ERS AV 88621-30-6 Teckenlexikon 1700 tecken för TSS och teckenspråk; Mikael Lindström, Bengt Mattsson; 2008

ERS AV 88621-30-6 Teckenlexikon 1700 tecken för TSS och teckenspråk

av Mikael Lindström, Bengt Mattsson
Ett lättillgängligt lexikon för vuxendöva gravt hörselskadade och deras anhöriga. Boken innehåller mer än 3000 svenska ord och med tydliga bilder. Den är en efterlängtad hjälp för alla som behöver använda tecken i sin kommunikation.
Ett lättillgängligt lexikon för vuxendöva gravt hörselskadade och deras anhöriga. Boken innehåller mer än 3000 svenska ord och med tydliga bilder. Den är en efterlängtad hjälp för alla som behöver använda tecken i sin kommunikation.
Utgiven: 2008
ISBN: 9789185513352
Förlag: Lära Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 159 st
Ett lättillgängligt lexikon för vuxendöva gravt hörselskadade och deras anhöriga. Boken innehåller mer än 3000 svenska ord och med tydliga bilder. Den är en efterlängtad hjälp för alla som behöver använda tecken i sin kommunikation.
Ett lättillgängligt lexikon för vuxendöva gravt hörselskadade och deras anhöriga. Boken innehåller mer än 3000 svenska ord och med tydliga bilder. Den är en efterlängtad hjälp för alla som behöver använda tecken i sin kommunikation.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)