Finansrådgivning; Fredric Korling; 2010
endast ny

Finansrådgivning Upplaga 1

av Fredric Korling
Ofta får jag frågan om vad finansiell rådgivning är och var gränserna mellan marknadsföring, försäljning, ren information och rådgivning går. Vilket ansvar har egentligen den finansiella rådgivaren? Hur långt ska rådgivaren gå för att ta reda på kundens riskvillighet? Vart går gränsen mellan rådgivarens ansvar och kundens eget ansvar för att genomföra placeringen? Denna bok syftar till att svara på dessa frågor. Boken riktar sig till alla som har ett intresse för dessa frågor. Boken är framtagen för att utgöra kurslitteratur vid utbildningar av finansiella rådgivare och försäkringsförmedlare samt vid universitetsutbildningar som behandlar denna problematik. Fredric Korling är jur.dr. och disputerade i mars 2010 på sin avhandling Rådgivningsansvar — särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning, Jure Förlag, Stockholm 2010. För närvarande är han knuten till Stockholm Centre for Commercial Law där han bedriver ett post doc-project avseende regleringen av intressekonflikter på den finansiella marknaden.
Ofta får jag frågan om vad finansiell rådgivning är och var gränserna mellan marknadsföring, försäljning, ren information och rådgivning går. Vilket ansvar har egentligen den finansiella rådgivaren? Hur långt ska rådgivaren gå för att ta reda på kundens riskvillighet? Vart går gränsen mellan rådgivarens ansvar och kundens eget ansvar för att genomföra placeringen? Denna bok syftar till att svara på dessa frågor. Boken riktar sig till alla som har ett intresse för dessa frågor. Boken är framtagen för att utgöra kurslitteratur vid utbildningar av finansiella rådgivare och försäkringsförmedlare samt vid universitetsutbildningar som behandlar denna problematik. Fredric Korling är jur.dr. och disputerade i mars 2010 på sin avhandling Rådgivningsansvar — särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning, Jure Förlag, Stockholm 2010. För närvarande är han knuten till Stockholm Centre for Commercial Law där han bedriver ett post doc-project avseende regleringen av intressekonflikter på den finansiella marknaden.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2010
ISBN: 9789172234161
Förlag: Jure Förlag
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 365 st
Ofta får jag frågan om vad finansiell rådgivning är och var gränserna mellan marknadsföring, försäljning, ren information och rådgivning går. Vilket ansvar har egentligen den finansiella rådgivaren? Hur långt ska rådgivaren gå för att ta reda på kundens riskvillighet? Vart går gränsen mellan rådgivarens ansvar och kundens eget ansvar för att genomföra placeringen? Denna bok syftar till att svara på dessa frågor. Boken riktar sig till alla som har ett intresse för dessa frågor. Boken är framtagen för att utgöra kurslitteratur vid utbildningar av finansiella rådgivare och försäkringsförmedlare samt vid universitetsutbildningar som behandlar denna problematik. Fredric Korling är jur.dr. och disputerade i mars 2010 på sin avhandling Rådgivningsansvar — särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning, Jure Förlag, Stockholm 2010. För närvarande är han knuten till Stockholm Centre for Commercial Law där han bedriver ett post doc-project avseende regleringen av intressekonflikter på den finansiella marknaden.
Ofta får jag frågan om vad finansiell rådgivning är och var gränserna mellan marknadsföring, försäljning, ren information och rådgivning går. Vilket ansvar har egentligen den finansiella rådgivaren? Hur långt ska rådgivaren gå för att ta reda på kundens riskvillighet? Vart går gränsen mellan rådgivarens ansvar och kundens eget ansvar för att genomföra placeringen? Denna bok syftar till att svara på dessa frågor. Boken riktar sig till alla som har ett intresse för dessa frågor. Boken är framtagen för att utgöra kurslitteratur vid utbildningar av finansiella rådgivare och försäkringsförmedlare samt vid universitetsutbildningar som behandlar denna problematik. Fredric Korling är jur.dr. och disputerade i mars 2010 på sin avhandling Rådgivningsansvar — särskilt avseende finansiell rådgivning och investeringsrådgivning, Jure Förlag, Stockholm 2010. För närvarande är han knuten till Stockholm Centre for Commercial Law där han bedriver ett post doc-project avseende regleringen av intressekonflikter på den finansiella marknaden.
Ny bok
512 kr538 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)
Ny bok
512 kr538 kr
5% studentrabatt med Studentapan
Begagnad bok (0 st)