarskap, levande teorier- Hitta rätt kompetens, bilda ett team- Marknadsplanering och marknadsundersökning med nya digitala metoder- Bokföring och bokslut på djupet- Ekonomiska rapporter med uppföljning och nyckeltal- Manuella, digitala och interaktiva övningar- Övningar och provuppgifter graderade efter kunskapskravenOm författarnaEn mycket välrenommerad författargrupp. Författargruppen har skrivit ett antal läromedelsklassiker i företagsekonomi, redovisning, finansiering och kalkylering, marknadsföring och juridik.Jan-Olof Andersson har lång erfarenhet som utbildare och konsult. Cege Ekström har ett förflutet som lektor i ekonomiska ämnen och lärare inom Yrkeshögskolan och arbetar idag som konsult. Rolf Jansson är verksam som konsult med tidigare erfarenhet som vd och koncernchef. Jöran Enqvist är pensionerad ekonomilärare och lärarutbildare.
E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och företagsekonomi 1 och 2 kursernas centrala innehåll. Precis som sina föregångare E2000 Classic och E2000 Combi innehåller läromedlet ett gediget "smörgåsbord". Målet är ett läromedel som är flexibelt för dig som lärare och som engagerar och utvecklar dina elever. Förklarande texter och många tydliga exempel och reportage från företagsvärlden. Allt paketerat i en form som stödjer det pedagogiska innehållet.E3000 Företagsekonomi är en läromedelsserie i företagsekonomi för gymnasieskolan och Komvux/vuxenutbildningen.Läs merUtmärkande drag- Ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och centralt innehåll- Ett flexibelt läromedel med många exempel och företagsreportage från olika branscher- Ett rikt utbud av övningar och projektuppgifter - Nivågrupperade uppgifter som testar alla betygsnivåer i kunskapskraven- Bedömningsstöd i lärarhandledningen - Interaktiva övningar- Elevlicens till Visma Spcs ekonomiprogramE3000 Företagsekonomi består av:FaktabokI faktaboken kopplas det centrala innehållet till de olika blocken i boken. På så sätt vet eleverna hela tiden vilken punkt i ämnesplanen som de arbetar med. Texterna är informativa och illustreras med tydliga exempel och reportage från företagsvärlden. Svåra ord förklaras i marginalen och det finns även en omfattande ordlista som stöd.ÖvningsbokI övningsboken finns det ett rikt utbud av övningar och projektuppgifter att välja bland. Uppgifterna är indelade så att eleverna kan träna på sin nivå:- Beskriv och redogör- Tillämpa och genomför- Nyansera och reflekteraÖvningsboken innehåller även repetitionsavsnitt, matematik för ekonomer, kortfacit, formelsamling med mera.Lärarhandledning (nedladdningsbar)I den fylliga lärarhandledningen finns bedömningsstöd, lektionstips och prov-/extrauppgifter med lösningar för varje kapitel. Här finns även extra material som underlättar planering av undervisningen och powerpointbilder för visuellt stöd.Kommentarer och lösningarI kommentarer och lösningar finns utförliga lösningsförslag som både du och eleverna har stor hjälp av.Digitalt stöd- Självrättande interaktiva övningar i bokföring och bokslut samt repetitionsövningar.- Digitalt elevmaterial med en introduktionsfilm till varje block, repetitionsuppgifter och övningar som befäster begreppen.- Tydliga instruktioner för att komma igång och använda kalkylprogram och bokföringsprogram Visma eEkonomi eller Visma Administration i undervisningen.- Tillgång till Visma Spcs bokföringsprogram med elevlicens.InnehållE3000 1- Sveriges Näringsliv historisk utveckling med innovationer- Ekonomi och marknad: konsumenter, företag och samhälle i samverkan- Företagande och projekt: grunden för entreprenörskap- Kalkyl, budget och prissättning, även med Excel- Analys och uppföljning, reflektioner- Break-even-kalkyler och likviditetsplanering, två sidor av företaget- Marknadsföring med varumärken och digital kommunikation- Bokföring och bokslut i praktiken, manuellt och digitalt- Manuella, digitala och interaktiva övningar- Övningar och provuppgifter graderade efter kunskapskravenE3000 2- Sveriges internationella affärer och inköp- Lagar och avtal i affärslivet- Affärsutveckling och affärsplaner med varumärkesplattform- Budgetering och bidragskalkylering med bidragsredovisning- Investeringskalkylering och leasing- Organisation och ledarskap, levande teorier- Hitta rätt kompetens, bilda ett team- Marknadsplanering och marknadsundersökning med nya digitala metoder- Bokföring och bokslut på djupet- Ekonomiska rapporter med uppföljning och nyckeltal- Manuella, digitala och interaktiva övningar- Övningar och provuppgifter graderade efter kunskapskravenOm författarnaEn mycket välrenommerad författargrupp. Författargruppen har skrivit ett antal läromedelsklassiker i företagsekonomi, redovisning, finansiering och kalkylering, marknadsföring och juridik.Jan-Olof Andersson har lång erfarenhet som utbildare och konsult. Cege Ekström har ett förflutet som lektor i ekonomiska ämnen och lärare inom Yrkeshögskolan och arbetar idag som konsult. Rolf Jansson är verksam som konsult med tidigare erfarenhet som vd och koncernchef. Jöran Enqvist är pensionerad ekonomilärare och lärarutbildare.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2016
ISBN: 9789147117079
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 360 st
2 upplagor
Upplaga 2 (2022)
från 419 kr
Upplaga 1 (2016)
från 329 kr
E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och företagsekonomi 1 och 2 kursernas centrala innehåll. Precis som sina föregångare E2000 Classic och E2000 Combi innehåller läromedlet ett gediget "smörgåsbord". Målet är ett läromedel som är flexibelt för dig som lärare och som engagerar och utvecklar dina elever. Förklarande texter och många tydliga exempel och reportage från företagsvärlden. Allt paketerat i en form som stödjer det pedagogiska innehållet.E3000 Företagsekonomi är en läromedelsserie i företagsekonomi för gymnasieskolan och Komvux/vuxenutbildningen.Läs merUtmärkande drag- Ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och centralt innehåll- Ett flexibelt läromedel med många exempel och företagsreportage från olika branscher- Ett rikt utbud av övningar och projektuppgifter - Nivågrupperade uppgifter som testar alla betygsnivåer i kunskapskraven- Bedömningsstöd i lärarhandledningen - Interaktiva övningar- Elevlicens till Visma Spcs ekonomiprogramE3000 Företagsekonomi består av:FaktabokI faktaboken kopplas det centrala innehållet till de olika blocken i boken. På så sätt vet eleverna hela tiden vilken punkt i ämnesplanen som de arbetar med. Texterna är informativa och illustreras med tydliga exempel och reportage från företagsvärlden. Svåra ord förklaras i marginalen och det finns även en omfattande ordlista som stöd.ÖvningsbokI övningsboken finns det ett rikt utbud av övningar och projektuppgifter att välja bland. Uppgifterna är indelade så att eleverna kan träna på sin nivå:- Beskriv och redogör- Tillämpa och genomför- Nyansera och reflekteraÖvningsboken innehåller även repetitionsavsnitt, matematik för ekonomer, kortfacit, formelsamling med mera.Lärarhandledning (nedladdningsbar)I den fylliga lärarhandledningen finns bedömningsstöd, lektionstips och prov-/extrauppgifter med lösningar för varje kapitel. Här finns även extra material som underlättar planering av undervisningen och powerpointbilder för visuellt stöd.Kommentarer och lösningarI kommentarer och lösningar finns utförliga lösningsförslag som både du och eleverna har stor hjälp av.Digitalt stöd- Självrättande interaktiva övningar i bokföring och bokslut samt repetitionsövningar.- Digitalt elevmaterial med en introduktionsfilm till varje block, repetitionsuppgifter och övningar som befäster begreppen.- Tydliga instruktioner för att komma igång och använda kalkylprogram och bokföringsprogram Visma eEkonomi eller Visma Administration i undervisningen.- Tillgång till Visma Spcs bokföringsprogram med elevlicens.InnehållE3000 1- Sveriges Näringsliv historisk utveckling med innovationer- Ekonomi och marknad: konsumenter, företag och samhälle i samverkan- Företagande och projekt: grunden för entreprenörskap- Kalkyl, budget och prissättning, även med Excel- Analys och uppföljning, reflektioner- Break-even-kalkyler och likviditetsplanering, två sidor av företaget- Marknadsföring med varumärken och digital kommunikation- Bokföring och bokslut i praktiken, manuellt och digitalt- Manuella, digitala och interaktiva övningar- Övningar och provuppgifter graderade efter kunskapskravenE3000 2- Sveriges internationella affärer och inköp- Lagar och avtal i affärslivet- Affärsutveckling och affärsplaner med varumärkesplattform- Budgetering och bidragskalkylering med bidragsredovisning- Investeringskalkylering och leasing- Organisation och ledarskap, levande teorier- Hitta rätt kompetens, bilda ett team- Marknadsplanering och marknadsundersökning med nya digitala metoder- Bokföring och bokslut på djupet- Ekonomiska rapporter med uppföljning och nyckeltal- Manuella, digitala och interaktiva övningar- Övningar och provuppgifter graderade efter kunskapskravenOm författarnaEn mycket välrenommerad författargrupp. Författargruppen har skrivit ett antal läromedelsklassiker i företagsekonomi, redovisning, finansiering och kalkylering, marknadsföring och juridik.Jan-Olof Andersson har lång erfarenhet som utbildare och konsult. Cege Ekström har ett förflutet som lektor i ekonomiska ämnen och lärare inom Yrkeshögskolan och arbetar idag som konsult. Rolf Jansson är verksam som konsult med tidigare erfarenhet som vd och koncernchef. Jöran Enqvist är pensionerad ekonomilärare och lärarutbildare.
E3000 Företagsekonomi är ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och företagsekonomi 1 och 2 kursernas centrala innehåll. Precis som sina föregångare E2000 Classic och E2000 Combi innehåller läromedlet ett gediget "smörgåsbord". Målet är ett läromedel som är flexibelt för dig som lärare och som engagerar och utvecklar dina elever. Förklarande texter och många tydliga exempel och reportage från företagsvärlden. Allt paketerat i en form som stödjer det pedagogiska innehållet.E3000 Företagsekonomi är en läromedelsserie i företagsekonomi för gymnasieskolan och Komvux/vuxenutbildningen.Läs merUtmärkande drag- Ett heltäckande läromedel med tydlig koppling till ämnesplanen och centralt innehåll- Ett flexibelt läromedel med många exempel och företagsreportage från olika branscher- Ett rikt utbud av övningar och projektuppgifter - Nivågrupperade uppgifter som testar alla betygsnivåer i kunskapskraven- Bedömningsstöd i lärarhandledningen - Interaktiva övningar- Elevlicens till Visma Spcs ekonomiprogramE3000 Företagsekonomi består av:FaktabokI faktaboken kopplas det centrala innehållet till de olika blocken i boken. På så sätt vet eleverna hela tiden vilken punkt i ämnesplanen som de arbetar med. Texterna är informativa och illustreras med tydliga exempel och reportage från företagsvärlden. Svåra ord förklaras i marginalen och det finns även en omfattande ordlista som stöd.ÖvningsbokI övningsboken finns det ett rikt utbud av övningar och projektuppgifter att välja bland. Uppgifterna är indelade så att eleverna kan träna på sin nivå:- Beskriv och redogör- Tillämpa och genomför- Nyansera och reflekteraÖvningsboken innehåller även repetitionsavsnitt, matematik för ekonomer, kortfacit, formelsamling med mera.Lärarhandledning (nedladdningsbar)I den fylliga lärarhandledningen finns bedömningsstöd, lektionstips och prov-/extrauppgifter med lösningar för varje kapitel. Här finns även extra material som underlättar planering av undervisningen och powerpointbilder för visuellt stöd.Kommentarer och lösningarI kommentarer och lösningar finns utförliga lösningsförslag som både du och eleverna har stor hjälp av.Digitalt stöd- Självrättande interaktiva övningar i bokföring och bokslut samt repetitionsövningar.- Digitalt elevmaterial med en introduktionsfilm till varje block, repetitionsuppgifter och övningar som befäster begreppen.- Tydliga instruktioner för att komma igång och använda kalkylprogram och bokföringsprogram Visma eEkonomi eller Visma Administration i undervisningen.- Tillgång till Visma Spcs bokföringsprogram med elevlicens.InnehållE3000 1- Sveriges Näringsliv historisk utveckling med innovationer- Ekonomi och marknad: konsumenter, företag och samhälle i samverkan- Företagande och projekt: grunden för entreprenörskap- Kalkyl, budget och prissättning, även med Excel- Analys och uppföljning, reflektioner- Break-even-kalkyler och likviditetsplanering, två sidor av företaget- Marknadsföring med varumärken och digital kommunikation- Bokföring och bokslut i praktiken, manuellt och digitalt- Manuella, digitala och interaktiva övningar- Övningar och provuppgifter graderade efter kunskapskravenE3000 2- Sveriges internationella affärer och inköp- Lagar och avtal i affärslivet- Affärsutveckling och affärsplaner med varumärkesplattform- Budgetering och bidragskalkylering med bidragsredovisning- Investeringskalkylering och leasing- Organisation och ledarskap, levande teorier- Hitta rätt kompetens, bilda ett team- Marknadsplanering och marknadsundersökning med nya digitala metoder- Bokföring och bokslut på djupet- Ekonomiska rapporter med uppföljning och nyckeltal- Manuella, digitala och interaktiva övningar- Övningar och provuppgifter graderade efter kunskapskravenOm författarnaEn mycket välrenommerad författargrupp. Författargruppen har skrivit ett antal läromedelsklassiker i företagsekonomi, redovisning, finansiering och kalkylering, marknadsföring och juridik.Jan-Olof Andersson har lång erfarenhet som utbildare och konsult. Cege Ekström har ett förflutet som lektor i ekonomiska ämnen och lärare inom Yrkeshögskolan och arbetar idag som konsult. Rolf Jansson är verksam som konsult med tidigare erfarenhet som vd och koncernchef. Jöran Enqvist är pensionerad ekonomilärare och lärarutbildare.
Begagnad bok
329 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
329 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar