Effective Enforcement of EC Labour Law; Jonas Malmberg; 2003

Effective Enforcement of EC Labour Law

av Jonas Malmberg
Effective Enforcement of EC Labour Law deals with the rules designed to enforce EC labour law directives in the workplace. Directives normally do not provide any specific rules on procedures and sanctions, according to which the substantive rules of the directives are to be enforced. Instead, domestic rules shall apply. However, the European Court of Justice has developed some principles of enforcement that limit the autonomy of the Member States. The aim of this book is to analyse the meaning of the principle of effective enforcement developed by the Court in three areas of labour law: • working time in the context of EU health and safety law; • the restructuring of enterprises through collective redundancies and transfers of undertakings; and • equality of opportunity between women and men. The principle of effective enforcement is analysed in the light of how labour law directives are enforced in France, Germany, Italy, the Netherlands, Sweden and the UK. The book also includes an analysis of regulations in Poland, which illustrates some of the challenges that candidate countries will face in joining the EU. Effective Enforcement of EC Labour Law is the result of a collaboration of a group of labour law researchers from a number of European countries, carried out within the SALTSA-programme. SALTSA is a joint undertaking by the three Swedish confederations of employees – LO, TCO, SACO and the National Institute for Working Life (NIWL). The purpose of the programme is the co-operation on problem-oriented working life research in Europe. --------------------------------------------------------------------------- EG:s arbetsrättsliga reglering har huvudsakligen formen av direktiv. Direktiv innehåller normalt inga specifika regler om hur de rättigheter som följer av direktiven skall kunna göras gällande. Utgångspunkten är istället att medlemsstaterna skall fylla ut direktiven med nationella processregler och sanktioner. Frågan om hur efterlevnaden av EG-arbetsrätten skall anordnas ankommer därför i första hand på medlemsstaterna. Att det saknas specifika sanktions- och processregler innebär inte att EG-rätten helt överlåter till medlemsstaterna att välja process- och sanktionsregler. Bl.a. i EG-domstolens praxis har vissa krav på de nationella rättsordningarna utvecklats. I denna bok analyseras innebörden av dessa krav ifråga tre områden som täcks av EG-arbetsrättsliga direktiv: • arbetstidsregleringen, • omstrukturering av företag och • likabehandling av män och kvinnor De krav som EG-rätten ställer undersöks mot bakgrund av de procedurer och sanktioner som används i Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Boken innehåller även en analys av regleringen i Polen, vilken visar på de utmaningar de nya medlemsstaterna kommer att möta i samband med EU:s östutvidgning. Effective Enforcement of EC Labour Law är resultatet av ett samarbete mellan europeiska arbetsrättsforskare som genomförts inom ramen SALTSA. SALTSA är ett samarbetsprogram mellan LO, TCO, SACO och Arbetslivsinstitutet. Programmet syftar till samverkan för problemorienterad arbetslivsforskning i Europa. Boken är skriven på engelska.
Effective Enforcement of EC Labour Law deals with the rules designed to enforce EC labour law directives in the workplace. Directives normally do not provide any specific rules on procedures and sanctions, according to which the substantive rules of the directives are to be enforced. Instead, domestic rules shall apply. However, the European Court of Justice has developed some principles of enforcement that limit the autonomy of the Member States. The aim of this book is to analyse the meaning of the principle of effective enforcement developed by the Court in three areas of labour law: • working time in the context of EU health and safety law; • the restructuring of enterprises through collective redundancies and transfers of undertakings; and • equality of opportunity between women and men. The principle of effective enforcement is analysed in the light of how labour law directives are enforced in France, Germany, Italy, the Netherlands, Sweden and the UK. The book also includes an analysis of regulations in Poland, which illustrates some of the challenges that candidate countries will face in joining the EU. Effective Enforcement of EC Labour Law is the result of a collaboration of a group of labour law researchers from a number of European countries, carried out within the SALTSA-programme. SALTSA is a joint undertaking by the three Swedish confederations of employees – LO, TCO, SACO and the National Institute for Working Life (NIWL). The purpose of the programme is the co-operation on problem-oriented working life research in Europe. --------------------------------------------------------------------------- EG:s arbetsrättsliga reglering har huvudsakligen formen av direktiv. Direktiv innehåller normalt inga specifika regler om hur de rättigheter som följer av direktiven skall kunna göras gällande. Utgångspunkten är istället att medlemsstaterna skall fylla ut direktiven med nationella processregler och sanktioner. Frågan om hur efterlevnaden av EG-arbetsrätten skall anordnas ankommer därför i första hand på medlemsstaterna. Att det saknas specifika sanktions- och processregler innebär inte att EG-rätten helt överlåter till medlemsstaterna att välja process- och sanktionsregler. Bl.a. i EG-domstolens praxis har vissa krav på de nationella rättsordningarna utvecklats. I denna bok analyseras innebörden av dessa krav ifråga tre områden som täcks av EG-arbetsrättsliga direktiv: • arbetstidsregleringen, • omstrukturering av företag och • likabehandling av män och kvinnor De krav som EG-rätten ställer undersöks mot bakgrund av de procedurer och sanktioner som används i Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Boken innehåller även en analys av regleringen i Polen, vilken visar på de utmaningar de nya medlemsstaterna kommer att möta i samband med EU:s östutvidgning. Effective Enforcement of EC Labour Law är resultatet av ett samarbete mellan europeiska arbetsrättsforskare som genomförts inom ramen SALTSA. SALTSA är ett samarbetsprogram mellan LO, TCO, SACO och Arbetslivsinstitutet. Programmet syftar till samverkan för problemorienterad arbetslivsforskning i Europa. Boken är skriven på engelska.
Utgiven: 2003
ISBN: 9789176785300
Förlag: Iustus
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 329 st
Effective Enforcement of EC Labour Law deals with the rules designed to enforce EC labour law directives in the workplace. Directives normally do not provide any specific rules on procedures and sanctions, according to which the substantive rules of the directives are to be enforced. Instead, domestic rules shall apply. However, the European Court of Justice has developed some principles of enforcement that limit the autonomy of the Member States. The aim of this book is to analyse the meaning of the principle of effective enforcement developed by the Court in three areas of labour law: • working time in the context of EU health and safety law; • the restructuring of enterprises through collective redundancies and transfers of undertakings; and • equality of opportunity between women and men. The principle of effective enforcement is analysed in the light of how labour law directives are enforced in France, Germany, Italy, the Netherlands, Sweden and the UK. The book also includes an analysis of regulations in Poland, which illustrates some of the challenges that candidate countries will face in joining the EU. Effective Enforcement of EC Labour Law is the result of a collaboration of a group of labour law researchers from a number of European countries, carried out within the SALTSA-programme. SALTSA is a joint undertaking by the three Swedish confederations of employees – LO, TCO, SACO and the National Institute for Working Life (NIWL). The purpose of the programme is the co-operation on problem-oriented working life research in Europe. --------------------------------------------------------------------------- EG:s arbetsrättsliga reglering har huvudsakligen formen av direktiv. Direktiv innehåller normalt inga specifika regler om hur de rättigheter som följer av direktiven skall kunna göras gällande. Utgångspunkten är istället att medlemsstaterna skall fylla ut direktiven med nationella processregler och sanktioner. Frågan om hur efterlevnaden av EG-arbetsrätten skall anordnas ankommer därför i första hand på medlemsstaterna. Att det saknas specifika sanktions- och processregler innebär inte att EG-rätten helt överlåter till medlemsstaterna att välja process- och sanktionsregler. Bl.a. i EG-domstolens praxis har vissa krav på de nationella rättsordningarna utvecklats. I denna bok analyseras innebörden av dessa krav ifråga tre områden som täcks av EG-arbetsrättsliga direktiv: • arbetstidsregleringen, • omstrukturering av företag och • likabehandling av män och kvinnor De krav som EG-rätten ställer undersöks mot bakgrund av de procedurer och sanktioner som används i Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Boken innehåller även en analys av regleringen i Polen, vilken visar på de utmaningar de nya medlemsstaterna kommer att möta i samband med EU:s östutvidgning. Effective Enforcement of EC Labour Law är resultatet av ett samarbete mellan europeiska arbetsrättsforskare som genomförts inom ramen SALTSA. SALTSA är ett samarbetsprogram mellan LO, TCO, SACO och Arbetslivsinstitutet. Programmet syftar till samverkan för problemorienterad arbetslivsforskning i Europa. Boken är skriven på engelska.
Effective Enforcement of EC Labour Law deals with the rules designed to enforce EC labour law directives in the workplace. Directives normally do not provide any specific rules on procedures and sanctions, according to which the substantive rules of the directives are to be enforced. Instead, domestic rules shall apply. However, the European Court of Justice has developed some principles of enforcement that limit the autonomy of the Member States. The aim of this book is to analyse the meaning of the principle of effective enforcement developed by the Court in three areas of labour law: • working time in the context of EU health and safety law; • the restructuring of enterprises through collective redundancies and transfers of undertakings; and • equality of opportunity between women and men. The principle of effective enforcement is analysed in the light of how labour law directives are enforced in France, Germany, Italy, the Netherlands, Sweden and the UK. The book also includes an analysis of regulations in Poland, which illustrates some of the challenges that candidate countries will face in joining the EU. Effective Enforcement of EC Labour Law is the result of a collaboration of a group of labour law researchers from a number of European countries, carried out within the SALTSA-programme. SALTSA is a joint undertaking by the three Swedish confederations of employees – LO, TCO, SACO and the National Institute for Working Life (NIWL). The purpose of the programme is the co-operation on problem-oriented working life research in Europe. --------------------------------------------------------------------------- EG:s arbetsrättsliga reglering har huvudsakligen formen av direktiv. Direktiv innehåller normalt inga specifika regler om hur de rättigheter som följer av direktiven skall kunna göras gällande. Utgångspunkten är istället att medlemsstaterna skall fylla ut direktiven med nationella processregler och sanktioner. Frågan om hur efterlevnaden av EG-arbetsrätten skall anordnas ankommer därför i första hand på medlemsstaterna. Att det saknas specifika sanktions- och processregler innebär inte att EG-rätten helt överlåter till medlemsstaterna att välja process- och sanktionsregler. Bl.a. i EG-domstolens praxis har vissa krav på de nationella rättsordningarna utvecklats. I denna bok analyseras innebörden av dessa krav ifråga tre områden som täcks av EG-arbetsrättsliga direktiv: • arbetstidsregleringen, • omstrukturering av företag och • likabehandling av män och kvinnor De krav som EG-rätten ställer undersöks mot bakgrund av de procedurer och sanktioner som används i Frankrike, Italien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och Tyskland. Boken innehåller även en analys av regleringen i Polen, vilken visar på de utmaningar de nya medlemsstaterna kommer att möta i samband med EU:s östutvidgning. Effective Enforcement of EC Labour Law är resultatet av ett samarbete mellan europeiska arbetsrättsforskare som genomförts inom ramen SALTSA. SALTSA är ett samarbetsprogram mellan LO, TCO, SACO och Arbetslivsinstitutet. Programmet syftar till samverkan för problemorienterad arbetslivsforskning i Europa. Boken är skriven på engelska.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)