Finansiella kriser – betalningssystem och skuldförhållanden; Finn Østrup, Kent Eriksson, Cecilia Hermansson, Gustaf Sjöberg, Mikael Stenström, Peter Lyck, Erling G Rikheim, Lars Afrell, Lennart Lynge Andersen, Christian Poppe, Rune Sæbø, Thomas Kjøller, Sverre Dyrhaug, Magnus Thor, Dag Jørgen Hveem, Nina Dietz Legind, Jan Ertsborn, Marie Holmberg-Lüning, Annina H. Persson; 2009
endast ny

Finansiella kriser – betalningssystem och skuldförhållanden Upplaga 1

av Finn Østrup, Kent Eriksson, Cecilia Hermansson, Gustaf Sjöberg, Mikael Stenström
m.fl.
Den 3 och 4 oktober 2008 hölls det tredje nordiska bankrättsseminariet i Stockholm, med deltagare från både akademi och praktik i de nordiska länderna. Denna bok innehåller de flesta av de inledningsanföranden som gavs där. Texterna har i flera fall uppdaterats och beaktar utvecklingen också under senare delen av hösten 2008 och början av 2009. Temat för seminariet var ”finansiella kriser”, sett såväl ur banksystemets som ur enskildas perspektiv. I skriften belyses med utgångspunkt från de skandinaviska ländernas förhållanden en del av den dramatiska utveckling som ägt rum under denna period. INNEHÅLL:
- Kriser i et juridisk og økonomisk perspektiv
av Finn Østrup - 2008 års kris i det finansiella systemet och världsekonomin
av Kent Eriksson och Cecilia Hermansson - Lender of Last Resort
av Gustaf Sjöberg - Banker och insolvensfrågor på EU-nivå: En EU-rättslig översikt
av Mikael Stenström - Håndtering af banker i krise – et dansk perspektiv
av Peter Lyck - Håndtering av banker i krise – norsk perspektiv
av Erling G Rikheim - Rätten att kontoföra elektroniska värdepapper
av Lars Afrell - Gæld og gældsprojekt
av Lennart Lynge Andersen - Fornuftig overforbruk – fins det?
Av Christian Poppe - Noen synspunkter på gjeldsstiftelse og gjeldsansvar
av Rune Sæbø - Indskydergaranti og finansiel stabilitet – den danske løsning
av Thomas Kjøller - Innskuddsgaranti (deposit guarantee) – den norske modellen
av Sverre Dyrhaug - Den svenska insättningsgarantin – framtida förändringar
av Magnus Thor - Bankers ansvar ved rådgivning og kredittgivning
av Dag Jørgen Hveem - Finansiel rådgivning − et dansk perspektiv
av Nina Dietz Legind - Ny skuldsaneringslag – ett steg i rätt riktning?
Av Jan Ertsborn, Marie Holmberg-Lüning, Annina H. Persson
Den 3 och 4 oktober 2008 hölls det tredje nordiska bankrättsseminariet i Stockholm, med deltagare från både akademi och praktik i de nordiska länderna. Denna bok innehåller de flesta av de inledningsanföranden som gavs där. Texterna har i flera fall uppdaterats och beaktar utvecklingen också under senare delen av hösten 2008 och början av 2009. Temat för seminariet var ”finansiella kriser”, sett såväl ur banksystemets som ur enskildas perspektiv. I skriften belyses med utgångspunkt från de skandinaviska ländernas förhållanden en del av den dramatiska utveckling som ägt rum under denna period. INNEHÅLL:
- Kriser i et juridisk og økonomisk perspektiv
av Finn Østrup - 2008 års kris i det finansiella systemet och världsekonomin
av Kent Eriksson och Cecilia Hermansson - Lender of Last Resort
av Gustaf Sjöberg - Banker och insolvensfrågor på EU-nivå: En EU-rättslig översikt
av Mikael Stenström - Håndtering af banker i krise – et dansk perspektiv
av Peter Lyck - Håndtering av banker i krise – norsk perspektiv
av Erling G Rikheim - Rätten att kontoföra elektroniska värdepapper
av Lars Afrell - Gæld og gældsprojekt
av Lennart Lynge Andersen - Fornuftig overforbruk – fins det?
Av Christian Poppe - Noen synspunkter på gjeldsstiftelse og gjeldsansvar
av Rune Sæbø - Indskydergaranti og finansiel stabilitet – den danske løsning
av Thomas Kjøller - Innskuddsgaranti (deposit guarantee) – den norske modellen
av Sverre Dyrhaug - Den svenska insättningsgarantin – framtida förändringar
av Magnus Thor - Bankers ansvar ved rådgivning og kredittgivning
av Dag Jørgen Hveem - Finansiel rådgivning − et dansk perspektiv
av Nina Dietz Legind - Ny skuldsaneringslag – ett steg i rätt riktning?
Av Jan Ertsborn, Marie Holmberg-Lüning, Annina H. Persson
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2009
ISBN: 9789176787267
Förlag: Stockholm Centre for Commercial Law
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 296 st
Den 3 och 4 oktober 2008 hölls det tredje nordiska bankrättsseminariet i Stockholm, med deltagare från både akademi och praktik i de nordiska länderna. Denna bok innehåller de flesta av de inledningsanföranden som gavs där. Texterna har i flera fall uppdaterats och beaktar utvecklingen också under senare delen av hösten 2008 och början av 2009. Temat för seminariet var ”finansiella kriser”, sett såväl ur banksystemets som ur enskildas perspektiv. I skriften belyses med utgångspunkt från de skandinaviska ländernas förhållanden en del av den dramatiska utveckling som ägt rum under denna period. INNEHÅLL:
- Kriser i et juridisk og økonomisk perspektiv
av Finn Østrup - 2008 års kris i det finansiella systemet och världsekonomin
av Kent Eriksson och Cecilia Hermansson - Lender of Last Resort
av Gustaf Sjöberg - Banker och insolvensfrågor på EU-nivå: En EU-rättslig översikt
av Mikael Stenström - Håndtering af banker i krise – et dansk perspektiv
av Peter Lyck - Håndtering av banker i krise – norsk perspektiv
av Erling G Rikheim - Rätten att kontoföra elektroniska värdepapper
av Lars Afrell - Gæld og gældsprojekt
av Lennart Lynge Andersen - Fornuftig overforbruk – fins det?
Av Christian Poppe - Noen synspunkter på gjeldsstiftelse og gjeldsansvar
av Rune Sæbø - Indskydergaranti og finansiel stabilitet – den danske løsning
av Thomas Kjøller - Innskuddsgaranti (deposit guarantee) – den norske modellen
av Sverre Dyrhaug - Den svenska insättningsgarantin – framtida förändringar
av Magnus Thor - Bankers ansvar ved rådgivning og kredittgivning
av Dag Jørgen Hveem - Finansiel rådgivning − et dansk perspektiv
av Nina Dietz Legind - Ny skuldsaneringslag – ett steg i rätt riktning?
Av Jan Ertsborn, Marie Holmberg-Lüning, Annina H. Persson
Den 3 och 4 oktober 2008 hölls det tredje nordiska bankrättsseminariet i Stockholm, med deltagare från både akademi och praktik i de nordiska länderna. Denna bok innehåller de flesta av de inledningsanföranden som gavs där. Texterna har i flera fall uppdaterats och beaktar utvecklingen också under senare delen av hösten 2008 och början av 2009. Temat för seminariet var ”finansiella kriser”, sett såväl ur banksystemets som ur enskildas perspektiv. I skriften belyses med utgångspunkt från de skandinaviska ländernas förhållanden en del av den dramatiska utveckling som ägt rum under denna period. INNEHÅLL:
- Kriser i et juridisk og økonomisk perspektiv
av Finn Østrup - 2008 års kris i det finansiella systemet och världsekonomin
av Kent Eriksson och Cecilia Hermansson - Lender of Last Resort
av Gustaf Sjöberg - Banker och insolvensfrågor på EU-nivå: En EU-rättslig översikt
av Mikael Stenström - Håndtering af banker i krise – et dansk perspektiv
av Peter Lyck - Håndtering av banker i krise – norsk perspektiv
av Erling G Rikheim - Rätten att kontoföra elektroniska värdepapper
av Lars Afrell - Gæld og gældsprojekt
av Lennart Lynge Andersen - Fornuftig overforbruk – fins det?
Av Christian Poppe - Noen synspunkter på gjeldsstiftelse og gjeldsansvar
av Rune Sæbø - Indskydergaranti og finansiel stabilitet – den danske løsning
av Thomas Kjøller - Innskuddsgaranti (deposit guarantee) – den norske modellen
av Sverre Dyrhaug - Den svenska insättningsgarantin – framtida förändringar
av Magnus Thor - Bankers ansvar ved rådgivning og kredittgivning
av Dag Jørgen Hveem - Finansiel rådgivning − et dansk perspektiv
av Nina Dietz Legind - Ny skuldsaneringslag – ett steg i rätt riktning?
Av Jan Ertsborn, Marie Holmberg-Lüning, Annina H. Persson
Ny bok
434 kr456 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
434 kr456 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)