Ellära : kretsteknik och fältteori; Lars Bergström, Lars Nordlund; 2012

Ellära : kretsteknik och fältteori Upplaga 2

av Lars Bergström, Lars Nordlund
Boken Ellära - Kretsteknik ger en pedagogiskt enkel men tämligen fullständig framställning av den grundläggande elektricitetslära som utgör basen för vidare studier inom elektro- och datateknik vid högskola eller för internutbildning vid företag. Försöksupplagans två delar kommer inför höstterminsstarten 2002 att vara ersatt av en reguljär bok. För att underlätta studierna är boken försedd med ett stort antal lösta exempel. Det rika urvalet av övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad ger de studerande goda möjligheter att träna förståelsen av olika begrepp samt att uppöva färdigheten i problemlösning. Boken har är uppdelad i olika avsnitt och kapitel enligt följande: 1 Kirchoffs lagar. Resistorkopplingar Likström 2 Mätning av spänning, ström och resistans. Mätonogrannhet. 3 Tvåpoler 4 Aktiva linjära tvåpoler. 5 Linjär kretsteori. Växelström 6 Grundbegrepp. Instrumentvisningar. 7 Sinusformad ström och spänning. 8 Ideala komponenter i växelströmskretsar. 9 Den komplexa metoden. 10 Elkraftsteknik. Fältteori 11 Grundbegrepp. Instrumentvisningar. 12 Magnetiska fält.
Boken Ellära - Kretsteknik ger en pedagogiskt enkel men tämligen fullständig framställning av den grundläggande elektricitetslära som utgör basen för vidare studier inom elektro- och datateknik vid högskola eller för internutbildning vid företag. Försöksupplagans två delar kommer inför höstterminsstarten 2002 att vara ersatt av en reguljär bok. För att underlätta studierna är boken försedd med ett stort antal lösta exempel. Det rika urvalet av övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad ger de studerande goda möjligheter att träna förståelsen av olika begrepp samt att uppöva färdigheten i problemlösning. Boken har är uppdelad i olika avsnitt och kapitel enligt följande: 1 Kirchoffs lagar. Resistorkopplingar Likström 2 Mätning av spänning, ström och resistans. Mätonogrannhet. 3 Tvåpoler 4 Aktiva linjära tvåpoler. 5 Linjär kretsteori. Växelström 6 Grundbegrepp. Instrumentvisningar. 7 Sinusformad ström och spänning. 8 Ideala komponenter i växelströmskretsar. 9 Den komplexa metoden. 10 Elkraftsteknik. Fältteori 11 Grundbegrepp. Instrumentvisningar. 12 Magnetiska fält.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2012
ISBN: 9789147107001
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 414 st
Boken Ellära - Kretsteknik ger en pedagogiskt enkel men tämligen fullständig framställning av den grundläggande elektricitetslära som utgör basen för vidare studier inom elektro- och datateknik vid högskola eller för internutbildning vid företag. Försöksupplagans två delar kommer inför höstterminsstarten 2002 att vara ersatt av en reguljär bok. För att underlätta studierna är boken försedd med ett stort antal lösta exempel. Det rika urvalet av övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad ger de studerande goda möjligheter att träna förståelsen av olika begrepp samt att uppöva färdigheten i problemlösning. Boken har är uppdelad i olika avsnitt och kapitel enligt följande: 1 Kirchoffs lagar. Resistorkopplingar Likström 2 Mätning av spänning, ström och resistans. Mätonogrannhet. 3 Tvåpoler 4 Aktiva linjära tvåpoler. 5 Linjär kretsteori. Växelström 6 Grundbegrepp. Instrumentvisningar. 7 Sinusformad ström och spänning. 8 Ideala komponenter i växelströmskretsar. 9 Den komplexa metoden. 10 Elkraftsteknik. Fältteori 11 Grundbegrepp. Instrumentvisningar. 12 Magnetiska fält.
Boken Ellära - Kretsteknik ger en pedagogiskt enkel men tämligen fullständig framställning av den grundläggande elektricitetslära som utgör basen för vidare studier inom elektro- och datateknik vid högskola eller för internutbildning vid företag. Försöksupplagans två delar kommer inför höstterminsstarten 2002 att vara ersatt av en reguljär bok. För att underlätta studierna är boken försedd med ett stort antal lösta exempel. Det rika urvalet av övningsuppgifter av varierande svårighetsgrad ger de studerande goda möjligheter att träna förståelsen av olika begrepp samt att uppöva färdigheten i problemlösning. Boken har är uppdelad i olika avsnitt och kapitel enligt följande: 1 Kirchoffs lagar. Resistorkopplingar Likström 2 Mätning av spänning, ström och resistans. Mätonogrannhet. 3 Tvåpoler 4 Aktiva linjära tvåpoler. 5 Linjär kretsteori. Växelström 6 Grundbegrepp. Instrumentvisningar. 7 Sinusformad ström och spänning. 8 Ideala komponenter i växelströmskretsar. 9 Den komplexa metoden. 10 Elkraftsteknik. Fältteori 11 Grundbegrepp. Instrumentvisningar. 12 Magnetiska fält.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)