Företagsekonomi från början - med BAS 2000; Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad; 2001

Företagsekonomi från början - med BAS 2000 Upplaga 10

av Jan Olsson, Per-Hugo Skärvad
Företagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det är särskilt väl lämpat för studiecirklar och internutbildning.

Läs mer
Företagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det är särskilt väl lämpat för studiecirklar och internutbildning.

Företagsekonomi från början består av tre komponenter: faktabok, övningsbok samt lösningar och kommentarer. Kapitelrubrikerna är: - Företaget och dess omvärld - Intressenter och mål - Organisation - Ekonomiska begrepp och samband - Marknadsföring - Finansiering - Redovisningssystem - Årsredovisning - Finansiell analys - Strategisk planering - Ekonomistyrning - Budgetering.

Böckerna är konsekvent och pedagogiskt upplagda. Varje kapitel anger kunskapsmål samt innehåller faktaavsnitt, uppgifter och sammanfattning. Uppgifterna ger möjligheter att knyta an till det egna företaget eller den egna organisationen.

Övningsboken innehåller uppgifter till samtliga kapitel i faktaboken. Den innehåller även text- och uppgiftsfördjupningar i kostnads- och intäktsanalys.

Lösningshäftet ger fullständiga lösningar och kommentarer till både faktabokens och övningsbokens uppgifter. Häftet avslutas med ett förslag till kursplanering.
Företagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det är särskilt väl lämpat för studiecirklar och internutbildning.

Läs mer
Företagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det är särskilt väl lämpat för studiecirklar och internutbildning.

Företagsekonomi från början består av tre komponenter: faktabok, övningsbok samt lösningar och kommentarer. Kapitelrubrikerna är: - Företaget och dess omvärld - Intressenter och mål - Organisation - Ekonomiska begrepp och samband - Marknadsföring - Finansiering - Redovisningssystem - Årsredovisning - Finansiell analys - Strategisk planering - Ekonomistyrning - Budgetering.

Böckerna är konsekvent och pedagogiskt upplagda. Varje kapitel anger kunskapsmål samt innehåller faktaavsnitt, uppgifter och sammanfattning. Uppgifterna ger möjligheter att knyta an till det egna företaget eller den egna organisationen.

Övningsboken innehåller uppgifter till samtliga kapitel i faktaboken. Den innehåller även text- och uppgiftsfördjupningar i kostnads- och intäktsanalys.

Lösningshäftet ger fullständiga lösningar och kommentarer till både faktabokens och övningsbokens uppgifter. Häftet avslutas med ett förslag till kursplanering.
Upplaga: 10e upplagan
Utgiven: 2001
ISBN: 9789147062430
Förlag: Liber
Format: Häftad
Språk: Svenska
Sidor: 152 st
Företagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det är särskilt väl lämpat för studiecirklar och internutbildning.

Läs mer
Företagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det är särskilt väl lämpat för studiecirklar och internutbildning.

Företagsekonomi från början består av tre komponenter: faktabok, övningsbok samt lösningar och kommentarer. Kapitelrubrikerna är: - Företaget och dess omvärld - Intressenter och mål - Organisation - Ekonomiska begrepp och samband - Marknadsföring - Finansiering - Redovisningssystem - Årsredovisning - Finansiell analys - Strategisk planering - Ekonomistyrning - Budgetering.

Böckerna är konsekvent och pedagogiskt upplagda. Varje kapitel anger kunskapsmål samt innehåller faktaavsnitt, uppgifter och sammanfattning. Uppgifterna ger möjligheter att knyta an till det egna företaget eller den egna organisationen.

Övningsboken innehåller uppgifter till samtliga kapitel i faktaboken. Den innehåller även text- och uppgiftsfördjupningar i kostnads- och intäktsanalys.

Lösningshäftet ger fullständiga lösningar och kommentarer till både faktabokens och övningsbokens uppgifter. Häftet avslutas med ett förslag till kursplanering.
Företagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det är särskilt väl lämpat för studiecirklar och internutbildning.

Läs mer
Företagsekonomi från början är ett väl beprövat läromedel, avsett för dem som behöver grundläggande kunskaper i företagsekonomi. Det är särskilt väl lämpat för studiecirklar och internutbildning.

Företagsekonomi från början består av tre komponenter: faktabok, övningsbok samt lösningar och kommentarer. Kapitelrubrikerna är: - Företaget och dess omvärld - Intressenter och mål - Organisation - Ekonomiska begrepp och samband - Marknadsföring - Finansiering - Redovisningssystem - Årsredovisning - Finansiell analys - Strategisk planering - Ekonomistyrning - Budgetering.

Böckerna är konsekvent och pedagogiskt upplagda. Varje kapitel anger kunskapsmål samt innehåller faktaavsnitt, uppgifter och sammanfattning. Uppgifterna ger möjligheter att knyta an till det egna företaget eller den egna organisationen.

Övningsboken innehåller uppgifter till samtliga kapitel i faktaboken. Den innehåller även text- och uppgiftsfördjupningar i kostnads- och intäktsanalys.

Lösningshäftet ger fullständiga lösningar och kommentarer till både faktabokens och övningsbokens uppgifter. Häftet avslutas med ett förslag till kursplanering.
Begagnad bok (0 st)
Begagnad bok (0 st)