Film och andra rörliga bilder : en introduktion; Anu Koivunen; 2008
spara 26%
1 säljare

Film och andra rörliga bilder : en introduktion Upplaga 1

av Anu Koivunen
Boken är nr 7 i Rasters serie med introduktioner till estetiska ämnen. »...det är kanske dags att tala om rörliga bilder istället? Just denna tanke är utgångspunkt för FILM och andra rörliga bilder (Raster), en antologi som också skulle kunna heta »Filmvetenskap - så funkar det«. Redaktören Anu Koivunen har samlat femton texter och lika många kollegor på filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet till denna både ambitiösa och välmatade bok om olika sätt att se film - och se på film. Med en fantasieggande mix av perspektiv fungerar den gissningsvis lika bra för filmstudenter som för allmänintresserade.« (Jannike Åhlund i FilmNyheterna 2/4) »En nödvändig bok för filmstudenter och andra cineaster ... Idén är enkel och fantastisk: Olika forskare tar fasta på idéer och tankar de redan behärskar och tidigare skrivit om.« (Sanjin Pejkovic i Tidningen Kulturen 16/3) »Bokförlaget Raster fortsätter sin sympatiska utgivning av introduktioner till estetiska ämnen ... I antologin medverkar gräddan av svenska filmvetare och resultatet är en uppslagsrik guide till hur mediet diskuteras och används inom filmvetenskapen idag. Diskussionen inkluderar såväl tv som Youtube-klipp, konst- och långfilm och den breda ansatsen märks också i skribenternas ämnesval.« (Karin Magnusson i Aftonbladet 19/1) Film, TV och digitala medier underhåller och uppfostrar, organiserar och formar vårt förhållande till omvärlden. De förmedlar berättelser och betydelser, dokumenterar och arkiverar såväl vardag som spektakel. På bio, framför tv-rutan och vid datorn möter vi en form av industri och konst, men även en offentlighet för identitetskamper, livsåskådningsfrågor och terapi. Boken som är en antologi ger en mångsidig introduktion till audiovisuell kultur i förändring och olika sätt att se på de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktioner. Författarna är erfarna lärare och forskare i filmvetenskap och mediehistoria, flera verksamma även som film- och tv-kritiker. Anu Koivunen, som är bokens redaktör, är docent i mediekultur och verksam som lektor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Ur innehållet i alfabetisk ordning:
1. Arkiv. Medier som objekt att bevara och bevarandeinstrument; arkivering och historieskrivande av Pelle Snickars
2. Berättelsen (genre, narration, stjärna)
3. Dokumentet. Fotografiets sanningsanspråk, verklighet som attraktion, "bild och död" av Malin Wahlberg
4. Fostran. Barnfilm, skolbio/filmhandledningar av Malena Janson
5. Industri. Svensk film, film som marknad, Terje Vigen 1917 till Arn 2007 av Bo Florin
6. Konst. Film som skärningspunkt mellan olika konstarter; idé om auteurer, Ingmar Bergman av Maaret Koskinen
7. Livsåskådning. Film som medium som adresserar/besvarar frågor om det moderna livets problem och möjligheter av Astrid Söderbergh Widding
8. Offentlighet. Film som identitetspolitik, media som offentlighet, La Sape-kulturen på You Tube av Ylva Habel
9. Politik. Tv-sport, dokumentärer av Mats Rohdin
10. Representation. Gentlemen Prefer Blondes, genus och queer av Louise Wallenberg
11. Teknologin. Film/digital video som rörelseteknologi, som Marey, Lumiere, Godard, Varda av Trond Lundemo
12. Terapi. Åskådarskap som känslokonsumtion och/eller terapi, romantiska komedier av Anu Koivunen
13. Upplevelsen. Mediebruk, transmedialt berättande, Matrix, videoinstallationer av Annika Wik
14. Upplysning. Social upplysning, informationsspridning, USA och Sverige fram till 1950-talet av Marina Dahlquist
15. Mediala metaforer: en historisk betraktelse av Jan Olsson Utgivna titlar i introduktionsserien:
Design - en introduktion av John Heskett.
Design för hållbar utveckling - en introduktion av Ann Thorpe.
Design och postmodernitet - en introduktion av Penny Sparke.
Designhistoria - en introduktion av Susann Vihma.
Film och andra rörliga bilder - en introduktion, red. Anu Koivunen.
Fotografi - en introduktion av Steve Edwards.
Konstteori - en introduktion av Cynthia Freeland.
Konstvetenskap - en introduktion av Dana Arnold.
Mode - en introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse, red. Dirk Gindt& Louise Wallenberg.
Svensk designhistoria av Lasse Brunnström. Kommande introduktionsböcker 2011:
Swedish Design History av Lasse Brunnström.
Boken är nr 7 i Rasters serie med introduktioner till estetiska ämnen. »...det är kanske dags att tala om rörliga bilder istället? Just denna tanke är utgångspunkt för FILM och andra rörliga bilder (Raster), en antologi som också skulle kunna heta »Filmvetenskap - så funkar det«. Redaktören Anu Koivunen har samlat femton texter och lika många kollegor på filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet till denna både ambitiösa och välmatade bok om olika sätt att se film - och se på film. Med en fantasieggande mix av perspektiv fungerar den gissningsvis lika bra för filmstudenter som för allmänintresserade.« (Jannike Åhlund i FilmNyheterna 2/4) »En nödvändig bok för filmstudenter och andra cineaster ... Idén är enkel och fantastisk: Olika forskare tar fasta på idéer och tankar de redan behärskar och tidigare skrivit om.« (Sanjin Pejkovic i Tidningen Kulturen 16/3) »Bokförlaget Raster fortsätter sin sympatiska utgivning av introduktioner till estetiska ämnen ... I antologin medverkar gräddan av svenska filmvetare och resultatet är en uppslagsrik guide till hur mediet diskuteras och används inom filmvetenskapen idag. Diskussionen inkluderar såväl tv som Youtube-klipp, konst- och långfilm och den breda ansatsen märks också i skribenternas ämnesval.« (Karin Magnusson i Aftonbladet 19/1) Film, TV och digitala medier underhåller och uppfostrar, organiserar och formar vårt förhållande till omvärlden. De förmedlar berättelser och betydelser, dokumenterar och arkiverar såväl vardag som spektakel. På bio, framför tv-rutan och vid datorn möter vi en form av industri och konst, men även en offentlighet för identitetskamper, livsåskådningsfrågor och terapi. Boken som är en antologi ger en mångsidig introduktion till audiovisuell kultur i förändring och olika sätt att se på de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktioner. Författarna är erfarna lärare och forskare i filmvetenskap och mediehistoria, flera verksamma även som film- och tv-kritiker. Anu Koivunen, som är bokens redaktör, är docent i mediekultur och verksam som lektor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Ur innehållet i alfabetisk ordning:
1. Arkiv. Medier som objekt att bevara och bevarandeinstrument; arkivering och historieskrivande av Pelle Snickars
2. Berättelsen (genre, narration, stjärna)
3. Dokumentet. Fotografiets sanningsanspråk, verklighet som attraktion, "bild och död" av Malin Wahlberg
4. Fostran. Barnfilm, skolbio/filmhandledningar av Malena Janson
5. Industri. Svensk film, film som marknad, Terje Vigen 1917 till Arn 2007 av Bo Florin
6. Konst. Film som skärningspunkt mellan olika konstarter; idé om auteurer, Ingmar Bergman av Maaret Koskinen
7. Livsåskådning. Film som medium som adresserar/besvarar frågor om det moderna livets problem och möjligheter av Astrid Söderbergh Widding
8. Offentlighet. Film som identitetspolitik, media som offentlighet, La Sape-kulturen på You Tube av Ylva Habel
9. Politik. Tv-sport, dokumentärer av Mats Rohdin
10. Representation. Gentlemen Prefer Blondes, genus och queer av Louise Wallenberg
11. Teknologin. Film/digital video som rörelseteknologi, som Marey, Lumiere, Godard, Varda av Trond Lundemo
12. Terapi. Åskådarskap som känslokonsumtion och/eller terapi, romantiska komedier av Anu Koivunen
13. Upplevelsen. Mediebruk, transmedialt berättande, Matrix, videoinstallationer av Annika Wik
14. Upplysning. Social upplysning, informationsspridning, USA och Sverige fram till 1950-talet av Marina Dahlquist
15. Mediala metaforer: en historisk betraktelse av Jan Olsson Utgivna titlar i introduktionsserien:
Design - en introduktion av John Heskett.
Design för hållbar utveckling - en introduktion av Ann Thorpe.
Design och postmodernitet - en introduktion av Penny Sparke.
Designhistoria - en introduktion av Susann Vihma.
Film och andra rörliga bilder - en introduktion, red. Anu Koivunen.
Fotografi - en introduktion av Steve Edwards.
Konstteori - en introduktion av Cynthia Freeland.
Konstvetenskap - en introduktion av Dana Arnold.
Mode - en introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse, red. Dirk Gindt& Louise Wallenberg.
Svensk designhistoria av Lasse Brunnström. Kommande introduktionsböcker 2011:
Swedish Design History av Lasse Brunnström.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2008
ISBN: 9789187215872
Förlag: Raster förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 315 st
Boken är nr 7 i Rasters serie med introduktioner till estetiska ämnen. »...det är kanske dags att tala om rörliga bilder istället? Just denna tanke är utgångspunkt för FILM och andra rörliga bilder (Raster), en antologi som också skulle kunna heta »Filmvetenskap - så funkar det«. Redaktören Anu Koivunen har samlat femton texter och lika många kollegor på filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet till denna både ambitiösa och välmatade bok om olika sätt att se film - och se på film. Med en fantasieggande mix av perspektiv fungerar den gissningsvis lika bra för filmstudenter som för allmänintresserade.« (Jannike Åhlund i FilmNyheterna 2/4) »En nödvändig bok för filmstudenter och andra cineaster ... Idén är enkel och fantastisk: Olika forskare tar fasta på idéer och tankar de redan behärskar och tidigare skrivit om.« (Sanjin Pejkovic i Tidningen Kulturen 16/3) »Bokförlaget Raster fortsätter sin sympatiska utgivning av introduktioner till estetiska ämnen ... I antologin medverkar gräddan av svenska filmvetare och resultatet är en uppslagsrik guide till hur mediet diskuteras och används inom filmvetenskapen idag. Diskussionen inkluderar såväl tv som Youtube-klipp, konst- och långfilm och den breda ansatsen märks också i skribenternas ämnesval.« (Karin Magnusson i Aftonbladet 19/1) Film, TV och digitala medier underhåller och uppfostrar, organiserar och formar vårt förhållande till omvärlden. De förmedlar berättelser och betydelser, dokumenterar och arkiverar såväl vardag som spektakel. På bio, framför tv-rutan och vid datorn möter vi en form av industri och konst, men även en offentlighet för identitetskamper, livsåskådningsfrågor och terapi. Boken som är en antologi ger en mångsidig introduktion till audiovisuell kultur i förändring och olika sätt att se på de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktioner. Författarna är erfarna lärare och forskare i filmvetenskap och mediehistoria, flera verksamma även som film- och tv-kritiker. Anu Koivunen, som är bokens redaktör, är docent i mediekultur och verksam som lektor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Ur innehållet i alfabetisk ordning:
1. Arkiv. Medier som objekt att bevara och bevarandeinstrument; arkivering och historieskrivande av Pelle Snickars
2. Berättelsen (genre, narration, stjärna)
3. Dokumentet. Fotografiets sanningsanspråk, verklighet som attraktion, "bild och död" av Malin Wahlberg
4. Fostran. Barnfilm, skolbio/filmhandledningar av Malena Janson
5. Industri. Svensk film, film som marknad, Terje Vigen 1917 till Arn 2007 av Bo Florin
6. Konst. Film som skärningspunkt mellan olika konstarter; idé om auteurer, Ingmar Bergman av Maaret Koskinen
7. Livsåskådning. Film som medium som adresserar/besvarar frågor om det moderna livets problem och möjligheter av Astrid Söderbergh Widding
8. Offentlighet. Film som identitetspolitik, media som offentlighet, La Sape-kulturen på You Tube av Ylva Habel
9. Politik. Tv-sport, dokumentärer av Mats Rohdin
10. Representation. Gentlemen Prefer Blondes, genus och queer av Louise Wallenberg
11. Teknologin. Film/digital video som rörelseteknologi, som Marey, Lumiere, Godard, Varda av Trond Lundemo
12. Terapi. Åskådarskap som känslokonsumtion och/eller terapi, romantiska komedier av Anu Koivunen
13. Upplevelsen. Mediebruk, transmedialt berättande, Matrix, videoinstallationer av Annika Wik
14. Upplysning. Social upplysning, informationsspridning, USA och Sverige fram till 1950-talet av Marina Dahlquist
15. Mediala metaforer: en historisk betraktelse av Jan Olsson Utgivna titlar i introduktionsserien:
Design - en introduktion av John Heskett.
Design för hållbar utveckling - en introduktion av Ann Thorpe.
Design och postmodernitet - en introduktion av Penny Sparke.
Designhistoria - en introduktion av Susann Vihma.
Film och andra rörliga bilder - en introduktion, red. Anu Koivunen.
Fotografi - en introduktion av Steve Edwards.
Konstteori - en introduktion av Cynthia Freeland.
Konstvetenskap - en introduktion av Dana Arnold.
Mode - en introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse, red. Dirk Gindt& Louise Wallenberg.
Svensk designhistoria av Lasse Brunnström. Kommande introduktionsböcker 2011:
Swedish Design History av Lasse Brunnström.
Boken är nr 7 i Rasters serie med introduktioner till estetiska ämnen. »...det är kanske dags att tala om rörliga bilder istället? Just denna tanke är utgångspunkt för FILM och andra rörliga bilder (Raster), en antologi som också skulle kunna heta »Filmvetenskap - så funkar det«. Redaktören Anu Koivunen har samlat femton texter och lika många kollegor på filmvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet till denna både ambitiösa och välmatade bok om olika sätt att se film - och se på film. Med en fantasieggande mix av perspektiv fungerar den gissningsvis lika bra för filmstudenter som för allmänintresserade.« (Jannike Åhlund i FilmNyheterna 2/4) »En nödvändig bok för filmstudenter och andra cineaster ... Idén är enkel och fantastisk: Olika forskare tar fasta på idéer och tankar de redan behärskar och tidigare skrivit om.« (Sanjin Pejkovic i Tidningen Kulturen 16/3) »Bokförlaget Raster fortsätter sin sympatiska utgivning av introduktioner till estetiska ämnen ... I antologin medverkar gräddan av svenska filmvetare och resultatet är en uppslagsrik guide till hur mediet diskuteras och används inom filmvetenskapen idag. Diskussionen inkluderar såväl tv som Youtube-klipp, konst- och långfilm och den breda ansatsen märks också i skribenternas ämnesval.« (Karin Magnusson i Aftonbladet 19/1) Film, TV och digitala medier underhåller och uppfostrar, organiserar och formar vårt förhållande till omvärlden. De förmedlar berättelser och betydelser, dokumenterar och arkiverar såväl vardag som spektakel. På bio, framför tv-rutan och vid datorn möter vi en form av industri och konst, men även en offentlighet för identitetskamper, livsåskådningsfrågor och terapi. Boken som är en antologi ger en mångsidig introduktion till audiovisuell kultur i förändring och olika sätt att se på de rörliga bildmediernas historia, teori, estetik och funktioner. Författarna är erfarna lärare och forskare i filmvetenskap och mediehistoria, flera verksamma även som film- och tv-kritiker. Anu Koivunen, som är bokens redaktör, är docent i mediekultur och verksam som lektor i filmvetenskap vid Stockholms universitet. Ur innehållet i alfabetisk ordning:
1. Arkiv. Medier som objekt att bevara och bevarandeinstrument; arkivering och historieskrivande av Pelle Snickars
2. Berättelsen (genre, narration, stjärna)
3. Dokumentet. Fotografiets sanningsanspråk, verklighet som attraktion, "bild och död" av Malin Wahlberg
4. Fostran. Barnfilm, skolbio/filmhandledningar av Malena Janson
5. Industri. Svensk film, film som marknad, Terje Vigen 1917 till Arn 2007 av Bo Florin
6. Konst. Film som skärningspunkt mellan olika konstarter; idé om auteurer, Ingmar Bergman av Maaret Koskinen
7. Livsåskådning. Film som medium som adresserar/besvarar frågor om det moderna livets problem och möjligheter av Astrid Söderbergh Widding
8. Offentlighet. Film som identitetspolitik, media som offentlighet, La Sape-kulturen på You Tube av Ylva Habel
9. Politik. Tv-sport, dokumentärer av Mats Rohdin
10. Representation. Gentlemen Prefer Blondes, genus och queer av Louise Wallenberg
11. Teknologin. Film/digital video som rörelseteknologi, som Marey, Lumiere, Godard, Varda av Trond Lundemo
12. Terapi. Åskådarskap som känslokonsumtion och/eller terapi, romantiska komedier av Anu Koivunen
13. Upplevelsen. Mediebruk, transmedialt berättande, Matrix, videoinstallationer av Annika Wik
14. Upplysning. Social upplysning, informationsspridning, USA och Sverige fram till 1950-talet av Marina Dahlquist
15. Mediala metaforer: en historisk betraktelse av Jan Olsson Utgivna titlar i introduktionsserien:
Design - en introduktion av John Heskett.
Design för hållbar utveckling - en introduktion av Ann Thorpe.
Design och postmodernitet - en introduktion av Penny Sparke.
Designhistoria - en introduktion av Susann Vihma.
Film och andra rörliga bilder - en introduktion, red. Anu Koivunen.
Fotografi - en introduktion av Steve Edwards.
Konstteori - en introduktion av Cynthia Freeland.
Konstvetenskap - en introduktion av Dana Arnold.
Mode - en introduktion. En tvärvetenskaplig betraktelse, red. Dirk Gindt& Louise Wallenberg.
Svensk designhistoria av Lasse Brunnström. Kommande introduktionsböcker 2011:
Swedish Design History av Lasse Brunnström.
Begagnad bok
155 kr209 krSpara 54 kr (26%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar
Köpskydd med Studentapan
Varje köp täcks av Studentapans köpskydd som säkerställer att boken kommer fram, att du får rätt bok och att skicket stämmer överens med beskrivning.
155 kr209 krSpara 54 kr (26%) mot nypris
Fri frakt & skickas inom 1-3 vardagar