Ekonomistyrning : beslut och handling; Göran Andersson; 2013
5+ säljare

Ekonomistyrning : beslut och handling Upplaga 1

av Göran Andersson
Kalkyler som beslutsunderlag har under 30 år sålts i över 100 000 exemplar. Ekonomistyrning – Beslut och handling är en utökning till en mer allomfattande bok i ekonomistyrning. Boken kan ses som en språklära i ekonomi med fokus på förhållningssätt, teorier, principer, begrepp, modeller och praxis. Styrbegreppet ägnas stort intresse.

Traditionell förkalkylering och investeringsbedömning är viktiga moment som kompletteras med modernare inslag som abc-kalkylering. Ett betydande utrymme ges åt begrepp och modeller för styrning av aktiviteter och processer, t.ex. balanserat styrkort, aktivitetsbaserad styrning, lean, just in time, nollfel, målkostnadsanalys, livscykelkostnad, kostnadslåsning, kaizen och business process re-engineering, BPR.

Budgetering diskuteras i två strukturella och två processuella kapitel. Därutöver behandlas bl.a. internredovisning, standardkostnadsanalys, internprissättning, projektstyrning, ekonomistyrning i nätverk och prestationsmätning.

Boken ger en blandning av

• beslutsfattande och handling
• teori och praktik
• gamla beprövade modeller och nya utvecklingstendenser
• vertikal och horisontell styrning
• matematiska beräkningar och kvalitativa resonemang
• förkalkyler och uppföljning.

Boken innehåller många exempel samt diskussions- och arbetsuppgifter till varje kapitel. Övningsboken innehåller många övningsuppgifter med lösningsförslag.

Sammantaget är ambitionen att boken skall vara en lättläst och lättförståelig introduktion i ekonomistyrning.
Kalkyler som beslutsunderlag har under 30 år sålts i över 100 000 exemplar. Ekonomistyrning – Beslut och handling är en utökning till en mer allomfattande bok i ekonomistyrning. Boken kan ses som en språklära i ekonomi med fokus på förhållningssätt, teorier, principer, begrepp, modeller och praxis. Styrbegreppet ägnas stort intresse.

Traditionell förkalkylering och investeringsbedömning är viktiga moment som kompletteras med modernare inslag som abc-kalkylering. Ett betydande utrymme ges åt begrepp och modeller för styrning av aktiviteter och processer, t.ex. balanserat styrkort, aktivitetsbaserad styrning, lean, just in time, nollfel, målkostnadsanalys, livscykelkostnad, kostnadslåsning, kaizen och business process re-engineering, BPR.

Budgetering diskuteras i två strukturella och två processuella kapitel. Därutöver behandlas bl.a. internredovisning, standardkostnadsanalys, internprissättning, projektstyrning, ekonomistyrning i nätverk och prestationsmätning.

Boken ger en blandning av

• beslutsfattande och handling
• teori och praktik
• gamla beprövade modeller och nya utvecklingstendenser
• vertikal och horisontell styrning
• matematiska beräkningar och kvalitativa resonemang
• förkalkyler och uppföljning.

Boken innehåller många exempel samt diskussions- och arbetsuppgifter till varje kapitel. Övningsboken innehåller många övningsuppgifter med lösningsförslag.

Sammantaget är ambitionen att boken skall vara en lättläst och lättförståelig introduktion i ekonomistyrning.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789144081397
Förlag: Studentlitteratur
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 511 st
3 upplagor
Upplaga 3 (2020)
från 379 kr
Upplaga 2 (2017)
från 159 kr
Upplaga 1 (2013)
från 119 kr
Kalkyler som beslutsunderlag har under 30 år sålts i över 100 000 exemplar. Ekonomistyrning – Beslut och handling är en utökning till en mer allomfattande bok i ekonomistyrning. Boken kan ses som en språklära i ekonomi med fokus på förhållningssätt, teorier, principer, begrepp, modeller och praxis. Styrbegreppet ägnas stort intresse.

Traditionell förkalkylering och investeringsbedömning är viktiga moment som kompletteras med modernare inslag som abc-kalkylering. Ett betydande utrymme ges åt begrepp och modeller för styrning av aktiviteter och processer, t.ex. balanserat styrkort, aktivitetsbaserad styrning, lean, just in time, nollfel, målkostnadsanalys, livscykelkostnad, kostnadslåsning, kaizen och business process re-engineering, BPR.

Budgetering diskuteras i två strukturella och två processuella kapitel. Därutöver behandlas bl.a. internredovisning, standardkostnadsanalys, internprissättning, projektstyrning, ekonomistyrning i nätverk och prestationsmätning.

Boken ger en blandning av

• beslutsfattande och handling
• teori och praktik
• gamla beprövade modeller och nya utvecklingstendenser
• vertikal och horisontell styrning
• matematiska beräkningar och kvalitativa resonemang
• förkalkyler och uppföljning.

Boken innehåller många exempel samt diskussions- och arbetsuppgifter till varje kapitel. Övningsboken innehåller många övningsuppgifter med lösningsförslag.

Sammantaget är ambitionen att boken skall vara en lättläst och lättförståelig introduktion i ekonomistyrning.
Kalkyler som beslutsunderlag har under 30 år sålts i över 100 000 exemplar. Ekonomistyrning – Beslut och handling är en utökning till en mer allomfattande bok i ekonomistyrning. Boken kan ses som en språklära i ekonomi med fokus på förhållningssätt, teorier, principer, begrepp, modeller och praxis. Styrbegreppet ägnas stort intresse.

Traditionell förkalkylering och investeringsbedömning är viktiga moment som kompletteras med modernare inslag som abc-kalkylering. Ett betydande utrymme ges åt begrepp och modeller för styrning av aktiviteter och processer, t.ex. balanserat styrkort, aktivitetsbaserad styrning, lean, just in time, nollfel, målkostnadsanalys, livscykelkostnad, kostnadslåsning, kaizen och business process re-engineering, BPR.

Budgetering diskuteras i två strukturella och två processuella kapitel. Därutöver behandlas bl.a. internredovisning, standardkostnadsanalys, internprissättning, projektstyrning, ekonomistyrning i nätverk och prestationsmätning.

Boken ger en blandning av

• beslutsfattande och handling
• teori och praktik
• gamla beprövade modeller och nya utvecklingstendenser
• vertikal och horisontell styrning
• matematiska beräkningar och kvalitativa resonemang
• förkalkyler och uppföljning.

Boken innehåller många exempel samt diskussions- och arbetsuppgifter till varje kapitel. Övningsboken innehåller många övningsuppgifter med lösningsförslag.

Sammantaget är ambitionen att boken skall vara en lättläst och lättförståelig introduktion i ekonomistyrning.
Begagnad bok
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
119 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar