En svensk historia från vikingatid till nutid; Lars Berggren, Mats Greiff; 2000

En svensk historia från vikingatid till nutid Upplaga 1

av Lars Berggren, Mats Greiff
Den här boken behandlar svensk historia under cirka 1200 år. Den utgår från ett socialhistoriskt perspektiv där kvinnor och män av kött och blod ställs i centrum. Läsaren får kunskap om hur livsförnödenheter producerats och överskottet fördelats, samt om människors arbets- och livsvillkor. De sociala och ekonomiska villkoren lyfts fram, men även den politiska historien belyses.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Den här boken behandlar svensk historia under cirka 1200 år. Den utgår från ett socialhistoriskt perspektiv där kvinnor och män av kött och blod ställs i centrum. Läsaren får kunskap om hur livsförnödenheter producerats och överskottet fördelats, samt om människors arbets- och livsvillkor. De sociala och ekonomiska villkoren lyfts fram, men även den politiska historien belyses.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2000
ISBN: 9789144605319
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 327 st
Den här boken behandlar svensk historia under cirka 1200 år. Den utgår från ett socialhistoriskt perspektiv där kvinnor och män av kött och blod ställs i centrum. Läsaren får kunskap om hur livsförnödenheter producerats och överskottet fördelats, samt om människors arbets- och livsvillkor. De sociala och ekonomiska villkoren lyfts fram, men även den politiska historien belyses.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Den här boken behandlar svensk historia under cirka 1200 år. Den utgår från ett socialhistoriskt perspektiv där kvinnor och män av kött och blod ställs i centrum. Läsaren får kunskap om hur livsförnödenheter producerats och överskottet fördelats, samt om människors arbets- och livsvillkor. De sociala och ekonomiska villkoren lyfts fram, men även den politiska historien belyses.
Läs mer om boken på studentlitteratur.se
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)