Fastighetsförmedling : övningsbok; Ola Jingryd, Anders Kjellström; 2017
5+ säljare

Fastighetsförmedling : övningsbok Upplaga 2

av Ola Jingryd, Anders Kjellström
Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant 
att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Författarna 
har sedan många år skapat och utvecklat ett övningsmaterial i 
mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter. Denna övningsbok, 
som är avsedd att utgöra ett komplement till, och användas 
tillsammans med, läroboken Fastighetsförmedling av Ola 
Jingryd och Lotta Segergren, är en vidareutveckling av det 
övnings­materialet.

Boken består av två delar. Den första delen innehåller ett antal 
principiellt viktiga rättsfall från de allmänna domstolarna och 
förvaltningsdomstolarna. Rättsfallen tjänar två syften: dels för 
inläsning av viktig rättspraxis, dels som underlag för rättsfalls
seminarier. Den andra delen består av ett antal övningsuppgifter 
med svar. Uppgifterna är indelade i två kategorier: introduktion 
och fördjupning. Introduktionsuppgifterna handlar om den rena 
mäklarrätten, det vill säga de regler som direkt styr fastighets
mäklarens yrkesutövning, främst fastighetsmäklarlagen (2011:666), medan fördjupningsuppgifterna integrerar mäklar­rätten med 
andra rättsområden som aktualiseras i förmedlingsarbetet 
såsom fastighetsrätt och familjerätt.
Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant 
att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Författarna 
har sedan många år skapat och utvecklat ett övningsmaterial i 
mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter. Denna övningsbok, 
som är avsedd att utgöra ett komplement till, och användas 
tillsammans med, läroboken Fastighetsförmedling av Ola 
Jingryd och Lotta Segergren, är en vidareutveckling av det 
övnings­materialet.

Boken består av två delar. Den första delen innehåller ett antal 
principiellt viktiga rättsfall från de allmänna domstolarna och 
förvaltningsdomstolarna. Rättsfallen tjänar två syften: dels för 
inläsning av viktig rättspraxis, dels som underlag för rättsfalls
seminarier. Den andra delen består av ett antal övningsuppgifter 
med svar. Uppgifterna är indelade i två kategorier: introduktion 
och fördjupning. Introduktionsuppgifterna handlar om den rena 
mäklarrätten, det vill säga de regler som direkt styr fastighets
mäklarens yrkesutövning, främst fastighetsmäklarlagen (2011:666), medan fördjupningsuppgifterna integrerar mäklar­rätten med 
andra rättsområden som aktualiseras i förmedlingsarbetet 
såsom fastighetsrätt och familjerätt.
Upplaga: 2a upplagan
Utgiven: 2017
ISBN: 9789144116754
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 278 st
5 upplagor
Upplaga 5 (2024)
från 359 kr
Upplaga 4 (2022)
från 129 kr
Upplaga 3 (2019)
från 115 kr
Upplaga 1 (2013)
från 95 kr
Visa alla upplagor
Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant 
att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Författarna 
har sedan många år skapat och utvecklat ett övningsmaterial i 
mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter. Denna övningsbok, 
som är avsedd att utgöra ett komplement till, och användas 
tillsammans med, läroboken Fastighetsförmedling av Ola 
Jingryd och Lotta Segergren, är en vidareutveckling av det 
övnings­materialet.

Boken består av två delar. Den första delen innehåller ett antal 
principiellt viktiga rättsfall från de allmänna domstolarna och 
förvaltningsdomstolarna. Rättsfallen tjänar två syften: dels för 
inläsning av viktig rättspraxis, dels som underlag för rättsfalls
seminarier. Den andra delen består av ett antal övningsuppgifter 
med svar. Uppgifterna är indelade i två kategorier: introduktion 
och fördjupning. Introduktionsuppgifterna handlar om den rena 
mäklarrätten, det vill säga de regler som direkt styr fastighets
mäklarens yrkesutövning, främst fastighetsmäklarlagen (2011:666), medan fördjupningsuppgifterna integrerar mäklar­rätten med 
andra rättsområden som aktualiseras i förmedlingsarbetet 
såsom fastighetsrätt och familjerätt.
Att övning ger färdighet är ett klassiskt talesätt vars sanningshalt gång på gång bekräftas i undervisningen. Det är likaledes sant 
att god övning förutsätter ett bra övningsmaterial. Författarna 
har sedan många år skapat och utvecklat ett övningsmaterial i 
mäklarrätt för fastighetsmäklarstudenter. Denna övningsbok, 
som är avsedd att utgöra ett komplement till, och användas 
tillsammans med, läroboken Fastighetsförmedling av Ola 
Jingryd och Lotta Segergren, är en vidareutveckling av det 
övnings­materialet.

Boken består av två delar. Den första delen innehåller ett antal 
principiellt viktiga rättsfall från de allmänna domstolarna och 
förvaltningsdomstolarna. Rättsfallen tjänar två syften: dels för 
inläsning av viktig rättspraxis, dels som underlag för rättsfalls
seminarier. Den andra delen består av ett antal övningsuppgifter 
med svar. Uppgifterna är indelade i två kategorier: introduktion 
och fördjupning. Introduktionsuppgifterna handlar om den rena 
mäklarrätten, det vill säga de regler som direkt styr fastighets
mäklarens yrkesutövning, främst fastighetsmäklarlagen (2011:666), medan fördjupningsuppgifterna integrerar mäklar­rätten med 
andra rättsområden som aktualiseras i förmedlingsarbetet 
såsom fastighetsrätt och familjerätt.
Begagnad bok
95 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
95 kr
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar