Föreställningar om sjukdom - Somatisering, Medikalisering, Prioritering; Jörgen Malmquist; 2000

Föreställningar om sjukdom - Somatisering, Medikalisering, Prioritering Upplaga 1

av Jörgen Malmquist
Relationerna mellan allmänhet och sjukvård befinner sig i markant förändring. Sjukvårdens omvärld får allt större betydelse för sjukdomsföreställningarna och därmed för sjukvårdens dagliga arbete. Boken beskriver och diskuterar hur föreställningar om sjukdom, tillsammans med den medicinska kunskaps- och tankevärlden, inverkar på läkarens arbete och på relationen patient–läkare. Bokens huvudteman är: - grundelementen i medicinskt tänkande och beslutsfattande - kunskapsspridning och åsiktsbildning om sjukdomar och deras orsaker i informationssamhället - betydelsen av somatiserings- och medikaliseringsprocesserna - aktuella svårtolkade sjukdomar: amalgamsjukdom, elöverkänslighet, kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi m.fl. - begrepp, synsätt och värderingar som inverkar på sjukdomsuppfattningar och sjukvårdspolitik - relationer mellan medicinska och existentiella problem: hur olika uppfattningar formar synen på läkarrollen och på sjukvårdens gränser Boken vänder sig till dem som utbildar sig till läkare eller andra vårdyrken, liksom till dem som är lärare i sådana utbildningar. Den är emellertid utformad för att också vara relevant för samhällsvetare, journalister, politiker och alla andra som har intresse för sjukvårdens utveckling, problem och möjligheter.
Relationerna mellan allmänhet och sjukvård befinner sig i markant förändring. Sjukvårdens omvärld får allt större betydelse för sjukdomsföreställningarna och därmed för sjukvårdens dagliga arbete. Boken beskriver och diskuterar hur föreställningar om sjukdom, tillsammans med den medicinska kunskaps- och tankevärlden, inverkar på läkarens arbete och på relationen patient–läkare. Bokens huvudteman är: - grundelementen i medicinskt tänkande och beslutsfattande - kunskapsspridning och åsiktsbildning om sjukdomar och deras orsaker i informationssamhället - betydelsen av somatiserings- och medikaliseringsprocesserna - aktuella svårtolkade sjukdomar: amalgamsjukdom, elöverkänslighet, kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi m.fl. - begrepp, synsätt och värderingar som inverkar på sjukdomsuppfattningar och sjukvårdspolitik - relationer mellan medicinska och existentiella problem: hur olika uppfattningar formar synen på läkarrollen och på sjukvårdens gränser Boken vänder sig till dem som utbildar sig till läkare eller andra vårdyrken, liksom till dem som är lärare i sådana utbildningar. Den är emellertid utformad för att också vara relevant för samhällsvetare, journalister, politiker och alla andra som har intresse för sjukvårdens utveckling, problem och möjligheter.
Upplaga: 1a upplagan
Utgiven: 2000
ISBN: 9789144020082
Förlag: Studentlitteratur AB
Format: E-bok
Språk: Svenska
Sidor: 134 st
Relationerna mellan allmänhet och sjukvård befinner sig i markant förändring. Sjukvårdens omvärld får allt större betydelse för sjukdomsföreställningarna och därmed för sjukvårdens dagliga arbete. Boken beskriver och diskuterar hur föreställningar om sjukdom, tillsammans med den medicinska kunskaps- och tankevärlden, inverkar på läkarens arbete och på relationen patient–läkare. Bokens huvudteman är: - grundelementen i medicinskt tänkande och beslutsfattande - kunskapsspridning och åsiktsbildning om sjukdomar och deras orsaker i informationssamhället - betydelsen av somatiserings- och medikaliseringsprocesserna - aktuella svårtolkade sjukdomar: amalgamsjukdom, elöverkänslighet, kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi m.fl. - begrepp, synsätt och värderingar som inverkar på sjukdomsuppfattningar och sjukvårdspolitik - relationer mellan medicinska och existentiella problem: hur olika uppfattningar formar synen på läkarrollen och på sjukvårdens gränser Boken vänder sig till dem som utbildar sig till läkare eller andra vårdyrken, liksom till dem som är lärare i sådana utbildningar. Den är emellertid utformad för att också vara relevant för samhällsvetare, journalister, politiker och alla andra som har intresse för sjukvårdens utveckling, problem och möjligheter.
Relationerna mellan allmänhet och sjukvård befinner sig i markant förändring. Sjukvårdens omvärld får allt större betydelse för sjukdomsföreställningarna och därmed för sjukvårdens dagliga arbete. Boken beskriver och diskuterar hur föreställningar om sjukdom, tillsammans med den medicinska kunskaps- och tankevärlden, inverkar på läkarens arbete och på relationen patient–läkare. Bokens huvudteman är: - grundelementen i medicinskt tänkande och beslutsfattande - kunskapsspridning och åsiktsbildning om sjukdomar och deras orsaker i informationssamhället - betydelsen av somatiserings- och medikaliseringsprocesserna - aktuella svårtolkade sjukdomar: amalgamsjukdom, elöverkänslighet, kroniskt trötthetssyndrom, fibromyalgi m.fl. - begrepp, synsätt och värderingar som inverkar på sjukdomsuppfattningar och sjukvårdspolitik - relationer mellan medicinska och existentiella problem: hur olika uppfattningar formar synen på läkarrollen och på sjukvårdens gränser Boken vänder sig till dem som utbildar sig till läkare eller andra vårdyrken, liksom till dem som är lärare i sådana utbildningar. Den är emellertid utformad för att också vara relevant för samhällsvetare, journalister, politiker och alla andra som har intresse för sjukvårdens utveckling, problem och möjligheter.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)