Epidemiologi för vård- och hälsovetenskaperna : en fördjupning; Ingemar Andersson; 2013

Epidemiologi för vård- och hälsovetenskaperna : en fördjupning Upplaga 1

av Ingemar Andersson
Epidemiologin har under det senaste halvseklet fått allt större betydelse inom flera områden. Trots ökat behov av epidemiologisk kunskap inom vård- och hälsovetenskaperna är litteraturen på svenska begränsad. Avsikten med boken är att ge fördjupad men ändå lättillgänglig kunskap inom viktiga områden av epidemiologin. Erfarenheter av undervisning av blivande folkhälsopedagoger, sjuksköterskor och forskarstuderande har bidragit till innehållet.

Framställningen bygger på grunderna i Epidemiologi för hälsovetare men boken kan läsas fristående med stöd av inledande faktarutor. Beskrivande och analytisk epidemiologi fördjupas i flera kapitel medan infektionsepidemiologi och klinisk epidemiologi diskuteras i egna avsnitt. Statistiska metoder inom epidemiologin och praktiska råd om publicering redovisas också. De matematiska resonemangen är sparsamma och används bara där de uppfattas viktiga för förståelsen. Framställningen görs begriplig med konkreta exempel och faktarutor. Ytterligare material i form av externa länkar finns tillgängligt under fliken Extramaterial.

Epidemiologi för vård- och hälsovetenskaperna är avsedd som en fördjupning i epidemiologi för dem som tillägnat sig grunderna. Den vänder sig främst till universitets- och högskolestuderande inom vård- och hälsoområdet, d.v.s. till blivande folkhälsovetare, sjuksköterskor, läkare, apotekare, sjukgymnaster, socialarbetare och arbetsterapeuter. Den är också användbar för yrkesverksamma inom samma områden samt i forskningsmetodiska utbildningar.
Epidemiologin har under det senaste halvseklet fått allt större betydelse inom flera områden. Trots ökat behov av epidemiologisk kunskap inom vård- och hälsovetenskaperna är litteraturen på svenska begränsad. Avsikten med boken är att ge fördjupad men ändå lättillgänglig kunskap inom viktiga områden av epidemiologin. Erfarenheter av undervisning av blivande folkhälsopedagoger, sjuksköterskor och forskarstuderande har bidragit till innehållet.

Framställningen bygger på grunderna i Epidemiologi för hälsovetare men boken kan läsas fristående med stöd av inledande faktarutor. Beskrivande och analytisk epidemiologi fördjupas i flera kapitel medan infektionsepidemiologi och klinisk epidemiologi diskuteras i egna avsnitt. Statistiska metoder inom epidemiologin och praktiska råd om publicering redovisas också. De matematiska resonemangen är sparsamma och används bara där de uppfattas viktiga för förståelsen. Framställningen görs begriplig med konkreta exempel och faktarutor. Ytterligare material i form av externa länkar finns tillgängligt under fliken Extramaterial.

Epidemiologi för vård- och hälsovetenskaperna är avsedd som en fördjupning i epidemiologi för dem som tillägnat sig grunderna. Den vänder sig främst till universitets- och högskolestuderande inom vård- och hälsoområdet, d.v.s. till blivande folkhälsovetare, sjuksköterskor, läkare, apotekare, sjukgymnaster, socialarbetare och arbetsterapeuter. Den är också användbar för yrkesverksamma inom samma områden samt i forskningsmetodiska utbildningar.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2013
ISBN: 9789144054971
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 199 st
Epidemiologin har under det senaste halvseklet fått allt större betydelse inom flera områden. Trots ökat behov av epidemiologisk kunskap inom vård- och hälsovetenskaperna är litteraturen på svenska begränsad. Avsikten med boken är att ge fördjupad men ändå lättillgänglig kunskap inom viktiga områden av epidemiologin. Erfarenheter av undervisning av blivande folkhälsopedagoger, sjuksköterskor och forskarstuderande har bidragit till innehållet.

Framställningen bygger på grunderna i Epidemiologi för hälsovetare men boken kan läsas fristående med stöd av inledande faktarutor. Beskrivande och analytisk epidemiologi fördjupas i flera kapitel medan infektionsepidemiologi och klinisk epidemiologi diskuteras i egna avsnitt. Statistiska metoder inom epidemiologin och praktiska råd om publicering redovisas också. De matematiska resonemangen är sparsamma och används bara där de uppfattas viktiga för förståelsen. Framställningen görs begriplig med konkreta exempel och faktarutor. Ytterligare material i form av externa länkar finns tillgängligt under fliken Extramaterial.

Epidemiologi för vård- och hälsovetenskaperna är avsedd som en fördjupning i epidemiologi för dem som tillägnat sig grunderna. Den vänder sig främst till universitets- och högskolestuderande inom vård- och hälsoområdet, d.v.s. till blivande folkhälsovetare, sjuksköterskor, läkare, apotekare, sjukgymnaster, socialarbetare och arbetsterapeuter. Den är också användbar för yrkesverksamma inom samma områden samt i forskningsmetodiska utbildningar.
Epidemiologin har under det senaste halvseklet fått allt större betydelse inom flera områden. Trots ökat behov av epidemiologisk kunskap inom vård- och hälsovetenskaperna är litteraturen på svenska begränsad. Avsikten med boken är att ge fördjupad men ändå lättillgänglig kunskap inom viktiga områden av epidemiologin. Erfarenheter av undervisning av blivande folkhälsopedagoger, sjuksköterskor och forskarstuderande har bidragit till innehållet.

Framställningen bygger på grunderna i Epidemiologi för hälsovetare men boken kan läsas fristående med stöd av inledande faktarutor. Beskrivande och analytisk epidemiologi fördjupas i flera kapitel medan infektionsepidemiologi och klinisk epidemiologi diskuteras i egna avsnitt. Statistiska metoder inom epidemiologin och praktiska råd om publicering redovisas också. De matematiska resonemangen är sparsamma och används bara där de uppfattas viktiga för förståelsen. Framställningen görs begriplig med konkreta exempel och faktarutor. Ytterligare material i form av externa länkar finns tillgängligt under fliken Extramaterial.

Epidemiologi för vård- och hälsovetenskaperna är avsedd som en fördjupning i epidemiologi för dem som tillägnat sig grunderna. Den vänder sig främst till universitets- och högskolestuderande inom vård- och hälsoområdet, d.v.s. till blivande folkhälsovetare, sjuksköterskor, läkare, apotekare, sjukgymnaster, socialarbetare och arbetsterapeuter. Den är också användbar för yrkesverksamma inom samma områden samt i forskningsmetodiska utbildningar.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)