Familjerätt I; Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt, Mats Sjösten, Örjan Teleman, Staffan Vängby, Anita Wickström; 2001

Familjerätt I Upplaga 1

av Theddo Rother-Schirren, Johan Schüldt, Mats Sjösten, Örjan Teleman, Staffan Vängby
m.fl.
Innehåller lagstiftning med lydelse per den 1 januari 2001. I denna första upplaga kommenteras äktenskapsbalken och föräldrabalkens avsnitt om faderskap, adoption, vårdnad och umgänge, underhåll samt de gemensamma bestämmelserna om rättegång och verkställighet.
Innehåller lagstiftning med lydelse per den 1 januari 2001. I denna första upplaga kommenteras äktenskapsbalken och föräldrabalkens avsnitt om faderskap, adoption, vårdnad och umgänge, underhåll samt de gemensamma bestämmelserna om rättegång och verkställighet.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789139002215
Förlag: Norstedts Juridik AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 464 st
Innehåller lagstiftning med lydelse per den 1 januari 2001. I denna första upplaga kommenteras äktenskapsbalken och föräldrabalkens avsnitt om faderskap, adoption, vårdnad och umgänge, underhåll samt de gemensamma bestämmelserna om rättegång och verkställighet.
Innehåller lagstiftning med lydelse per den 1 januari 2001. I denna första upplaga kommenteras äktenskapsbalken och föräldrabalkens avsnitt om faderskap, adoption, vårdnad och umgänge, underhåll samt de gemensamma bestämmelserna om rättegång och verkställighet.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)