Festskrift till Jan Darpö; Maria Forsberg, Annika Nilsson, Charlotta Zetterberg; 2022
endast ny

Festskrift till Jan Darpö Upplaga 1

av Maria Forsberg, Annika Nilsson, Charlotta Zetterberg
Den här festskriften är tillägnad Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet. Författarna bakom boken vill uppmärksamma Darpös stora betydelse för såväl miljörätten som den rättsvetenskapliga forskningen i stort. Vid tiden för överlämnandet av denna festskrift har Jan Darpö, eller Janne som hans vänner och kollegor brukar kalla honom, uppnått pensionsålder. Trots det fortsätter han att bidra till ämnet på en rad olika sätt. Jannes bidrag till det miljörättsliga forskningsområdet är svårt att sammanfatta i några få ord, men ett genomgående drag är hans stora arbetskapacitet och drivkraft för att nå resultat, hans intensitet att lösa forskningsuppgiften samt den entusiasm för rättsvetenskapen som han utstrålar.

Medverkande författare: Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen, Inge Lorange Backer, Ellen Margrethe Basse, Bertil Bengtsson, Sanja Bogojević, Johanna Sophie Buerkert, Herman Kasper Gilissen, Marleen van Rijswick, Hans Chr. Bugge, Jonas Ebbesson, Ole Kristian Fauchald, Jörgen Hettne, Helene Lindahl, Torunn Hofset, Aðalheiður Jóhannsdóttir, Henrik Josefsson, Kari Kuusiniemi, Lena Marcusson, Christina Olsen Lundh, Åsa Romson, Nicolas de Sadeleer& Jonas Sandström.
Den här festskriften är tillägnad Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet. Författarna bakom boken vill uppmärksamma Darpös stora betydelse för såväl miljörätten som den rättsvetenskapliga forskningen i stort. Vid tiden för överlämnandet av denna festskrift har Jan Darpö, eller Janne som hans vänner och kollegor brukar kalla honom, uppnått pensionsålder. Trots det fortsätter han att bidra till ämnet på en rad olika sätt. Jannes bidrag till det miljörättsliga forskningsområdet är svårt att sammanfatta i några få ord, men ett genomgående drag är hans stora arbetskapacitet och drivkraft för att nå resultat, hans intensitet att lösa forskningsuppgiften samt den entusiasm för rättsvetenskapen som han utstrålar.

Medverkande författare: Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen, Inge Lorange Backer, Ellen Margrethe Basse, Bertil Bengtsson, Sanja Bogojević, Johanna Sophie Buerkert, Herman Kasper Gilissen, Marleen van Rijswick, Hans Chr. Bugge, Jonas Ebbesson, Ole Kristian Fauchald, Jörgen Hettne, Helene Lindahl, Torunn Hofset, Aðalheiður Jóhannsdóttir, Henrik Josefsson, Kari Kuusiniemi, Lena Marcusson, Christina Olsen Lundh, Åsa Romson, Nicolas de Sadeleer& Jonas Sandström.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2022
ISBN: 9789177371465
Förlag: Iustus
Format: Inbunden
Språk: Svenska
Sidor: 341 st
Den här festskriften är tillägnad Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet. Författarna bakom boken vill uppmärksamma Darpös stora betydelse för såväl miljörätten som den rättsvetenskapliga forskningen i stort. Vid tiden för överlämnandet av denna festskrift har Jan Darpö, eller Janne som hans vänner och kollegor brukar kalla honom, uppnått pensionsålder. Trots det fortsätter han att bidra till ämnet på en rad olika sätt. Jannes bidrag till det miljörättsliga forskningsområdet är svårt att sammanfatta i några få ord, men ett genomgående drag är hans stora arbetskapacitet och drivkraft för att nå resultat, hans intensitet att lösa forskningsuppgiften samt den entusiasm för rättsvetenskapen som han utstrålar.

Medverkande författare: Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen, Inge Lorange Backer, Ellen Margrethe Basse, Bertil Bengtsson, Sanja Bogojević, Johanna Sophie Buerkert, Herman Kasper Gilissen, Marleen van Rijswick, Hans Chr. Bugge, Jonas Ebbesson, Ole Kristian Fauchald, Jörgen Hettne, Helene Lindahl, Torunn Hofset, Aðalheiður Jóhannsdóttir, Henrik Josefsson, Kari Kuusiniemi, Lena Marcusson, Christina Olsen Lundh, Åsa Romson, Nicolas de Sadeleer& Jonas Sandström.
Den här festskriften är tillägnad Jan Darpö, professor i miljörätt vid Uppsala universitet. Författarna bakom boken vill uppmärksamma Darpös stora betydelse för såväl miljörätten som den rättsvetenskapliga forskningen i stort. Vid tiden för överlämnandet av denna festskrift har Jan Darpö, eller Janne som hans vänner och kollegor brukar kalla honom, uppnått pensionsålder. Trots det fortsätter han att bidra till ämnet på en rad olika sätt. Jannes bidrag till det miljörättsliga forskningsområdet är svårt att sammanfatta i några få ord, men ett genomgående drag är hans stora arbetskapacitet och drivkraft för att nå resultat, hans intensitet att lösa forskningsuppgiften samt den entusiasm för rättsvetenskapen som han utstrålar.

Medverkande författare: Helle Tegner Anker, Birgitte Egelund Olsen, Inge Lorange Backer, Ellen Margrethe Basse, Bertil Bengtsson, Sanja Bogojević, Johanna Sophie Buerkert, Herman Kasper Gilissen, Marleen van Rijswick, Hans Chr. Bugge, Jonas Ebbesson, Ole Kristian Fauchald, Jörgen Hettne, Helene Lindahl, Torunn Hofset, Aðalheiður Jóhannsdóttir, Henrik Josefsson, Kari Kuusiniemi, Lena Marcusson, Christina Olsen Lundh, Åsa Romson, Nicolas de Sadeleer& Jonas Sandström.
Ny bok
540 kr568 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
540 kr568 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)