Experimentell metodik för beteendevetare; Anders Kjellberg, Patrik Sörqvist; 2011
3 säljare

Experimentell metodik för beteendevetare Upplaga 1

av Anders Kjellberg, Patrik Sörqvist
Att använda en experimentell metod är det enda säkra sättet att studera orsakssamband, och därmed det enda säkra sättet att uttala sig om varför något sker. Alla vetenskapliga undersökningar är emellertid förenade med problem som gör tolkningen av resultaten svår, så även experiment. Det är dessa problem som är bokens fokus. Problemen är inte på något vis unika för den experimentella metodiken, de är lika aktuella i alla vetenskapliga undersökningar. Men experimentet erbjuder unika möjligheter att lösa dessa problem. Det är därför viktigt att även de som själva aldrig kommer att göra ett experiment, men som genomför andra typer av undersökningar, skaffar sig en god kännedom om experimentell metod. Man måste veta vilka avsteg man gör från den experimentella metodiken för att förstå svagheterna i andra metoder och i slutsatserna man drar från dessa studier. Det är också i allmänbildande syfte viktigt att ha god kännedom om experimentell metod för att kunna identifiera svagheter i forskning som presenteras i dagstidningar och andra medier. Boken behandlar även allmänna aspekter av forskningsprocessen, t.ex. etiska frågor och rapportskrivning.
Att använda en experimentell metod är det enda säkra sättet att studera orsakssamband, och därmed det enda säkra sättet att uttala sig om varför något sker. Alla vetenskapliga undersökningar är emellertid förenade med problem som gör tolkningen av resultaten svår, så även experiment. Det är dessa problem som är bokens fokus. Problemen är inte på något vis unika för den experimentella metodiken, de är lika aktuella i alla vetenskapliga undersökningar. Men experimentet erbjuder unika möjligheter att lösa dessa problem. Det är därför viktigt att även de som själva aldrig kommer att göra ett experiment, men som genomför andra typer av undersökningar, skaffar sig en god kännedom om experimentell metod. Man måste veta vilka avsteg man gör från den experimentella metodiken för att förstå svagheterna i andra metoder och i slutsatserna man drar från dessa studier. Det är också i allmänbildande syfte viktigt att ha god kännedom om experimentell metod för att kunna identifiera svagheter i forskning som presenteras i dagstidningar och andra medier. Boken behandlar även allmänna aspekter av forskningsprocessen, t.ex. etiska frågor och rapportskrivning.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789144069036
Förlag: Studentlitteratur
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 324 st
Att använda en experimentell metod är det enda säkra sättet att studera orsakssamband, och därmed det enda säkra sättet att uttala sig om varför något sker. Alla vetenskapliga undersökningar är emellertid förenade med problem som gör tolkningen av resultaten svår, så även experiment. Det är dessa problem som är bokens fokus. Problemen är inte på något vis unika för den experimentella metodiken, de är lika aktuella i alla vetenskapliga undersökningar. Men experimentet erbjuder unika möjligheter att lösa dessa problem. Det är därför viktigt att även de som själva aldrig kommer att göra ett experiment, men som genomför andra typer av undersökningar, skaffar sig en god kännedom om experimentell metod. Man måste veta vilka avsteg man gör från den experimentella metodiken för att förstå svagheterna i andra metoder och i slutsatserna man drar från dessa studier. Det är också i allmänbildande syfte viktigt att ha god kännedom om experimentell metod för att kunna identifiera svagheter i forskning som presenteras i dagstidningar och andra medier. Boken behandlar även allmänna aspekter av forskningsprocessen, t.ex. etiska frågor och rapportskrivning.
Att använda en experimentell metod är det enda säkra sättet att studera orsakssamband, och därmed det enda säkra sättet att uttala sig om varför något sker. Alla vetenskapliga undersökningar är emellertid förenade med problem som gör tolkningen av resultaten svår, så även experiment. Det är dessa problem som är bokens fokus. Problemen är inte på något vis unika för den experimentella metodiken, de är lika aktuella i alla vetenskapliga undersökningar. Men experimentet erbjuder unika möjligheter att lösa dessa problem. Det är därför viktigt att även de som själva aldrig kommer att göra ett experiment, men som genomför andra typer av undersökningar, skaffar sig en god kännedom om experimentell metod. Man måste veta vilka avsteg man gör från den experimentella metodiken för att förstå svagheterna i andra metoder och i slutsatserna man drar från dessa studier. Det är också i allmänbildande syfte viktigt att ha god kännedom om experimentell metod för att kunna identifiera svagheter i forskning som presenteras i dagstidningar och andra medier. Boken behandlar även allmänna aspekter av forskningsprocessen, t.ex. etiska frågor och rapportskrivning.
Begagnad bok
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
129 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar