EU:s drivkrafter : en introduktion till teorier om europeisk integration; Jacob Westberg; 2008
5+ säljare

EU:s drivkrafter : en introduktion till teorier om europeisk integration Upplaga 2

av Jacob Westberg
Varför skall vi ha den form av institutionaliserat samarbete som EU innebär? Hur skapar man ökat engagemang för EU-frågorna bland unionens medborgare? Vad utgör slutmålet för integrationsprocessen? De tidiga integrationsförespråkarna ville skapa en gemensam institutionell miljö där ledare för stater och organisationer skulle mötas och utveckla gemensamma europeiska intressen. Idag konkurrerar dessa ursprungliga målsättningar med nya problem och utmaningar. För att förstå de vägval som dagens EU står inför behövs kunskap om integrationsprocessens grundmotiv och dynamik. Boken lyfter fram de problemlösande aspekterna av integrationen och presenterar de viktigaste konkurrerande vetenskapliga teorierna om EU:s motiveringsgrunder och drivkrafter mot bakgrund av den historiska utvecklingen. I denna andra upplaga har kapitel 2 och 3 kompletterats med en sammanfattande analys av den tidiga teoriutvecklingen samt instuderingsfrågor och vidareläsningstips för att underlätta bokens användning i undervisningssyfte. I ett nyskrivet slutkapitel analyseras fördragsfrågans utveckling under 2007 med utgångspunkt i frågan om hur de reformer som Lissabonfördraget introducerar påverkar EU:s politiska legitimitet. Jacob Westberg är universitetslektor i statsvetenskap och verksam vid Stockholms universitet. Andra upplagan. Första upplagan hade titeln Integration som problemlösning.
Varför skall vi ha den form av institutionaliserat samarbete som EU innebär? Hur skapar man ökat engagemang för EU-frågorna bland unionens medborgare? Vad utgör slutmålet för integrationsprocessen? De tidiga integrationsförespråkarna ville skapa en gemensam institutionell miljö där ledare för stater och organisationer skulle mötas och utveckla gemensamma europeiska intressen. Idag konkurrerar dessa ursprungliga målsättningar med nya problem och utmaningar. För att förstå de vägval som dagens EU står inför behövs kunskap om integrationsprocessens grundmotiv och dynamik. Boken lyfter fram de problemlösande aspekterna av integrationen och presenterar de viktigaste konkurrerande vetenskapliga teorierna om EU:s motiveringsgrunder och drivkrafter mot bakgrund av den historiska utvecklingen. I denna andra upplaga har kapitel 2 och 3 kompletterats med en sammanfattande analys av den tidiga teoriutvecklingen samt instuderingsfrågor och vidareläsningstips för att underlätta bokens användning i undervisningssyfte. I ett nyskrivet slutkapitel analyseras fördragsfrågans utveckling under 2007 med utgångspunkt i frågan om hur de reformer som Lissabonfördraget introducerar påverkar EU:s politiska legitimitet. Jacob Westberg är universitetslektor i statsvetenskap och verksam vid Stockholms universitet. Andra upplagan. Första upplagan hade titeln Integration som problemlösning.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789185695393
Förlag: SNS Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 220 st
Varför skall vi ha den form av institutionaliserat samarbete som EU innebär? Hur skapar man ökat engagemang för EU-frågorna bland unionens medborgare? Vad utgör slutmålet för integrationsprocessen? De tidiga integrationsförespråkarna ville skapa en gemensam institutionell miljö där ledare för stater och organisationer skulle mötas och utveckla gemensamma europeiska intressen. Idag konkurrerar dessa ursprungliga målsättningar med nya problem och utmaningar. För att förstå de vägval som dagens EU står inför behövs kunskap om integrationsprocessens grundmotiv och dynamik. Boken lyfter fram de problemlösande aspekterna av integrationen och presenterar de viktigaste konkurrerande vetenskapliga teorierna om EU:s motiveringsgrunder och drivkrafter mot bakgrund av den historiska utvecklingen. I denna andra upplaga har kapitel 2 och 3 kompletterats med en sammanfattande analys av den tidiga teoriutvecklingen samt instuderingsfrågor och vidareläsningstips för att underlätta bokens användning i undervisningssyfte. I ett nyskrivet slutkapitel analyseras fördragsfrågans utveckling under 2007 med utgångspunkt i frågan om hur de reformer som Lissabonfördraget introducerar påverkar EU:s politiska legitimitet. Jacob Westberg är universitetslektor i statsvetenskap och verksam vid Stockholms universitet. Andra upplagan. Första upplagan hade titeln Integration som problemlösning.
Varför skall vi ha den form av institutionaliserat samarbete som EU innebär? Hur skapar man ökat engagemang för EU-frågorna bland unionens medborgare? Vad utgör slutmålet för integrationsprocessen? De tidiga integrationsförespråkarna ville skapa en gemensam institutionell miljö där ledare för stater och organisationer skulle mötas och utveckla gemensamma europeiska intressen. Idag konkurrerar dessa ursprungliga målsättningar med nya problem och utmaningar. För att förstå de vägval som dagens EU står inför behövs kunskap om integrationsprocessens grundmotiv och dynamik. Boken lyfter fram de problemlösande aspekterna av integrationen och presenterar de viktigaste konkurrerande vetenskapliga teorierna om EU:s motiveringsgrunder och drivkrafter mot bakgrund av den historiska utvecklingen. I denna andra upplaga har kapitel 2 och 3 kompletterats med en sammanfattande analys av den tidiga teoriutvecklingen samt instuderingsfrågor och vidareläsningstips för att underlätta bokens användning i undervisningssyfte. I ett nyskrivet slutkapitel analyseras fördragsfrågans utveckling under 2007 med utgångspunkt i frågan om hur de reformer som Lissabonfördraget introducerar påverkar EU:s politiska legitimitet. Jacob Westberg är universitetslektor i statsvetenskap och verksam vid Stockholms universitet. Andra upplagan. Första upplagan hade titeln Integration som problemlösning.
Begagnad bok
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
109 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar