Exposé 1; Mats Andersson, Michaela Arlt, Fuat Deniz, Kjell Engelbrekt, Hanns von Hofer, Ci Holmgren, Fredrika Lagergren Wahlin, Börge Ring, Annika Svensson, Henrik Tham; 2011
spara 48%
5+ säljare

Exposé 1 Upplaga 4

av Mats Andersson, Michaela Arlt, Fuat Deniz, Kjell Engelbrekt, Hanns von Hofer
m.fl.
Går på djupet - även med uppgifterna!
Texterna i Exposé betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder. Författarna är experter på sina respektive områden och vågar gå på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Uppgifterna är analyserande och kännetecknas av progression, reflektion och ställningstagande.

Läs mer
Utmärkande drag
- Utgår från individen
- Analyserande uppgifter
- Betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder

Experter vågar ta ut svängarna
Journalister har skrivit om media, kriminologer om lag och rätt, statsvetare om statsskick, nationalekonomer om ekonomi och sociologer om människan och samhället. Genom att författarna är experter på sina respektive områden både kan och vågar de gå mer på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Texterna utgår från individen för att sluta i det globala.

Analyserande uppgifter
För att eleverna verkligen ska kunna tilllämpa sina kunskaper innehåller Exposé en stor mängd analyserande uppgifter. Genom att det finns en stegvis avgränsande progression i texten samtidigt som eleverna får göra ett ställningstagande till olika alternativ blir det möjligt med en djupare analys och reflektion. Eleverna lämnas inte vind för våg. Samtidigt är uppgifterna begränsade till sin utformning så att de är tidsmässigt genomförbara.

Exposé 1
Exposé 1 behandlar innehållet i samhällskunskapskursen 1 och inleds med ett kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik. Tonvikten ligger på svenska förhållanden.

Fyra utgångspunkter
Alla ämnesområden behandlas utifrån:
- Demokratifrågor: Vad är demokrati? Vilka är demokratins förutsättningar? Hur kan demokratin fördjupas?
- Etik och värdegrunder: Behandlas både i text och i uppgifter.
- Faktakunskaper och analys: Grunderna ges men även olika synsätt, orsaker, konsekvenser och åtgärder.
- Dåtid, nutid, framtid: Tidsperspektivet ger förståelse för de förändringar som skett och sker.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen köps som nedladdningsbar fil. Förutom kommentarsmaterial finns ett stort antal uppgifter och övningar av olika slag. Övningarna tränar elevernas olika förmågor såsom faktakunskap, förståelse och ställningstagande och är uppdelade under följande rubriker:
Fakta och förståelse: Syftar till att underlätta inläsning och ge grundläggande förståelse.
Diskussion och värdering: Syftar till att ge eleverna möjlighet att lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och ta ställning.
Analys- och jämförelseuppgifter: Syftar till att utifrån fakta analysera och dra slutsatser kring ett ämne.
Undersök och fördjupa: Syftar till att ge eleverna möjlighet att träna relevanta förmågor och metoder.

Om författarna
"Det är viktigt att lära sig att tänka kritiskt. Fria medier är en förutsättning för det demokratiska samhället men bara för att de är fria innebär det inte att de levererar sanningen. Med hjälp av exempel och resonerande text visar vi på de svårigheter som finns i dagens mediasamhälle."
Michaela Arlt, författare och journalist på Sveriges Radio

Texterna i Exposé 1
Michaela Arlt, journalist, Sveriges Radio
Fuat Deniz, sociolog, Örebro universitet
Kjell Engelbrekt, universitetslektor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Hanns von Hofer, professor i kriminologi, Stockholms universitet
Ci Holmgren, journalist, Sveriges Radio
Fredrika Lagergren, fil.dr i statsvetenskap, avdelningsdirektör vid Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen, Göteborgs universitet
Annika Svensson, nationalekonom, Riksbanken
Henrik Tham, professor i kriminologi, Stockholms universitet
Uppgifterna i i Exposé 1
Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
Börge Ring, lärare vid Södra Latin gymnasium, Stockholm

Lärarhandledningen
Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
Johan Linder, lärare vid Kärrtorps gymnasium, Stockholm
Går på djupet - även med uppgifterna!
Texterna i Exposé betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder. Författarna är experter på sina respektive områden och vågar gå på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Uppgifterna är analyserande och kännetecknas av progression, reflektion och ställningstagande.

Läs mer
Utmärkande drag
- Utgår från individen
- Analyserande uppgifter
- Betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder

Experter vågar ta ut svängarna
Journalister har skrivit om media, kriminologer om lag och rätt, statsvetare om statsskick, nationalekonomer om ekonomi och sociologer om människan och samhället. Genom att författarna är experter på sina respektive områden både kan och vågar de gå mer på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Texterna utgår från individen för att sluta i det globala.

Analyserande uppgifter
För att eleverna verkligen ska kunna tilllämpa sina kunskaper innehåller Exposé en stor mängd analyserande uppgifter. Genom att det finns en stegvis avgränsande progression i texten samtidigt som eleverna får göra ett ställningstagande till olika alternativ blir det möjligt med en djupare analys och reflektion. Eleverna lämnas inte vind för våg. Samtidigt är uppgifterna begränsade till sin utformning så att de är tidsmässigt genomförbara.

Exposé 1
Exposé 1 behandlar innehållet i samhällskunskapskursen 1 och inleds med ett kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik. Tonvikten ligger på svenska förhållanden.

Fyra utgångspunkter
Alla ämnesområden behandlas utifrån:
- Demokratifrågor: Vad är demokrati? Vilka är demokratins förutsättningar? Hur kan demokratin fördjupas?
- Etik och värdegrunder: Behandlas både i text och i uppgifter.
- Faktakunskaper och analys: Grunderna ges men även olika synsätt, orsaker, konsekvenser och åtgärder.
- Dåtid, nutid, framtid: Tidsperspektivet ger förståelse för de förändringar som skett och sker.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen köps som nedladdningsbar fil. Förutom kommentarsmaterial finns ett stort antal uppgifter och övningar av olika slag. Övningarna tränar elevernas olika förmågor såsom faktakunskap, förståelse och ställningstagande och är uppdelade under följande rubriker:
Fakta och förståelse: Syftar till att underlätta inläsning och ge grundläggande förståelse.
Diskussion och värdering: Syftar till att ge eleverna möjlighet att lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och ta ställning.
Analys- och jämförelseuppgifter: Syftar till att utifrån fakta analysera och dra slutsatser kring ett ämne.
Undersök och fördjupa: Syftar till att ge eleverna möjlighet att träna relevanta förmågor och metoder.

Om författarna
"Det är viktigt att lära sig att tänka kritiskt. Fria medier är en förutsättning för det demokratiska samhället men bara för att de är fria innebär det inte att de levererar sanningen. Med hjälp av exempel och resonerande text visar vi på de svårigheter som finns i dagens mediasamhälle."
Michaela Arlt, författare och journalist på Sveriges Radio

Texterna i Exposé 1
Michaela Arlt, journalist, Sveriges Radio
Fuat Deniz, sociolog, Örebro universitet
Kjell Engelbrekt, universitetslektor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Hanns von Hofer, professor i kriminologi, Stockholms universitet
Ci Holmgren, journalist, Sveriges Radio
Fredrika Lagergren, fil.dr i statsvetenskap, avdelningsdirektör vid Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen, Göteborgs universitet
Annika Svensson, nationalekonom, Riksbanken
Henrik Tham, professor i kriminologi, Stockholms universitet
Uppgifterna i i Exposé 1
Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
Börge Ring, lärare vid Södra Latin gymnasium, Stockholm

Lärarhandledningen
Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
Johan Linder, lärare vid Kärrtorps gymnasium, Stockholm
Upplaga: 4e upplagan
Utgiven: 2011
ISBN: 9789147103577
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 384 st
Går på djupet - även med uppgifterna!
Texterna i Exposé betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder. Författarna är experter på sina respektive områden och vågar gå på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Uppgifterna är analyserande och kännetecknas av progression, reflektion och ställningstagande.

Läs mer
Utmärkande drag
- Utgår från individen
- Analyserande uppgifter
- Betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder

Experter vågar ta ut svängarna
Journalister har skrivit om media, kriminologer om lag och rätt, statsvetare om statsskick, nationalekonomer om ekonomi och sociologer om människan och samhället. Genom att författarna är experter på sina respektive områden både kan och vågar de gå mer på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Texterna utgår från individen för att sluta i det globala.

Analyserande uppgifter
För att eleverna verkligen ska kunna tilllämpa sina kunskaper innehåller Exposé en stor mängd analyserande uppgifter. Genom att det finns en stegvis avgränsande progression i texten samtidigt som eleverna får göra ett ställningstagande till olika alternativ blir det möjligt med en djupare analys och reflektion. Eleverna lämnas inte vind för våg. Samtidigt är uppgifterna begränsade till sin utformning så att de är tidsmässigt genomförbara.

Exposé 1
Exposé 1 behandlar innehållet i samhällskunskapskursen 1 och inleds med ett kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik. Tonvikten ligger på svenska förhållanden.

Fyra utgångspunkter
Alla ämnesområden behandlas utifrån:
- Demokratifrågor: Vad är demokrati? Vilka är demokratins förutsättningar? Hur kan demokratin fördjupas?
- Etik och värdegrunder: Behandlas både i text och i uppgifter.
- Faktakunskaper och analys: Grunderna ges men även olika synsätt, orsaker, konsekvenser och åtgärder.
- Dåtid, nutid, framtid: Tidsperspektivet ger förståelse för de förändringar som skett och sker.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen köps som nedladdningsbar fil. Förutom kommentarsmaterial finns ett stort antal uppgifter och övningar av olika slag. Övningarna tränar elevernas olika förmågor såsom faktakunskap, förståelse och ställningstagande och är uppdelade under följande rubriker:
Fakta och förståelse: Syftar till att underlätta inläsning och ge grundläggande förståelse.
Diskussion och värdering: Syftar till att ge eleverna möjlighet att lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och ta ställning.
Analys- och jämförelseuppgifter: Syftar till att utifrån fakta analysera och dra slutsatser kring ett ämne.
Undersök och fördjupa: Syftar till att ge eleverna möjlighet att träna relevanta förmågor och metoder.

Om författarna
"Det är viktigt att lära sig att tänka kritiskt. Fria medier är en förutsättning för det demokratiska samhället men bara för att de är fria innebär det inte att de levererar sanningen. Med hjälp av exempel och resonerande text visar vi på de svårigheter som finns i dagens mediasamhälle."
Michaela Arlt, författare och journalist på Sveriges Radio

Texterna i Exposé 1
Michaela Arlt, journalist, Sveriges Radio
Fuat Deniz, sociolog, Örebro universitet
Kjell Engelbrekt, universitetslektor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Hanns von Hofer, professor i kriminologi, Stockholms universitet
Ci Holmgren, journalist, Sveriges Radio
Fredrika Lagergren, fil.dr i statsvetenskap, avdelningsdirektör vid Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen, Göteborgs universitet
Annika Svensson, nationalekonom, Riksbanken
Henrik Tham, professor i kriminologi, Stockholms universitet
Uppgifterna i i Exposé 1
Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
Börge Ring, lärare vid Södra Latin gymnasium, Stockholm

Lärarhandledningen
Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
Johan Linder, lärare vid Kärrtorps gymnasium, Stockholm
Går på djupet - även med uppgifterna!
Texterna i Exposé betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder. Författarna är experter på sina respektive områden och vågar gå på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Uppgifterna är analyserande och kännetecknas av progression, reflektion och ställningstagande.

Läs mer
Utmärkande drag
- Utgår från individen
- Analyserande uppgifter
- Betonar demokratifrågor, etik och värdegrunder

Experter vågar ta ut svängarna
Journalister har skrivit om media, kriminologer om lag och rätt, statsvetare om statsskick, nationalekonomer om ekonomi och sociologer om människan och samhället. Genom att författarna är experter på sina respektive områden både kan och vågar de gå mer på djupet och ta upp nya infallsvinklar. Texterna utgår från individen för att sluta i det globala.

Analyserande uppgifter
För att eleverna verkligen ska kunna tilllämpa sina kunskaper innehåller Exposé en stor mängd analyserande uppgifter. Genom att det finns en stegvis avgränsande progression i texten samtidigt som eleverna får göra ett ställningstagande till olika alternativ blir det möjligt med en djupare analys och reflektion. Eleverna lämnas inte vind för våg. Samtidigt är uppgifterna begränsade till sin utformning så att de är tidsmässigt genomförbara.

Exposé 1
Exposé 1 behandlar innehållet i samhällskunskapskursen 1 och inleds med ett kapitel som behandlar samhällsvetenskaplig metod. Efter en introduktion om samhällsvetenskaplig forskning följer samhällsvetenskapliga begrepp, förklaringsmodeller, datainsamlingsmetoder, analysmetoder, argumentationsanalys och källkritik. Tonvikten ligger på svenska förhållanden.

Fyra utgångspunkter
Alla ämnesområden behandlas utifrån:
- Demokratifrågor: Vad är demokrati? Vilka är demokratins förutsättningar? Hur kan demokratin fördjupas?
- Etik och värdegrunder: Behandlas både i text och i uppgifter.
- Faktakunskaper och analys: Grunderna ges men även olika synsätt, orsaker, konsekvenser och åtgärder.
- Dåtid, nutid, framtid: Tidsperspektivet ger förståelse för de förändringar som skett och sker.

Lärarhandledning
Lärarhandledningen köps som nedladdningsbar fil. Förutom kommentarsmaterial finns ett stort antal uppgifter och övningar av olika slag. Övningarna tränar elevernas olika förmågor såsom faktakunskap, förståelse och ställningstagande och är uppdelade under följande rubriker:
Fakta och förståelse: Syftar till att underlätta inläsning och ge grundläggande förståelse.
Diskussion och värdering: Syftar till att ge eleverna möjlighet att lyssna på andra, uttrycka sina åsikter och ta ställning.
Analys- och jämförelseuppgifter: Syftar till att utifrån fakta analysera och dra slutsatser kring ett ämne.
Undersök och fördjupa: Syftar till att ge eleverna möjlighet att träna relevanta förmågor och metoder.

Om författarna
"Det är viktigt att lära sig att tänka kritiskt. Fria medier är en förutsättning för det demokratiska samhället men bara för att de är fria innebär det inte att de levererar sanningen. Med hjälp av exempel och resonerande text visar vi på de svårigheter som finns i dagens mediasamhälle."
Michaela Arlt, författare och journalist på Sveriges Radio

Texterna i Exposé 1
Michaela Arlt, journalist, Sveriges Radio
Fuat Deniz, sociolog, Örebro universitet
Kjell Engelbrekt, universitetslektor i statsvetenskap, Stockholms universitet
Hanns von Hofer, professor i kriminologi, Stockholms universitet
Ci Holmgren, journalist, Sveriges Radio
Fredrika Lagergren, fil.dr i statsvetenskap, avdelningsdirektör vid Utbildnings- och forskningsnämnden för lärarutbildningen, Göteborgs universitet
Annika Svensson, nationalekonom, Riksbanken
Henrik Tham, professor i kriminologi, Stockholms universitet
Uppgifterna i i Exposé 1
Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
Börge Ring, lärare vid Södra Latin gymnasium, Stockholm

Lärarhandledningen
Mats Andersson, lärare vid Brännkyrka gymnasium samt utbildningspedagog vid Samhällvetenskaps- och ekonomicenter i Stockholms stad
Johan Linder, lärare vid Kärrtorps gymnasium, Stockholm
Begagnad bok
299 kr572 krSpara 273 kr (48%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
299 kr572 krSpara 273 kr (48%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 dagar