Ekonomin i samhället - -ekonomsociologiska perspektiv; Göran Ahrne, Patrik Aspers, Christian Berggren, Jenny-Ann Brodin Danell, Christofer Edling, Peter Hedström, Monica Lindh de Montoya, Erik Ljungar, Christine Roman, Richard Swedberg, Árni Sverrisson, Johan Söderberg, Michael Tåhlin; 2002

Ekonomin i samhället - -ekonomsociologiska perspektiv Upplaga 1

av Göran Ahrne, Patrik Aspers, Christian Berggren, Jenny-Ann Brodin Danell, Christofer Edling
m.fl.
För tjugo år sedan fanns vare sig ekonomieko eller A-ekonomi och börskurserna lästes upp en gång om dagen i radions P2. Idag är en nyhetssändning utan en rapport om Nasdaq, Dow Jones och Stockholmsbörsen lika otänkbar som nyheter utan väder. Är detta ett tecken på att pengar och ekonomiska frågor blivit allt viktigare såväl i samhället som i människors liv och tänkande?

I den här boken analyserar ett tiotal sociologer, förstärkta av en socialantropolog och en ekonomhistoriker, ekonomins roll i samhällslivet och de samhälleliga förutsättningarna för ekonomiska händelser. Är det så att pengar och ekonomi betyder mer och ger allt mer makt i familjen, inom religionen, för den individuella identiteten? Hur kan man förstå estetiska marknader och vilket är sambandet mellan teknik och ekonomi? Dessa och andra frågor belyses i denna bok redigerad av två av Sveriges främsta sociologer, Göran Ahrne och Richard Swedberg.

I boken söks alternativ till traditionellt nationalekonomiskt tänkande. Författarna tar upp typiskt ekonomiska begrepp som marknad, konsumtion och pengar, men analyserar dem utifrån sociologiska perspektiv och ger på så sätt nya förklaringar till fenomen som betydelsen av lyxkonsumtion, arbetslöshet, löneskillnader, företagande och aktieägande.
För tjugo år sedan fanns vare sig ekonomieko eller A-ekonomi och börskurserna lästes upp en gång om dagen i radions P2. Idag är en nyhetssändning utan en rapport om Nasdaq, Dow Jones och Stockholmsbörsen lika otänkbar som nyheter utan väder. Är detta ett tecken på att pengar och ekonomiska frågor blivit allt viktigare såväl i samhället som i människors liv och tänkande?

I den här boken analyserar ett tiotal sociologer, förstärkta av en socialantropolog och en ekonomhistoriker, ekonomins roll i samhällslivet och de samhälleliga förutsättningarna för ekonomiska händelser. Är det så att pengar och ekonomi betyder mer och ger allt mer makt i familjen, inom religionen, för den individuella identiteten? Hur kan man förstå estetiska marknader och vilket är sambandet mellan teknik och ekonomi? Dessa och andra frågor belyses i denna bok redigerad av två av Sveriges främsta sociologer, Göran Ahrne och Richard Swedberg.

I boken söks alternativ till traditionellt nationalekonomiskt tänkande. Författarna tar upp typiskt ekonomiska begrepp som marknad, konsumtion och pengar, men analyserar dem utifrån sociologiska perspektiv och ger på så sätt nya förklaringar till fenomen som betydelsen av lyxkonsumtion, arbetslöshet, löneskillnader, företagande och aktieägande.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2002
ISBN: 9789144044705
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 384 st
För tjugo år sedan fanns vare sig ekonomieko eller A-ekonomi och börskurserna lästes upp en gång om dagen i radions P2. Idag är en nyhetssändning utan en rapport om Nasdaq, Dow Jones och Stockholmsbörsen lika otänkbar som nyheter utan väder. Är detta ett tecken på att pengar och ekonomiska frågor blivit allt viktigare såväl i samhället som i människors liv och tänkande?

I den här boken analyserar ett tiotal sociologer, förstärkta av en socialantropolog och en ekonomhistoriker, ekonomins roll i samhällslivet och de samhälleliga förutsättningarna för ekonomiska händelser. Är det så att pengar och ekonomi betyder mer och ger allt mer makt i familjen, inom religionen, för den individuella identiteten? Hur kan man förstå estetiska marknader och vilket är sambandet mellan teknik och ekonomi? Dessa och andra frågor belyses i denna bok redigerad av två av Sveriges främsta sociologer, Göran Ahrne och Richard Swedberg.

I boken söks alternativ till traditionellt nationalekonomiskt tänkande. Författarna tar upp typiskt ekonomiska begrepp som marknad, konsumtion och pengar, men analyserar dem utifrån sociologiska perspektiv och ger på så sätt nya förklaringar till fenomen som betydelsen av lyxkonsumtion, arbetslöshet, löneskillnader, företagande och aktieägande.
För tjugo år sedan fanns vare sig ekonomieko eller A-ekonomi och börskurserna lästes upp en gång om dagen i radions P2. Idag är en nyhetssändning utan en rapport om Nasdaq, Dow Jones och Stockholmsbörsen lika otänkbar som nyheter utan väder. Är detta ett tecken på att pengar och ekonomiska frågor blivit allt viktigare såväl i samhället som i människors liv och tänkande?

I den här boken analyserar ett tiotal sociologer, förstärkta av en socialantropolog och en ekonomhistoriker, ekonomins roll i samhällslivet och de samhälleliga förutsättningarna för ekonomiska händelser. Är det så att pengar och ekonomi betyder mer och ger allt mer makt i familjen, inom religionen, för den individuella identiteten? Hur kan man förstå estetiska marknader och vilket är sambandet mellan teknik och ekonomi? Dessa och andra frågor belyses i denna bok redigerad av två av Sveriges främsta sociologer, Göran Ahrne och Richard Swedberg.

I boken söks alternativ till traditionellt nationalekonomiskt tänkande. Författarna tar upp typiskt ekonomiska begrepp som marknad, konsumtion och pengar, men analyserar dem utifrån sociologiska perspektiv och ger på så sätt nya förklaringar till fenomen som betydelsen av lyxkonsumtion, arbetslöshet, löneskillnader, företagande och aktieägande.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)