Elkrafthandboken Elmaskiner; Anders Cronqvist; 2003
2 säljare

Elkrafthandboken Elmaskiner Upplaga 2

av Anders Cronqvist
Den nya, omarbetade utgåvan av Elkrafthandboken behandlar elkraftproduktion, eldistribution, elanvändning, elmätteknik och elmaskiner. Böckerna är avsedda för utbildning på högskolenivå och annan högre teknisk utbildning. Bokserien är också lämplig som referensverk inom olika företag verksamma inom det elkrafttekniska området.

Elkrafthandboken består av följande delar:

Elkraftsystem 1

Elkraftsystem 2

Elmaskiner

Elkraftsystem 1 behandlar bland annat elsäkerhet, standarder, elproduktionsanläggningar, överföring av växelström och likström, distributionsanläggningar, övervakning och automatisering, drift och underhåll. I denna upplaga har bland annat införts ändringar som rör den tekniska utvecklingen och nya standarder.

Elkraftsystem 2 omfattar elkraftanvändning, framtagning av nyanläggning, systembyggnad och dokumentation, driftsäkerhet, elkraftekonomi, elkraftberäkningar, EMC, mätteknik, provning och simulering, kraftsystem i IT-åldern, utvecklingstendenser, formler och data. I denna upplaga har bland annat införts ändringar som rör den tekniska utvecklingen och nya standarder.

Elmaskiner behandlar bland annat transformatorer, maskiner, strömriktare och motordrivsystem. I denna upplaga har bland annat införts ändringar som rör den tekniska utvecklingen och nya standarder.
Den nya, omarbetade utgåvan av Elkrafthandboken behandlar elkraftproduktion, eldistribution, elanvändning, elmätteknik och elmaskiner. Böckerna är avsedda för utbildning på högskolenivå och annan högre teknisk utbildning. Bokserien är också lämplig som referensverk inom olika företag verksamma inom det elkrafttekniska området.

Elkrafthandboken består av följande delar:

Elkraftsystem 1

Elkraftsystem 2

Elmaskiner

Elkraftsystem 1 behandlar bland annat elsäkerhet, standarder, elproduktionsanläggningar, överföring av växelström och likström, distributionsanläggningar, övervakning och automatisering, drift och underhåll. I denna upplaga har bland annat införts ändringar som rör den tekniska utvecklingen och nya standarder.

Elkraftsystem 2 omfattar elkraftanvändning, framtagning av nyanläggning, systembyggnad och dokumentation, driftsäkerhet, elkraftekonomi, elkraftberäkningar, EMC, mätteknik, provning och simulering, kraftsystem i IT-åldern, utvecklingstendenser, formler och data. I denna upplaga har bland annat införts ändringar som rör den tekniska utvecklingen och nya standarder.

Elmaskiner behandlar bland annat transformatorer, maskiner, strömriktare och motordrivsystem. I denna upplaga har bland annat införts ändringar som rör den tekniska utvecklingen och nya standarder.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2003
ISBN: 9789147051564
Förlag: Liber
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 480 st
Den nya, omarbetade utgåvan av Elkrafthandboken behandlar elkraftproduktion, eldistribution, elanvändning, elmätteknik och elmaskiner. Böckerna är avsedda för utbildning på högskolenivå och annan högre teknisk utbildning. Bokserien är också lämplig som referensverk inom olika företag verksamma inom det elkrafttekniska området.

Elkrafthandboken består av följande delar:

Elkraftsystem 1

Elkraftsystem 2

Elmaskiner

Elkraftsystem 1 behandlar bland annat elsäkerhet, standarder, elproduktionsanläggningar, överföring av växelström och likström, distributionsanläggningar, övervakning och automatisering, drift och underhåll. I denna upplaga har bland annat införts ändringar som rör den tekniska utvecklingen och nya standarder.

Elkraftsystem 2 omfattar elkraftanvändning, framtagning av nyanläggning, systembyggnad och dokumentation, driftsäkerhet, elkraftekonomi, elkraftberäkningar, EMC, mätteknik, provning och simulering, kraftsystem i IT-åldern, utvecklingstendenser, formler och data. I denna upplaga har bland annat införts ändringar som rör den tekniska utvecklingen och nya standarder.

Elmaskiner behandlar bland annat transformatorer, maskiner, strömriktare och motordrivsystem. I denna upplaga har bland annat införts ändringar som rör den tekniska utvecklingen och nya standarder.
Den nya, omarbetade utgåvan av Elkrafthandboken behandlar elkraftproduktion, eldistribution, elanvändning, elmätteknik och elmaskiner. Böckerna är avsedda för utbildning på högskolenivå och annan högre teknisk utbildning. Bokserien är också lämplig som referensverk inom olika företag verksamma inom det elkrafttekniska området.

Elkrafthandboken består av följande delar:

Elkraftsystem 1

Elkraftsystem 2

Elmaskiner

Elkraftsystem 1 behandlar bland annat elsäkerhet, standarder, elproduktionsanläggningar, överföring av växelström och likström, distributionsanläggningar, övervakning och automatisering, drift och underhåll. I denna upplaga har bland annat införts ändringar som rör den tekniska utvecklingen och nya standarder.

Elkraftsystem 2 omfattar elkraftanvändning, framtagning av nyanläggning, systembyggnad och dokumentation, driftsäkerhet, elkraftekonomi, elkraftberäkningar, EMC, mätteknik, provning och simulering, kraftsystem i IT-åldern, utvecklingstendenser, formler och data. I denna upplaga har bland annat införts ändringar som rör den tekniska utvecklingen och nya standarder.

Elmaskiner behandlar bland annat transformatorer, maskiner, strömriktare och motordrivsystem. I denna upplaga har bland annat införts ändringar som rör den tekniska utvecklingen och nya standarder.
Begagnad bok
199 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
199 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar